Ką daryti su senais „Magnificat“ numeriais?

01
01 /
2017

Brangus skaitytojau, rankose laikote 83-iąjį mėnesinio maldyno „Magnificat“ numerį. Jei meldėtės su leidiniu nuo pradžių, nuo 2010-ųjų kovo, jau esate sukaupęs dešimtis jo egzempliorių! Tai didelis turtas ir kartu iššūkis – kur leidinius padėti, kaip juos antrą kartą panaudoti, kam jie gali būti naudingi ir šiandien?

Štai keli pasiūlymai, kaip prikelti senuosius „Magnificat“ numerius naujam gyvenimui, suteikti džiaugsmo kitiems ir atlaisvinti šiek tiek vietos knygų lentynoje.

Populiariausias būdas tai padaryti – padovanoti leidinius įstaigoms, kurios globoja senyvo amžiaus žmones, slaugo ligonius ar kitaip patarnauja. Kreipkitės į arčiausiai jūsų esančią ligoninę, senelių namus, pensionatą, neįgaliųjų draugijas ir su kapelionu ar įstaigos vadovu pasitarkite, kur jie galėtų priglausti „Magnificat“. Paprastai didesnėse ligoninėse yra koplyčios, kurių lankytojai tikrai apsidžiaugs radę dvasinių skaitinių. O jums patiks po kiek laiko pastebėti, kaip senieji maldynai lentynose tirpsta, o juos skaitančių žmonų akys žiba dėkingumu.

Leidiniai pradžiugins ir poliklinikų, medicinos centrų lankytojus. Užuot nekantravę prie gydytojų kabinetų, jie galės maldingai praleisti laukimo minutes.

Seni „Magnificat“ numeriai galėtų tapti dovana skurstantiems, kurie užsuka į „Caritas“ įstaigas pavalgyti ar pasirinkti drabužių. Aptarkite šią galimybę su savo regiono ar parapijos „Caritas“ vadovais bei savanoriais. Tegu Dievo šviesa sklinda ir į vargo prispaustųjų sielas.

Maldynus turėtų mielai priimti jūsų rajono ar gyvenvietės bibliotekos, ypač mažuose miesteliuose ir kaimuose, kur bibliotekų aprūpinimas menkesnis. Ten žmonės taip pat ateina ieškoti dvasinių skaitinių. Susisiekite su bibliotekininku ir pasiteiraukite, ar būtų galima paskirti lentynėlę „Magnificat“ kolekcijai ir ar jūsų dar neaplenkė kitas ištikimas „Magnificat“ skaitytojas.

Taip pat idėjų, kam nuvežti senus „Magnificat“ numerius, turėtų kilti skaitant mūsų rubrikos „Evangelijos liudytojai šiandien“ tekstus. Ten kiekvieną mėnesį aprašome organizacijas, bendruomenes ir judėjimus, skelbiančius Dievo žodį įvairiuose visuomenės sluoksniuose. Drąsiname susisiekti su jais ir pasiteirauti apie jų poreikius. Galbūt maldynais pradžiuginsite neįgaliuosius, skurstančius, kalinius, priklausomus ar socialinę atskirtį patiriančius žmones.

Kūrybingi mūsų prenumeratoriai ir skaitytojai jau atrado daugybę būdų, kaip panaudoti dailius maldynų viršelius bei atvartus su šventųjų atvaizdais. Juos galima nukirpti ir su vaikais ar neįgaliaisiais pagaminti dovanėlių – ikonų bei atvirukų. Galite sukaupti visą šventųjų atvaizdų kolekciją. Ji gali pasitarnauti minint Visų Šventųjų šventę bendruomenėse ar katalikiškose ugdymo įstaigose, minint atskirus šventuosius. Taip pat atvartai puikiai tinka ir kaip knygų skirtukai. Likusią leidinio dalį ne taip skaudu atiduoti perdirbimui. Primename, kad mūsų maldynas spausdinamas jau ant perdirbto popieriaus ir yra ekologiškas, tačiau jis gali gyvuoti toliau ir būti perdirbamas dar ne kartą.

Linkime patirti daug džiaugsmo dovanojant senus „Magnificat“ numerius ar panaudojant juos kūrybiškai. Taip pat kviečiame pasidalyti savo istorija, kaip jūsų maldynų kolekcija prisikėlė naujam gyvenimui ir kaip Viešpats jus apdovanojo savo malonėmis dėl šio mažo dosnumo gesto.


Savo idėjas ir pasakojimus siųskite el. paštu:
indre@magnificat.lt
arba paprastu paštu adresu:
„Magnificat“ redakcijai, M. K. Paco g. 4, Vilnius