Naujienos

Romų vaikus moko gyventi ir tikėti

Trylikametė pabėga nuo tėvų, permiega su jaunuoliu iš savo kaimo ir taip už jo išteka. Kai bus septyniolikos, ji greičiausiai jau sūpuos antrą naujagimį. Nei ji, nei jos vyras nebus baigę vidurinės mokyklos, gauti darbą jiems – nepasiekiama svajonė. Vyras greičiausiai įniks į alkoholį ar narkotikus, o moteris su didėjančiu būriu vaikų viena suksis kaip išmanydama. Tokios skaudžios kai kurių romų istorijos. Jų kultūroje priimtos ankstyvos vedybos
15
01 /
2017

Kas Jis? Nuostaba ir išgąstis (Mk 1, 21–28)

Evangelijos pagal Morkų ištrauką, skaitomą sausio 10 dieną, komentuoja Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno brolis kun. Kazimieras Milaševičius OSB. Evangelija pagal Morkų 1, 21–28 Kafarnaume šabo dieną, nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai?
15
01 /
2017

Malda – gyvas organizmas mano gyvenime

Žadėjome, kad šioje rubrikoje savo maldos patirtimi dalysis ir dvasininkai, vienuoliai, ir įvairaus amžiaus bei profesinių pasauliečiai. Šį kartą apie tai, kaip į gyvenimą atėjo ir keitėsi malda, pasakoja katechetė, tikybos mokytoja Milda Švelnienė. Malda – gyvas organizmas mano gyvenime Malda į kiekvieno žmogaus gyvenimą ateina skirtingais keliais, skirtingu laiku, skirtingomis dozėmis. Malda į mano gyvenimą atėjo mažais žingsniais, įvairialype
15
01 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Sausio 12 d. 09:45 val Marijos radijuje kviečiame klausytis laidos „Krikščioniškų leidinių apžvalga“. Laidoje Kotryna - miela, ištikima „Magnifcat vaikams“ skaitytoja. Su ja pokalbis apie naująjį  šiųmetį „Magnificat vaikams“ numerį. Tai, kas vaikiška, yra stebuklinga ir gražu! Kartojama tą pačią dieną 16:45 val.
11
01 /
2017

Redakcijos žodis. 2017 m. sausis. Nr. 1(83)

Sausio mėnesį pradėsime su Švč. Mergele Marija, Dievo Gimdytoja, minėdami jos dieviškąją motinystę. Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventė primins, kad turime kaip tie karaliai – trokšti, ieškoti ir suradus deramai pagarbinti Viešpatį. Kalėdų laiką užbaigs Kristaus Krikšto šventė. Atsiveria dangus, Dievo Dvasia nužengia ant Jėzaus, ir Tėvas paskelbia: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus!“ Sausio 1-oji yra maldų už taiką diena, o 18 dieną pradedame
01
01 /
2017

Sausio mėnesio datos

2017 m. sukanka 400 metų nuo Šv. Juozapato bazilijonų (arba Šv. Bazilijaus Didžiojo) ordino įkūrimo. 1596 m. sudaryta Brastos (Bresto) unija, suvienijusi dalį Lenkijos ir Lietuvos stačiatikių (ortodoksų) su Romos popiežiumi, davė pradžią graikų (Rytų) apeigų (unitų) Bažnyčiai. XVII a. pradžioje šioje naujai įsikūrusioje bendruomenėje buvo įvykdyta vienuolinio gyvenimo reforma. Savarankiški klauzūriniai vienuolynai, kuriuose buvo gyvenama pagal šv.
01
01 /
2017

Kaip naudotis „Magnificat“. 2017 m. sausis. Nr. 1(83)

Mieli „Magnificat“ bičiuliai, Tikime, kad kai kurie iš Jūsų meldžiatės su mumis jau nuo pirmojo „Magnificat“ numerio, tačiau kai kurie prie mūsų skaitytojų šeimos prisidėjote tik dabar ir kyla klausimas: kaipgi melstis su „Magnificat“? Jums ir skirta ši trumpa instrukcija. Perskaitę įvadinius straipsnius, atsiverčiate pirmąją mėnesio dieną. Ji pradedama Rytmetine malda, o užbaigiama Vakarine (arba Naktine) malda. Tai ištrauka iš Liturginių
01
01 /
2017

Ką daryti su senais „Magnificat“ numeriais?

Brangus skaitytojau, rankose laikote 83-iąjį mėnesinio maldyno „Magnificat“ numerį. Jei meldėtės su leidiniu nuo pradžių, nuo 2010-ųjų kovo, jau esate sukaupęs dešimtis jo egzempliorių! Tai didelis turtas ir kartu iššūkis – kur leidinius padėti, kaip juos antrą kartą panaudoti, kam jie gali būti naudingi ir šiandien? Štai keli pasiūlymai, kaip prikelti senuosius „Magnificat“ numerius naujam gyvenimui, suteikti džiaugsmo kitiems ir atlaisvinti šiek tiek
01
01 /
2017