Naujienos

Biblinė hermeneutika: alegorezė

Alegorezė – tai vienas iš seniausių Šventojo Rašto aiškinimo būdų. Paprastai jos tėvu laikomas žydų filosofas Filonas Aleksandrietis (apie 13 m. pr. Kr. – apie 54 m. po Kr.). Bet iš tikrųjų šis metodas egzistavo daug anksčiau, mažų mažiausiai jau poaristotelinės filosofijos laikais, kada buvo išplėtota senovės Graikijos mitologijos alegorinio aiškinimo teorija. Tačiau neabejotinai Filonas Aleksandrietis yra žinomiausias, reikšmingiausias ir vaisingiausias
15
08 /
2017

Rugpjūčio mėnesio datos

Šių metų rugpjūtį gausu garsių šventųjų reikšmingų sukakčių. Rugpjūčio 21-ąją sukanka 450 metų nuo Ženevos vyskupo, garsaus dvasinio mokytojo šv. Pranciškaus Salezo gimimo (1567 m.), rugpjūčio 24-ąją – 400 metų nuo pirmosios Amerikos šventosios, dominikonės tretininkės šv. Rožės Limietės mirties, o rugpjūčio 9-ąją prisimename 75-ąsias žydų kilmės karmelitės, filosofės, šv. Editos Štein kankinystės nacių lageryje metines. Vis dėlto ilgėliau stabtelkime
15
08 /
2017

Naujas rudeninis „Magnificat vaikams“

Po vasaros atostogų rudeninis „Magnificat vaikams“ numeris kviečia vaikus rimtam pasiryžimui - Naujus mokslo metus praleisti Dievo akivaizdoje. Sugrįžimas po vasaros į mokyklą, į bažnyčią, į veiklas kiekvienais metais mūsų vaikams yra naujas, jaudinantis, kartais įtemptas laikas. Todėl „Magnificat vaikams“ siūlo šįkart labai asmenišką temą: padaryti gerus pasiryžimus visiems metams. Apyrankė vaikui ant rankos - tai ne vien maloni dovanėlė, prikabinta
09
08 /
2017

Tikėjimo ir žmogiškojo orumo sargyboje: Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys

Šįkart noriu kviesti, kad įsiklausytume, ką sako dar vienas mūsų tautos ganytojas, Dievo tarnas kankinys arkivyskupas Mečislovas Reinys. Plačiašakė ir dar neišanalizuota asmenybė, pati keliavusi nuo kaimo arklo ir universiteto auditorijos, iki katedros ir Vladimiro kalėjimo. Ir vedusi kitus, raginusi bet kokia kaina likti ištikimiems Kristui, Evangelijai, Bažnyčiai. Mečislovas Reinys gimė 1884 m. vasario 5 d. Utenos rajone, Daugailių parapijos
01
08 /
2017

Raktas į sutuoktinių poros vaisingumą

Santuokinis lytinis aktas – tai sutuoktinių meilės išraiška ir būdas pakviesti į pasaulį vaikelį. Jei atmesi vieną ar kitą akto tikslą, jis taps nemoralus. Kontracepcija užkerta kelią naujai gyvybei, todėl Bažnyčia skatina jos atsisakyti. Verčiau ragina pažinti savo vaisingumą ir, jei nesiekiama pastoti, meilę vienas kitam reikšti nevaisinguoju laiku. Juk Dievas ne veltui sukūrė moterį, išgyvenančią vaisingų ir nevaisingų dienų ciklą. Jis troško, kad
01
08 /
2017

„Džiūgauk, sūnau Hiacintai, nes tavo maldos yra mielos ir malonios mano Sūnui, visų Išganytojui, ir visa, ko jį mano vardu prašysi, bus išklausyta“

Rugpjūčio 17 d. Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius mini garsiausią XIII a. Rytų ir Šiaurės Europos misijų apaštalą, vieną iš Lietuvos globėjų, dominikonų ordino vienuolį šv. Hiacintą, kuris lietuvių liaudies pamaldumo tradicijoje, pagal lenkišką-vardo formą, vadinamas šv. Jackumi. Autentiški jo gyvenimo aprašymai neišliko, tačiau yra daug legendų, šv. Hiacinto apaštalavimas minimas kitų šventųjų gyvenimuose bei stebuklų liudijimuose, kuriais
01
08 /
2017

Redakcijos žodis. 2017 m. rugpjūtis. Nr. 8(90)

Rugpjūčio mėnesį minime daug šventųjų – nuo populiarių ir gerai žinomų, tokių kaip apaštalas Baltramiejus ar šv. Dominykas, iki mažiau žinomų, tokių kaip dominikonė šv. Rožė Limietė ar palyginti neseniai Europos globėja paskelbta šv. Kryžiaus Teresė Benedikta. Šiame numeryje išsamiai susipažinsime su garsiausiu XIII a. Rytų ir Šiaurės Europos misijų apaštalu, vienu iš Lietuvos globėjų, dominikonų ordino vienuoliu šv. Hiacintu, kuris lietuvių liaudies
01
08 /
2017

Klausykis, štai Jis ateina Gg 2, 8

Klausykis, štai Jis ateina Gg 2, 8 Melstis mane išmokė tėvai jėzuitai. Iki šiol galvoju, kad jei ne tėvų jėzuitų mokykla, dvasinių pratybų lobiai, kažin ar būčiau atradusi asmeninį santykį su Dievu, ar turėčiau tiek apsčiai gyvenimo, kiek jo turiu dabar. Mano malda prasideda ankstų rytą, kai labiausiai pailsėjęs kūnas, protas ir siela. Dievui skiriu patį šviesiausią laiką. Kasdieną, daugybę metų, vos pradėjus aušti, einu į savo
01
08 /
2017