Naujienos

Redakcijos žodis. 2017 m. gegužė. Nr. 5(87)

Prieš šimtą metų, 1917 m. Fatimoje (Portugalija) trims piemenėliams – Jacintai, Pranciškui ir Liucijai –apsireiškė Dievo Motina, prašydama kalbėti Rožinio maldą, atgailauti ir melstis, kad būtų išvengta būsimų komunistinio režimo nusikaltimų. 1984 m. per Apreiškimo Švč. M. Marijai šventę popiežius šv. Jonas Paulius II ir dauguma viso pasaulio vyskupų paaukojo Bažnyčią, pasaulį ir Rusiją Marijos Nekalčiausiajai Širdžiai. Šiemet, minint Apsireiškimo
01
05 /
2017

Biblinė hermeneutika: literatūrinė prieitis

1993 m. balandžio 15 d. Popiežiškoji Biblijos komisija paskelbė dokumentą apie Biblijos aiškinimą Bažnyčioje. Tai yra viena reikšmingiausių katalikiškos šventraštinės hermeneutikos instrukcijų. Ji pristato pagrindinius Biblijos aiškinimo metodus, kaip antai istorinį-kritinį bei literatūrinės analizės. Bet ne tik tai. Instrukcijoje išvardijamos taip pat įvairios Šventojo Rašto prieitys, pavyzdžiui: tradicija grindžiamos, humanitarinių mokslų bei
01
05 /
2017

Vyskupas kankinys Vincentas Borisevičius: geras ganytojas už avis guldo gyvybę (Jn 10, 11)

Šį kartą – apie Suvalkų krašto sūnų vyskupą Vincentą Borisevičių. Vincentas Borisevičius gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Bebrininkuose, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Tėvai, pamaldūs katalikai Augustinas Borisevičius ir Marija Rugieniūtė-Borisevičienė, šeimininkavę 40 hektarų ūkyje, išaugino 9 vaikus. Vincentas anksti neteko motinos. Tačiau jos meilę ir rūpestį atstojo vyriausioji sesuo. Matyt, tėvų pamaldumas ir nuoširdus tikėjimas turėjo
01
05 /
2017

Fatimos Dievo Motinos ikona „Vienijančioji“

Fatima ir Rusija [1] 1917 m. Fatimoje (Portugalija) trims piemenėliams – Jacintai, Pranciškui ir Liucijai apsireiškė Dievo Motina, prašydama kalbėti Rožinio maldą, atgailauti ir melstis už Rusijos atsivertimą, kad būtų išvengta būsimų komunistinio režimo nusikaltimų[2]. 1929 m. vienintelei gyvai regėtojai Liucijai (tuomet jau vienuolei karmelitei) Švč. Mergelė Marija perdavė žinią: kai popiežius ir vyskupai paaukos Rusiją Nekalčiausiai Jos
01
05 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Gegužės mėn. "Magnificat" numeris išskirtinis - jo viršelį puošia Fatimos Dievo Motinos ikona, nutapyta Rusijoje ispanų kunigo prašymu. Prisiminsime apsireiškimo Fatimoje istoriją, gilinsimės į biblinę hermeneutiką, sužinosime, ką tai reiškia Opus Dei. Gegužės mėnesio "Magnificat" rubrikas pristato Dobilė Agnietė Budriūtė. Laida Marijos radijuje „Krikščioniškų leidinių apžvalga balandžio 27d. 9:45. Kartojama tą pačią dieną
26
04 /
2017


Penktoji Evangelija, arba ką dovanoja piligrimystė

Susitikti su Dievu savo kambarėlyje yra labai reikalinga ir svarbu. Taip pat būtina garbinti Kūrėją su bendruomene – Mišiose, rekolekcijose, vieni kitų namuose. Tačiau Viešpačiui patinka ir keliauti su savo tauta. Kad piligriminės kelionės yra puikus būdas sutikti Dievą, dar labiau Jį pamilti ir patirti Jo malones, „Magnificat“ liudijo Kauno arkivyskupijos Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro koordinatorius Mantas Kuraitis ir jo vadovaujamos religinės
15
04 /
2017

Balandžio mėnesio datos

Prieš 700 metų, 1317 m. balandžio 20 d., mirė šv. Agnietė iš Montepulčiano. Mergaitė iš Toskanos kilmingųjų šeimos, būdama vos devynerių, gavo popiežiaus leidimą įstoti į pranciškonių, pagal šiurkštų abitą vadinamų „maišo seserimis“, vienuolyną gimtajame Montepulčiane, o netrukus persikėlė į naujai įkurtą vienuolyną kitame Toskanos mieste. Čia sesuo Agnietė pasižymėjo pamaldumu Švč. Sakramentui, giliu maldos gyvenimu, taip pat stebuklais ir
15
04 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Justina ir Gabrielė, Vilniaus Versmės katalikiškosios gimnazijos šeštokės, pasakoja apie savo klasės rekolekcijas Vilniaus Kalvarijose. Pasiskirstę grupelėmis vaikai su žemėlapiais ir išmaniaisiais telefonais - labai netradiciškai - ėjo Kryžiaus kelią. Prie kiekvienos Kryžiaus kelio stoties, nuskanavus QR kodą,vaikai gaudavo užduotis, susijusias su stotimi. Jas atlikę keliaudavo toliau. Laida Marijos radijuj „Krikščioniškų leidinių apžvalga
11
04 /
2017