Naujienos

Dievo Motinai užtariant sutuoktiniai šventumo siekia kartu

Santuoka yra kelias į šventumą. Nieko daugiau ir nieko mažiau. Tuo buvo įsitikinęs prancūzų kunigas Anri Kafarelis (Henri Caffarel). Tuoj po II pasaulinio karo jis įkūrė tarptautinį sutuoktinių judėjimą Equipes Notre Dame (liet. Dievo Motinos komandos), kuris keliolika metų skleidžiasi ir Lietuvoje. Atsakingoji jo pora mūsų šalyje Vaidilė ir Dainius Šumskai paliudijo, kaip Dievas veikia judėjimo porų ir jų artimųjų gyvenime. Jie pakvietė į judėjimą
15
12 /
2016

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Radijo laida Marijos radijuje gruodžio 8d. 9:45 val. Sekant knygelės „Magnificat vaikams“ temomis, kalbuosi su Kasparu, Gerda, Nojumi ir Rusne apie kelionę per adventą šv. Kalėdų link: ką vaikai veikia per adventą namuose ir mokykloje, laukdami Jėzaus gimimo?   Laida kartojama tą pačią dieną 16:45 val.
08
12 /
2016


„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Radijo laida Marijos radijuje gruodžio 1d. 9:45 val. Laidoje teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela pristato naują „Magnificat leidinių“ išleistą knygą „Gailestingumo palyginimai“. Laida kartojama tą pačią dieną 16:45 val.
01
12 /
2016


Viešpaties Jėzaus gimimo istorija Valandų knygoje

Valandų knygos – Mažosios Švč. Mergelės Marijos valandos – jau ankstyvuoju krikščionybės laikotarpiu tapo neatskiriamos nuo vienuolynų gyvenimo. Čia sudėtos maldos buvo skirtos visiems liturginiams metams – adventui, gavėniai, eiliniam laikui, taip pat ir paros metui, pradedant Rytine ir baigiant Naktine liturgine valanda. Tad Valandų knygą galima būtų laikyti ir liturginiu kalendoriumi. Tekstus joje papildydavo miniatiūros, sujungtos į teminius ciklus,
01
12 /
2016

Magnificat knygų išpardavimas

Iki Naujųjų metų suskubkite įsigyti populiarias „Magnificat leidinių“ knygas už pusę kainos! Siūlome šiuos leidinius: Archimandritas Sofronijus „ŠV. SILUANAS ATONIETIS. UŽRAŠAI“ ŠV. Serafimas Sarovietis „DVASINIAI PAMOKYMAI“ Vaclovas Aliulis MIC „NUO BETLIEJAUS IKI ROMOS SU ŠVENTUOJU LUKU“   Joanne Mosley „EDITA ŠTEIN. MALDOS MOTERIS“ Palaimintoji Švč. Trejybės Elzbieta „DVASINIAI RAŠTAI“ Roselyne Deglaire,
01
12 /
2016

Redakcijos žodis. 2016 m. gruodis. Nr. 12(82)

„Ateik, Viešpatie Jėzau“, – keliasdešimt kartų nuskambės šį mėnesį iš mūsų lūpų, skaitant maldavimus, giedant psalmes. „Ateiki mūsų vaduoti, Viešpatie, Galybių Dieve“. Visą advento ir Kalėdų laiką išgyvename ypatingą Dievo Sūnaus artumą, žmogiškumą. Dievui nepakako leistis žmogaus ieškomam – Jis pats ryžosi pas jį ateiti – trapiu žmogaus kūnu, Kūdikio pavidalu. „Jo širdies durys nuolat atvertos ir Jis nesiliauja kartoti, kad mus myli ir nori savo gyvenimu
01
12 /
2016

Būti gailestingumo liudininku

Šventosios durys užsivėrė. Ar tai reiškia, kad nebeliko ir kelio, vedusio piligrimus į bažnyčios vidų, kur patiriamas gailestingumas? Žinoma, kad taip nėra. Fiziškai žengti pro tas duris nebeįmanoma, bet dvasinis perėjimas, vedantis į susitikimą su Gailestingumu, lieka prieinamas visiems. Ateikite pas mane Esame nuolat raginami ieškoti gailestingumo ir patirti paguodžiančio, atleidžiančio ir viltį suteikiančio Dievo meilę. „Jo širdies durys nuolat
01
12 /
2016

Lapkričio mėnesio datos

Prieš 25 metus, 1991 m. lapkričio 2 d., buvo intronizuotas 270-asis Konstantinopolio – Naujosios Romos arkivyskupas ir ekumeninis patriarchas Baltramiejus. Graikas Demetrios Archondonis, 1940 m. gimęs Turkijoje, studijavo ir Vakarų Europoje (Popiežiškajame Rytų institute Romoje, ekumeniniame institute Šveicarijoje ir Miuncheno universitete), o nuo 1972–1973 m. ėjo metropolito pareigas ir buvo asmeninis patriarcho Demetrijaus sekretorius. Tapęs graikų
15
11 /
2016