Naujienos

Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis: kryžiaus meilės apaštalas

Jau kelios dienos, kai Lietuvoje turime antrą Palaimintąjį. Arkivyskupas Teofilius Matulionis jau užtaria mus šventųjų ir palaimintųjų būryje. Kartais atrodo, kad paskelbimas Palaimintuoju tarsi apvainikuoja visą žmogaus gyvenimą. Palaimintasis, jau įėjęs į paslaptingą būrį, gali sau ramiai ilsėtis Dievo šlovės spinduliuose. Tačiau ar taip iš tiesų yra, ar palaimintieji, o vėliau šventieji negali ir neturi būti aktualūs mūsų dienoms? Bažnyčios
01
07 /
2017

Redakcijos žodis. 2017 m. liepa. Nr. 7(89)

Štai jau kelios dienos Lietuvoje turime naują palaimintąjį – Teofilių Matulionį, užtariantį mus ir visą šalį Danguje. Dar sykį prisiminti šio iškilaus vyskupo biografiją ir epochą kviečia kun. teol. lic. Nerijus Pipiras. O štai iš viršelio į mus žvelgia šventoji Marija Magdalietė, kurios liturgijai šventės statusas suteiktas tik pernai. Žinojome Magdalietę kaip atgailaujančią nusidėjėlę, kaip tą, kuriai meilė uždengė daugybę nuodėmių. Dabar, skaitant
01
07 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Lietuvoje turime naują palaimintąjį - Teofilių Matulionį, užtariantį mus visus bei visą šalį Danguje. Dar sykį prisiminti šio iškilaus vyskupo biografiją mus kviečia kun. teol. lic. NerijusPipiras. Iš liepos mėn. "Magnificat" maldynėlio viršelio į mus žvelgia Marija Magdalietė, kurios šventę minėsime liepos mėn. 22 d. Šiame numeryje kviečiame susipažinti su pasakojimu apie dvasinį konsultavimą - naują būdą teikti dvasinę pagalbą. Laida Marijos
21
06 /
2017


Kanticzkų (senovinių religinių giesmių) giedojimo grupė

Jei reikėtų prisiminti, kada malda atėjo į mano gyvenimą, nebūtų paprasta. Vaikystėje Mama mokė lengvų, elementarių maldelių. Taip pat prisimenu, kaip kartą mudviem su jaunesniuoju broliu padovanojo paveikslėlį. Pakabino jį prie mūsų lovų. Jame mergaitė su berniuku eina susikibę už rankų, o greta jų ar net aukščiau jų – angelas, apgobęs juos savo sparnais. Tačiau šis, atrodo, paprastas Mamos poelgis, kaip ir prisiminimas apie tą paveikslėlį su angelu,
15
06 /
2017

Birželio mėnesio datos

Prieš 1250 metų, 767 m. birželio 28 d., mirė popiežius šv. Paulius I. Romos miesto diakonas Paulius 757 m. balandį buvo išrinktas savo tikro brolio, popiežiaus Stepono II, įpėdiniu. Dešimtmetį trukusio jo pontifikato leitmotyvas – gan sėkmingas jaunos popiežiaus valstybės saugojimas ir stiprinimas laviruojant tarp stiprių ir grėsmingų kaimynų – Frankų karalystės, Lombardų karalystės ir Bizantijos imperijos – interesų. Popiežius Paulius I, gerbiamas kaip
15
06 /
2017

Nauja knyga vaikams. TEOFILIUS

Leidykla „Magnificat vaikams“ išleido arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai skirtą komiksų knygelę „Teofilius“. 7–12 metų skaitytojai patrauklia ir paprasta forma susipažins su Lietuvos palaimintuoju arkivyskupu T. Matulioniu. Knygelės dailininkė – Ona Kvašytė, pirmojo tarptautinio komiksų festivalio rengėja Lietuvoje. Komikso forma pateikiamose 5 trumpose biografinėse istorijose pabrėžiamas arkivyskupo T. Matulionio paprastumas, nuoširdumas,
11
06 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Vilniaus šv. Juozapo mokyklos vaikai Sofija, Karolis, Vilius ir Justas pristato naująjį vasarinį „Magnificat vaikams“ numerį ir pasakoja apie piligriminę kelionę būsimo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliu. Laida Marijos radijuje „Krikščioniškų leidinių apžvalga“ birželio 8d. 9:45. Kartojama tą pačią dieną 16:45.  
06
06 /
2017


Dievas kalba kino kalba

Dievas kalba kino kalba Kad alyvmedis duotų saldžius vaisius, pirmaisiais metais tenka įpjauti jo uogas. Kitaip kitąmet jos būna neskanios, rūgščios. Taip pat ir su žmogaus širdimi. Kad ji būtų pajėgi priimti meilę ir ją dovanoti, priimti Dievo žodį ir juo gyventi, kartais reikia ją įpjauti. Tai gali padaryti Krikščioniškas kino klubas (KKK) su Ramūnu Aušrotu priešaky. Edukologas ir teisininkas parenka filmus ir juos komentuoja, o po peržiūros kviečia
01
06 /
2017