Naujienos

Kūrybiškas ir praktiškas „Magnificat“ panaudojimas

Praėjusiame numeryje pateikėme idėjų, kaip galima panaudoti senus „Magnificat“ numerius, ir kvietėme pasidalyti savo patirtimi. Mums parašė mokytoja iš Panevėžio, pateikė daug puikių minčių, kaip kūrybingai naudoti „Magnificat“ tekstus mokykloje. Kolegė – dorinio ugdymo mokytoja – vieną „Magnificat“ numerį padovanoja savo mokiniams kaip paskatinimą arba už gerai atliktas užduotis. Žinoma, tai tinka per dorinio ugdymo pamokas, tačiau ir kiti mano
27
02 /
2017

Dievo planas ar teisės nuostata?

Evangelija pagal Morkų 10, 1–12 Jėzus atvyksta į Judėją ir Užjordanę. Ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis vėl moko, kaip buvo pratęs. Tada atėjo fariziejų, kurie, spęsdami jam pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?“ Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti.“ Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos
15
02 /
2017

Aš vis dar ieškau Dievo

Pradėdami šią rubriką žadėjome, kad joje savo patirtimi, kaip bendrauti su Dievu maldoje, dalysis skirtingi žmonės – ir pasauliečiai, ir dvasininkai, ir vieniši, ir didelėje šeimoje gyvenantys, su įvairiausia maldos patirtimi. Šį kartą apie savo tikėjimo kelionę ir Dievo paieškas pasakoja septintokė mokinė Viktorija Gurklytė. Aš vis dar ieškau Dievo Esu gabi mokinė, gera dukra ir draugė. Bet taip pat su manimi nėra lengva, visi sako – paauglystė, o
15
02 /
2017

Nauja knyga vaikams. „Vilkiaus nuotykiai. Medžiotojai ir kiti pasakojimai.“ II knyga

Vilkiaus nuotykiai tęsiasi! Šioje antroje knygelėje sužinosi, kas dar nutiko Vilkiui, mažam našlaičiui, klajojančiam po XIII amžiaus Italiją. Globojamas dviejų geriausių draugų – Pranciškaus Asyžiečio ir brolio Vilko – jis apsilanko medžiotojų ir žvejų namuose, pergudrauja šykštų didiką ir seną sukčių bei pagelbėja savo draugams. Komiksuose žaisminga ir patrauklia forma perteikiamos bendražmogiškos ir krikščioniškos vertybės, supažindinama su
14
02 /
2017


„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Jau pasirodė naujasis „Magnificat vaikams“ kovo-balandžio numeris. Jis padės vaikams išradingai keliauti per gavėnią šv.Velykų link.Kita šio numerio tema - vienuoliai. Marijos radijo laidelėje būtent šią temą padėjo pristatyti Akvilė, Vaiva, Vainius, Juozapas ir Pranas.Tai vaikų grupelė, kuri nuolat dalyvauja Pjūties vaikų savaitgaliuose ir stovyklose Tiberiados vienuolyne, todėl apie vienuolius ir vienuolyną tikrai daug žino. Laida Marijos radijuj
08
02 /
2017


Vasario mėnesio datos

Vasario 22 d. sukanka 100 metų nuo albanų katalikų kunigo Prengo Doçi mirties (1917 m.). Gimęs 1846 m., trylikametis įstojo į tais pačiais metais Škoderio mieste atidarytą Popiežiškąją albanų kolegiją, kurią administravo jėzuitai. Vėliau studijavo Romoje, Tikėjimo skleidimo kongregacijos seminarijoje. Įšventintas kunigu, darbavosi Albanijoje ir 1876–1877 m. aktyviai dalyvavo nesėkmingame sukilime prieš Osmanų imperijos valdžią. Suspenduotas savo vyskupo,
01
02 /
2017

Viešpats kenčia, kai negali ateiti pas ligonius

Banga Kulikauskaitė – 45 metų gydytoja, ketvirtus metus gyvenanti su ketvirtos stadijos žarnyno vėžiu. Krikščioniško gyvenimo bendruomenės narė nuolat pati patiria ir kitiems liudija, jog Viešpats ypatingai nori būti su ligoniais. Jis trokšta per sakramentus labai dažnai juos lankyti. Kad ši Kūrėjo svajonė išsipildytų, akušerė ginekologė su bendraminčiais sukūrė internetinę svetainę www.nebijokvezio.lt ir tikisi, kad taip padės sergantiems žmonėms
01
02 /
2017

Ivano Aivazovskio „Chaosas, arba Pasaulio sutvėrimas“

Mėgindami įsivaizduoti Pradžios knygos pirmąsias eilutes, kur rašoma: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų“ (Pr 1), galime savo žvilgsnį nukreipti į įspūdingą Ivano Aivazovskio kūrinį „Chaosas, arba Pasaulio sutvėrimas“ (1841 m.). Paveiksle tyvuliuoja audringa jūra, virš kurios iškyla galingo Dievo Kūrėjo vaizdinys ir jo siluetą atkartojantys debesys.
01
02 /
2017