Naujienos

Geroji Naujiena mergaitėms ir berniukams apie vaisingumo grožį

Liudyti Evangeliją galima skelbiant tiesą apie žmogų ir tai, kaip Dievas jį sukūrė. Tuo ir užsiima vokietė medicinos mokslų daktarė Elisabeth Raith-Paula, kurios sukurtas projektas „Mano vaisingumas yra svarbus“ (My Fertility Matters) jau skinasi kelią ir į Lietuvą. Moteris rado paaugliams patrauklų būdą kalbėti apie vaisingumą, brendimą ir naujos gyvybės užsimezgimą. Kiekvienas vaikas iš mokymų išsineša patirtį, kad yra unikalus, turi savyje neįkainojamą
15
01 /
2018

Džambatistos Tiepolo paveikslas „Pabėgimas į Egiptą“

„Magnificat“ viršelio paveiksle pasakojama pabėgėlių istorija visais amžiais, taip pat ir mūsų laikais, išlieka aktuali. Galbūt ne visada susimąstome, kokia nelengva turėjo būti ši kelionė Marijai ir Juozapui, kai teko bėgti nuo tikro pavojaus su ką tik gimusiu kūdikiu. Tačiau Biblija apie sunkumus ir pavojus nekalba. Bėgimas į svetimą šalį, kaip ir išminčių apsilankymas bei nekaltųjų kūdikėlių išžudymas, yra Kalėdų įvykio dalis. Tad minėdami Kalėdas
01
01 /
2018

Dievo rūpestis žmogumi (Mk 1, 29–34)

Evangelija pagal Morkų 1, 29–39 Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius; visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis,
01
01 /
2018

Sausio mėnesio datos

Prieš 900 metų, 1118 m. sausio 21 d., mirė popiežius Paschalis II. Iš Italijos kilęs vienuolis benediktinas, kardinolas, 1099 m. išrinktas Romos vyskupu, šias pareigas ėjo beveik du dešimtmečius – tai buvo vienas ilgiausių pontifikatų Viduramžių popiežių istorijoje. Paschalio II – kaip ir kitų ano meto Romos vyskupų, vadinamosios Grigaliaus reformos šalininkų – popiežiavimą bene ryškiausiai paženklino kova dėl Bažnyčios nepriklausomybės. Aktualiausia
01
01 /
2018

Kad neatvėstų ugninga dvasia: dievo tarnas, kankinys kunigas Alfonsas Lipniūnas

Kiekvieną dieną sau užduodu klausimą: ką reiškia būti krikščionimi šiandien? Per istorijos vingius, per žmones Viešpats visada duoda atsakymą. Žmogus žmogumi yra ne tiek, kiek savyje visko sukaupia, bet kiek išdalija, kiek nepasilieka tos Evangelijos šviesos sau. Kunigas Alfonsas Lipniūnas. Savo laiku jis buvo visur: ir auditorijose, ir renginiuose, Lietuvos parapijėlėse, kambarėlyje skleidžiant ateitininkų dvasią ir idėjas jaunuomenei, Štuthofo
01
01 /
2018

Redakcijos žodis. 2018 m. sausis. Nr. 1(95)

Prasidėjus naujiems Viešpaties metams sveikiname visus „Magnificat“ bičiulius ir tuos, kurie mūsų maldyno puslapius atsivers galbūt pirmąjį kartą. Sausio mėnesį minime pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną, tad „Magnificat“ viršelio paveiksle pasakojama pabėgėlių istorija kaip niekad aktuali. Kaip rašo menotyrininkė Agnė Rymkevičiūtė, analizuojanti Dž. Tiepolo kūrinį „Pabėgimas į Egiptą“, galbūt ne visada susimąstome, kokia nelengva turėjo būti ši
01
01 /
2018

Iš Evangelijos pagal Matą (15, 29–37)

[...] Jėzus atvyko prie Galilėjos ežero. Jis užkopė ant kalno ir atsisėdo. Prie jo susirinko didžiulė minia, kuri atsigabeno su savimi raišų, luošų, aklų, nebylių ir daugel kitokių. Žmonės suguldė juos prie Jėzaus kojų, o jis pagydė juos. Minia stebėjosi, matydama nebylius kalbančius, luošius pasveikstančius, raišius tiesiai vaikščiojančius ir akluosius reginčius. Ir garbino žmonės Izraelio Dievą. Susišaukęs mokinius, Jėzus tarė: „Gaila man minios, nes
15
12 /
2017

Barbora Umiastauskaitė (Žagarietė)

Šventumo aromatas skleidžiasi per įvairias dirbtinai statomas sienas. Jis sklinda nepaisant kliūčių. Jis pasiekia tuos, kam malonių labiausiai reikia. Turbūt tokie žodžiai labiausiai tinka apibūdinti Barboros Umiastauskaitės (Žagarietės) nesilpstantį malonių garsą. Barbora Umiastauskaitė gimė XVI amžiaus antroje pusėje. Buvo uoli krikščionė. Mirė neaiškiomis aplinkybėmis, išsaugodama meilę Dievui ir artimui. Apie ją 1755 metais pranešime Šventajam
01
12 /
2017