Naujienos

Dvasinis konsultavimas – naujas būdas teikti dvasinę pagalbą

Birželio ir liepos sandūra – stojimo į aukštąsias mokyklas įkarštis. Todėl šiame numeryje „Magnificat“ pasakoja apie dvasinį konsultavimą ir asistavimą, kurio galima išmokti Klaipėdos universiteto Šv. Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centre. Apie šį Lietuvoje dar naują dvasinės pagalbos būdą pasakoja studijų programos koordinatorius kunigas Arvydas Ramonas, studijas jau baigusi vaistininkė ir konsultantė Daina Radzevičiūtė-Jašinskienė ir grupines
01
07 /
2017

Palaiminti nematę! (Jn 20, 19–31)

Evangelija pagal Joną 20, 19–31 Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.“ Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems
01
07 /
2017

Džiovanio Belinio „Mergelė su Kūdikiu tarp šv. Kotrynos ir šv. Marijos Magdalietės“

Džiovanis Belinis (apie 1433–1516 m.), įtakingas Venecijos renesanso mokyklos dailininkas, augo ir brendo menininkų apsupty. Mokytis Džiovanis pradėjo kartu su broliu Džentiliu savo tėvo, taip pat žinomo dailininko, Jokūbo Belinio dirbtuvėse. Viena iš mėgstamiausių Belinio temų – Madona su Kūdikiu. Turtingi Venecijos kilmingieji ir pirkliai dažnai užsakinėdavo altoriaus paveikslus, paprastai skirtus asmeninėms koplyčioms. Beliniui savo darbuose
01
07 /
2017

Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis: kryžiaus meilės apaštalas

Jau kelios dienos, kai Lietuvoje turime antrą Palaimintąjį. Arkivyskupas Teofilius Matulionis jau užtaria mus šventųjų ir palaimintųjų būryje. Kartais atrodo, kad paskelbimas Palaimintuoju tarsi apvainikuoja visą žmogaus gyvenimą. Palaimintasis, jau įėjęs į paslaptingą būrį, gali sau ramiai ilsėtis Dievo šlovės spinduliuose. Tačiau ar taip iš tiesų yra, ar palaimintieji, o vėliau šventieji negali ir neturi būti aktualūs mūsų dienoms? Bažnyčios
01
07 /
2017

Redakcijos žodis. 2017 m. liepa. Nr. 7(89)

Štai jau kelios dienos Lietuvoje turime naują palaimintąjį – Teofilių Matulionį, užtariantį mus ir visą šalį Danguje. Dar sykį prisiminti šio iškilaus vyskupo biografiją ir epochą kviečia kun. teol. lic. Nerijus Pipiras. O štai iš viršelio į mus žvelgia šventoji Marija Magdalietė, kurios liturgijai šventės statusas suteiktas tik pernai. Žinojome Magdalietę kaip atgailaujančią nusidėjėlę, kaip tą, kuriai meilė uždengė daugybę nuodėmių. Dabar, skaitant
01
07 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Lietuvoje turime naują palaimintąjį - Teofilių Matulionį, užtariantį mus visus bei visą šalį Danguje. Dar sykį prisiminti šio iškilaus vyskupo biografiją mus kviečia kun. teol. lic. NerijusPipiras. Iš liepos mėn. "Magnificat" maldynėlio viršelio į mus žvelgia Marija Magdalietė, kurios šventę minėsime liepos mėn. 22 d. Šiame numeryje kviečiame susipažinti su pasakojimu apie dvasinį konsultavimą - naują būdą teikti dvasinę pagalbą. Laida Marijos
21
06 /
2017


Kanticzkų (senovinių religinių giesmių) giedojimo grupė

Jei reikėtų prisiminti, kada malda atėjo į mano gyvenimą, nebūtų paprasta. Vaikystėje Mama mokė lengvų, elementarių maldelių. Taip pat prisimenu, kaip kartą mudviem su jaunesniuoju broliu padovanojo paveikslėlį. Pakabino jį prie mūsų lovų. Jame mergaitė su berniuku eina susikibę už rankų, o greta jų ar net aukščiau jų – angelas, apgobęs juos savo sparnais. Tačiau šis, atrodo, paprastas Mamos poelgis, kaip ir prisiminimas apie tą paveikslėlį su angelu,
15
06 /
2017

Birželio mėnesio datos

Prieš 1250 metų, 767 m. birželio 28 d., mirė popiežius šv. Paulius I. Romos miesto diakonas Paulius 757 m. balandį buvo išrinktas savo tikro brolio, popiežiaus Stepono II, įpėdiniu. Dešimtmetį trukusio jo pontifikato leitmotyvas – gan sėkmingas jaunos popiežiaus valstybės saugojimas ir stiprinimas laviruojant tarp stiprių ir grėsmingų kaimynų – Frankų karalystės, Lombardų karalystės ir Bizantijos imperijos – interesų. Popiežius Paulius I, gerbiamas kaip
15
06 /
2017