Naujienos

Gailestingumo jubiliejaus logotipas biblisto akimis

Biblija pasako apie žmogų įvairių dalykų. Vienas jų: tarp žmogaus ir gyvūnų esti daug panašumų. Jie gi yra tos pačios – šeštos – dienos kūriniai: „Tada pasakė Dievas: Teišveda žemė gyvastį gyvą <...>. Tada pasakė Dievas: Padarykime žmoniją <...>. Sutemo vakaras, išaušo rytas, diena ta šešta.“ (Pr 1,24-31) [1] Tą patį tvirtina ir mokslas. Antai šimpanzę (lot. pan) ir žmogų vienija net apie 80 procentų bendrų genų [2]. Tad nieko nuostabaus, kad ilgainiui
15
11 /
2016

Radijas iš Dievo malonės ir žmonių dosnumo

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.“ Šiuos Jėzaus žodžius, rodos, tobulai išpildo Marijos radijas. Keturis penktadalius Lietuvos pasiekiantis katalikų balsas neapsiriboja vien mūsų šalimi. Maldos, Dievo žodis, tikėjimo liudijimai bei žinios lietuvių kalba sklinda ir į kitas šalis bei žemynus. Internetu jis pasiekia vis daugiau jaunų žmonių. Kad pati Mergelė Marija globoja šį radiją, įrodo ir tai, kad jis išsilaiko vien iš klausytojų ir gerbėjų
15
11 /
2016

Evangelija pagal Luką 19, 45–48

Evangelija pagal Luką 19, 45–48 Įžengęs į šventyklą, Jėzus pradėjo varyti laukan prekiautojus. Jis sakė jiems: „Parašyta: Mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne.“ Ir jis kasdien mokė šventykloje. Aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai bei tautos seniūnai svarstė, kaip jį pražudyti, tačiau neišmanė, ko griebtis, nes visi žmonės tik ir klausėsi jo mokslo. Evangelija pagal Joną 2, 13–22 Artėjant žydų Velykoms, Jėzus
15
11 /
2016

Nauja knyga „Gailestingumo palyginimai“

Gailestingumo jubiliejus baigiasi, tačiau Viešpaties gailestingumo versmės neišsenka. „Magnificat leidiniai“ metų apvainikavinui išleido  knygą – „Gailestingumo palyginimai“. Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos parengtoje knygoje „Gailestingumo palyginimai“ aptariami aštuoni šv. Luko evangelijos palyginimai apie gailestingumą: pasiklydusi avelė; pamesta ir surasta drachma; sūnus palaidūnas; du skolininkai ir skolintojas; gerasis samarietis;
09
11 /
2016

Kristus su Gyvenimo knyga

Šio numerio „Magnificat“ viršelio paveikslas – „Apokalipsės komentarų“ (Comentarios al Apocalipsis), rašytų ispanų vienuolio šventojo Beato (Beatus) iš Liebanos (Liébana), iliuminacija. [1] Musulmonams okupavus Pietų Ispaniją, vienuolis Beatas persikėlė į šiaurę, į Šv. Martyno vienuolyną Liebanoje, Kantabrijoje. Čia apie 776 m. jis ir parašė 12 tomų veikalą – Apokalipsės (bei Senojo Testamento Danieliaus knygos) komentarus. Šventojo Beato „Apokalipsės
01
11 /
2016

Redakcijos žodis. 2016 m. lapkritis. Nr. 11(81)

Lapkritį, žvelgdami į apmirštančią gamtą, Vėlinių vakarą lankydami kapus susimąstome apie žmogiškos būties trapumą ir visus tuos, kurie jau šlovina Viešpatį amžinybėje. Tačiau Jėzus mums kalba ne apie mirtį, bet apie gyvenimą. „Kitaip ir negali būti, nes mūsų Dievas yra gyvųjų Dievas, – lapkričio 6 d. mąstyme rašo ses. Gražina Dapšauskytė. – Tas, kuris pašaukia į gyvenimą, teikia gyvybės alsavimą, kuris prikelia ir atgaivina. Tik ar visose mūsų
01
11 /
2016

Malda – tai laikas, skirtas Dievui

Jei paklausite manęs, kas yra malda, atsakysiu: pirmiausia malda – tai laikas, skirtas Dievui. Kalbu ne apie laiko kiekybę, bet vidinę žmogaus intenciją skirti laiko buvimui su Dievu, su artimu, su pačiu savimi. Gyvenime būna tokių akimirkų, kai laikas tiesiog sustoja: kalbantis žmogus nutyla, planuojantis pamiršta savo užmojus ir darbus, skubantis žmogus sustoja. Mes liauJamės darę, veikę, mes tiesiog buvojame čia ir dabar „nieko neveikdami“, „nieko
01
11 /
2016

Mūsų neturtas yra dieviškojo gailestingumo sostas

„Niekada neturėčiau pamiršti savo neturto, ne tam, kad be paliovos drebėčiau, bet kad nepaisydamas [...] savo sumišimo artinčiausi prie Tavo Širdies su vis didesniu pasitikėjimu; nes mano neturtas yra Tavo gailestingumo ir meilės sostas.“ Ši nuostabi šv. Jono XXIII malda tikrai galėtų lydėti mus per paskutines šventųjų metų savaites. Ji, kaip vargonų tęsiama fermata, galėtų mumyse skambėti dar ilgai šiems malonių metams pasibaigus. Nes ji mums siūlo eiti
01
11 /
2016