Naujienos

Moriso Deni „Meilingoji Motina“

„Palaiminti romieji – jie paveldės žemę.“ (Mt 5, 5) Šią Evangelijos Kalno pamokslo mintį iliustruoja Moriso Deni (Maurice Denis, 1870–1943 m.) paveikslas, sukurtas 1923 m. Paveikslo ikonografija originali, nekartoja ankstesnių šio siužeto pavyzdžių ir suprantama tik pasiaiškinus visą menininko sugalvotą vaizdų sistemą, perteikiančią Kalno pamokslo turinį. Dėl tokio netradicinio, todėl ne kiekvienam aiškaus siužeto šiam atvaizdui yra prigijęs ir kitas
01
06 /
2017

Silpnas Dievas?

Evangelija pagal Morkų, 12, 1–12 Ir pradėjo Jėzus kalbėti jiems palyginimais: „Vienas žmogus įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metui, jis nusiuntė pas vynininkus tarną atsiimti iš vynininkų savosios vaisių dalies. Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iškoneveikė. Jis
01
06 /
2017

Redakcijos žodis. 2017 m. birželis. Nr. 6(88)

Šis birželis Lietuvos Bažnyčiai ypatingas – birželio 25 dieną turėsime dar vieną palaimintąjį, – arkivyskupą Teofilių Matulionį. Beatifikacijos iškilmėse Vilniuje tikimasi sulaukti keliasdešimties tūkstančių tikinčiųjų iš visų Lietuvos kampelių, trokštančių pasisemti iš šio Dievo tarno narsos liudyti tikėjimą ir neapleisti jo sunkiomis aplinkybėmis. Į iškilmes atvyks ir Lietuvos jaunimo dienų, vykstančių birželio 23–25 dienomis, dalyviai. Visi drauge
01
06 /
2017

Marija Kazimiera Kaupaitė

Marija Kazimiera Kaupaitė Balandžio mėnesį minėjome 77-ąsias Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės mirties metines. Tai puiki proga prisiminti šią taurią ir iškilią asmenybę. Minint Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir laukiant netrukus vyksiančios jo beatifikacijos prasminga prisiminti, kad šventumas – ne privilegija, bet programa, skirta ne vien tik vyskupams, kunigams, bet ir paprastam, kaime gimusiam žmogui. Kazimiera Kaupaitė
01
06 /
2017

Minėjimas

Prieš dvejus metus, 2015 m. gegužės 26 d., pas Viešpatį iškeliavo kun. Vaclovas Aliulis MIC, – reikšminga, plačiai žinoma Lietuvos kultūros figūra: Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas, žurnalų "Katalikų pasaulis" ir "Naujasis židinys-Aidai", leidyklų „Katalikų pasaulis” ir „Aidai” steigėjas, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjas ir prezidentas, Kalbos premijos laureatas. Gegužės 26 d. 19 val. Vilniaus
25
05 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Birželio mėnesio "Magnificat"  pristato Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinės sekretorės padėjėja Jurgita Vaitkutė. Birželio mėnesį pradėsime Sekminių iškilme, kuri šiais metais sutampa su Tėvo diena. Taip pat be galo džiugi žinia, kad birželio 25 d. Lietuvos Bažnyčia turės dar vieną palaimintąjį, - arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio beatifikacijos iškilmę visi kartu švęsime Vilniuje. Laida Marijos radijuje „Krikščioniškų leidinių
25
05 /
2017


Naujiena. Plakatai

„Magnificat leidiniai“ parapijų, maldos grupių ir kitų organizacijų reikmėms išleido aukštos kokybės plakatus „Trakų Dievo Motina“ (Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui), „Šv. Damijono kryžius“ (priešais jį šv. Pranciškus davė įžadą atstatyti Šv. Damijono bažnytėlę), „Vaikelis Jėzus“ (Fra Angelico paveikslo „Šešėlių Mergelė“ fragmentas vaikų katechezei). Visų plakatų dydis 50x72
23
05 /
2017

Gegužės mėnesio datos

Prieš 450 metų, 1567 m. gegužės 15 d., buvo pakrikštytas kompozitorius Klaudijus Monteverdis (Claudio Monteverdi). Vienas didžiausių pereinamojo iš Renesanso į Baroką laikotarpio kompozitorių gimė, augo ir mokėsi Lombardijoje, Kremonos mieste, kur giedojo katedros mokyklos chore. Monteverdis, kurį laiką dirbęs Gonzagų dvaro Mantuvoje kompozitoriumi, labiausiai pagarsėjo kaip ankstyvųjų operų ir pasaulietinių madrigalų kūrėjas. Vis dėlto paskutinius tris
15
05 /
2017