Naujienos

Kaip naudotis „Magnificat“. 2010 m. spalis. Nr. 8

Magnificat rasite visko, ko reikia krikščioniui, norinčiam kiekvieną dieną gyventi su Dievo žodžiu. Šiokiadienių šv. Mišių skaitiniai ir Evangelija pateikti su meditacijomis iš Bažnyčios Tradicijos lobyno. Sekmadieniais liturginius tekstus palydi Lietuvos dvasisninkų homilijos. Taigi pirmasis šios knygelės tikslas – paskatinti pasauliečius aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime. Be to, Magnificat nori padėti tikinčiajam sustiprinti kasdienę
01
10 /
2010

Vakaro malda šeimoje. 2010 m. spalis. Nr. 8

Katalikiškasis pasaulis spalio mėnesį meldžiasi rožinio malda. Ši malda susideda iš daugelio pasikartojimų. Savo struktūra ji yra artima mūsų gyvenimo ritmui. Visiems mūsų veiksmams būdingi pakartojimai. Ilgiausias kelias susideda iš daugybės žingsnių. Linksmiausia ar liūdniausia diena – iš daugybės akimirkų, minučių, valandų. Dažnai mūsų mintys sukasi verpetais tarsi veržlaus kalnų upelio vanduo, ir rožinio malda gali tapti siauru liepteliu, vedančiu į
01
10 /
2010

Redakcijos žodis. 2010 m. spalis. Nr. 8

Spalį išdrįsiu pavadinti moterišku mėnesiu. Ir ne tik dėl to, kad tradiciškai jis – Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, kuomet prisimename paprastą būdą kreiptis į Viešpatį per Jėzaus Motiną Mariją. Spalį minime dar kelias svarbias šventąsias. Pačią pirmąją dieną prisiminsime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę – misijų globėją ir „mažojo kelelio“ pas Viešpatį „atradėją“. Po kelių dienų minima šv. Faustina Kovalska, gyvenusi ir tarnavusi Vilniuje, čia užrašiusi savo
01
10 /
2010

Pal. Motina Teresė

RUGSĖJO 5 D. „Pagal kraują esu albanė. Pagal tautybę –  indė. Pagal tikėjimą –  katalikų vienuolė. Pagal savo pašaukimą aš priklausau pasauliui, o pagal savo širdį – vien tik Jėzaus Širdžiai.“ Mažo ūgio, bet stipraus it uola tikėjimo Motinai Teresei iš Kalkutos buvo patikėta misija skelbti dievišką meilės troškulį žmonijai, ypač vargingiausiems tarp vargšų. „Dievas ir dabar dar myli pasaulį, mane ir jus, bei siunčia mus būti Jo meile ir užuojauta
05
09 /
2010

Vakaro malda šeimoje. 2010 m. rugsėjis. Nr. 7

Rugsėjis. Kartu su pilnomis vaisių ir daržovių pintinėmis atkeliauja nauji mokslo metai. Jų pradžia ir dideliems, ir mažiems būna pilna nežinios, naujų situacijų, kurios dažnai kelia baimę. Tačiau Jėzus taria: „Nebijok“. Viešpaties padrąsinti galime į juos žvelgti kaip į galimybę patirti naują nuotykį, kurio pagrindiniai herojai būsime mes. Žvelgdami  į Jėzų, pasikliaudami Tėvo valia  ir Sv. Dvasios vedami leiskimės į šį naują gyvenimo nuotykį. Vakaro
01
09 /
2010

Kaip naudotis „Magnificat“. 2010 m. rugsėjis. Nr. 7

Magnificat rasite visko, ko reikia krikščioniui, norinčiam kiekvieną dieną gyventi su Dievo žodžiu. Šiokiadienių šv. Mišių skaitiniai ir Evangelija pateikti su meditacijomis iš Bažnyčios Tradicijos lobyno. Sekmadieniais liturginius tekstus palydi Lietuvos dvasisninkų homilijos. Taigi pirmasis šios knygelės tikslas – paskatinti pasauliečius aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime. Be to, Magnificat nori padėti tikinčiajam sustiprinti kasdienę
01
09 /
2010

Evangelija pagal Luką

Bėgant liturginiams metams šį rugsėjį pradėsime skaityti Luko evangeliją. Mato, Morkaus ir Luko evangelijos labai panašios, todėl jas vadiname „sinoptinėmis“ – graikų kalba tai reiškia „aprėpti vienu žvilgsniu“, nes jas galima spausdinti vieną šalia kitos skiltimis, siekiant vienu „apžvelgimu“ nustatyti sutapimus, panašumus ir skirtumus. Autoriai skirtingi, o pasakojimai panašūs, tad įdomu ir naudinga atkreipti dėmesį į Luko evangelijos ypatumus,
01
09 /
2010

Redakcijos žodis. 2010 m. rugsėjis. Nr. 7

Rudens pradžia dosni ne tik gamtos dovanomis, bet ir mūsų religinio gyvenimo įvykiais. Rugsėjo 8 dieną švenčiame Mergelės Marijos gimimą, prisimindami, kad Marijos ištartas „Taip“ tapo mūsų Išganymo istorijos pradžia. Po kelių dienų – rugsėjo 14-ąją – išaukštiname Kryžių, Dievo Karalystės vilties ženklą. Dieviškos malonės dėka paniekos objektas kryžius tapo gyvybės vaisiumi, mūsų pasididžiavimu, prisikėlimo ženklu. Muitininko šv. Mato istorija (jį minime
01
09 /
2010