Naujienos

Kas gali būti laiminama

Būk pašlovintas Dieve, visokios palaimos šaltini! Argi ne tai išpažįsta Bažnyčia ir kiekvienas krikščionis? Bėda ta, kad mes užmirštame, jog Dievas laimina mus, net jeigu Jo neprašom... Dievas iš esmės yra geranoriškas savo žmonėms, savo bičiuliams. Mes tikime ir pasitikime šia Dievo meile kiekvienam iš mūsų. Štai iš kur krikščionio ramybė ir džiugesys net sunkiausiose gyvenimo situacijose. Rugsėjo numeryje aptarėme, kas yra palaiminimai Bažnyčioje. Dabar
01
10 /
2011

Bartolomėjaus Estebano Murilo „Mergelė Marija su Kūdikiu“

Iš „Magnificat“ viršelio į mus švelniai žvelgia Bartolomėjaus Estebano Murilo (Bartolome Esteban Murillo) nutapyta Mergelė Marija su Kūdikiu. Rožinio vėrinėlis tarp Marijos ir Jėzaus rankų mums primena pal. popiežiaus Jono Pauliaus II paraginimą: „Dėl savo paprastumo bei gelmės ji [rožinio malda] ir prasidedančiame trečiajame tūkstantmetyje lieka labai reikšminga malda, nešančia vaisių šventumui.“ (Apaštališkasis laiškas „Rosarium Virginis Mariae“,
01
10 /
2011

Vakaro malda šeimoje. 2011 m. spalis. Nr. 10(20)

„Būdamas malda už taiką, Rožinis visada buvo šeimos malda ir malda už šeimą. Buvo laikas, kai ši malda itin branginta krikščioniškose šeimose ir aiškiai skatino jų vienybę. Nereikia prarasti šio brangaus paveldo. Reikia vėl pradėti melstis šeimoje ir melstis už šeimas, vėl naudojantis šia maldos forma.“ Pal. popiežius Jonas Paulius II Spalio mėnesį kartu su visu katalikišku pasauliu kalbame Rožinį, apmąstydami Jėzaus gyvenimą. Rožinį būtų galima
01
10 /
2011

Redakcijos žodis. 2011 m. spalis. Nr. 10(20)

Iš šio „Magnificat“ numerio į mus žvelgianti dailininko Bartolomėjaus Estebano Murilo nutapyta Mergelė Marija su Kūdikiu primena, kad spalio mėnesį tradiciškai skiriame Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Ši malda, padedanti apmąstyti Jėzaus gyvenimą, svarbiausius jo momentus, lieka itin svarbi trečiajame tūkstantmetyje dėl savo paprastumo ir gelmės. Nors ir susijęs su Marija, rožinis padeda vis labiau vienytis su Jėzumi. Tad melskimės jį šeimose ir
01
10 /
2011

Laiškas romiečiams

Šį mėnesį visas keturias savaites skaitysime Laišką romiečiams. Tai jau daug pasako apie šio laiško svarbą. Laiškas romiečiams yra ne tik pats ilgiausias Pauliaus raštas – ir dėl to Naujajame Testamente jis yra pirmasis laiškų sąraše, bet krikščionybės istorijoje jis užima labai reikšmingą vietą. Tai laiškas-traktatas, kuriame atsispindi išplėtota šv. Pauliaus teologija – Dievo išganymo plano, Bažnyčios santykių su Pirmosios Sandoros tauta, žmogaus
01
10 /
2011

Andriejaus Rubliovo ikona „Šv. Mykolas Arkangelas“

Šio mėnesio „Magnificat“ viršelyje publikuojamas paveikslas yra vieno žymiausių rusų ikonų mokyklos tapytojo Andriejaus Rubliovo tapytas atvaizdas (1410–1420 m.), saugomas Maskvos Tretjakovo galerijoje. Andriejus Rubliovas gimė apie 1360 m., mirė apie 1428–1430 m., bet nėra žinomas nei jo tikrasis vardas, nei gimimo vieta. Andriejus – vienuoliškas vardas, kurį tapytojas gavo jau įstojęs į vienuolyną, o Rubliovo pravardė duota, kai jis tapo „šventųjų
01
09 /
2011

Pirmasis laiškas Timotiejui

Vieną savo trečiadieninę katechezę, skirtą apaštalo Pauliaus bendražygiams Titui ir Timotiejui, popiežius Benediktas XVI apibendrina tokiais žodžiais: „Svarbiausia, kad Paulius pakvietė bendradarbius vykdydamas savo misijas. Jis lieka apaštalu par excellence, daugelio bažnyčių įkūrėju ir ganytoju. Vis dėlto aišku, kad nedarė visko vienas pats, o remdavosi patikimais asmenimis, su kuriais dalydavosi darbais ir atsakomybėmis.“ (2006 m. gruodžio 13 d.
01
09 /
2011

Vakaro malda šeimoje. 2011 m. rugsėjis. Nr. 9(19)

„Visada džiaukitės, be paliovos melskitės“ (1 Tes 5, 16–17) Rugsėjis mūsų ir kitoms šeimoms, auginančioms mokyklinio amžiaus vaikus, yra mėnuo, pilnas pokyčių: baigiasi vaikų atostogos, prasideda mokslo metai, reikia rinktis ir pradėti lankyti būrelius. Daug džiaugsmo, bet ir rūpesčių, nežinios ir įtampos. Šeimos malda dabar tarsi uostas, nes dideliems ir mažiems suteikia ramybę ir saugumą. Mūsų šeima kas vakarą sugrįžta į šį uostą ir visi semiamės
01
09 /
2011