Naujienos

Kaip naudotis „Magnificat“. 2011 m. vasaris. Nr. 2(12)

Šiame MAGNIFICAT numeryje, kaip visada, pirmiausia rasite keletą įvadinių tekstų. Viršelio paveikslo rubrikoje dailės istorijos specialistė pristato Mikalojaus Verdeniečio motyvą iš kūrinio „Nojaus arka ir balandžio sugrįžimas“. Kun. A. Kazlauskas pristato liturgijos temą. Biblijos rubrikoje gilinamės į Pradžios knygą – Nojaus ir Babilono temas. Taip pat rasite ir pasiūlymų, kaip melstis šeimoje su vaikais, o knygelės pabaigoje – pasakojimą apie mėnesio
01
02 /
2011

Pradžios knygos 1–11 skyriai

Moderniaisiais laikais pirmieji vienuolika Pradžios knygos skyrių sukėlė nemažai polemikos, ypač nuo tada, kai 1859 m. pasirodė Č. Darvino veikalas Rūšių kilmė. Mokslinė evoliucijos teorija suabejojo bibline „tiesa“, teigdama, kad gyvos būtybės pasirodymas buvo daug ilgesnio proceso padarinys, negu kad duoda suprasti toji Šv. Rašto ištrauka. Žinome, koks buvo to iki šiol tebesitęsiančio konflikto padarinys. Vis dėlto jau keletą dešimtmečių Bažnyčia
01
02 /
2011

Vakaro malda šeimoje. 2011 m. vasaris. Nr. 2(12)

„Visa, kas šiame pasaulyje yra didu, ateina nuo Dievo. Visa, kas šiame pasaulyje svarbu, gimsta iš aukos ir maldos.“ Kun. Tadeušas Daičeris (Tadeusz Dajczer) Praėjus keturiasdešimčiai dienų po šv. Kalėdų – Jėzaus gimimo šventės – Bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo slėpinį (liet. Grabnyčios), kuriame nujaučiame ir Didžiojo Penktadienio skausmą, ir Velykų džiaugsmą. Senelis Simeonas ir Ona, žvelgdami tyru žvilgsniu, atneštame į šventyklą Kūdikėlyje
01
02 /
2011

Mikalojaus Verdeniečio paveikslas „Nojaus arka ir balandžio sugrįžimas“

„Magnificat“ viršelyje panaudota meistro Mikalojaus Verdeniečio (Nicolas de Verdun, 1130–1205) altoriaus detalė – „Nojaus arkos“ miniatiūros fragmentas, vaizduojantis balandį, sugrįžtantį pas Nojų su nuskinta alyvmedžio šakele snape. Meistras Mikalojus, kilęs iš Verdeno miestelio Šiaurės Rytų Prancūzijoje, yra žymus savo darbais, tačiau apie jo gyvenimą žinių beveik nėra. Savo kūrinius jis pasirašydavo Nicolaus Virdunensis vardu. Tokia praktika
01
02 /
2011

Pal. Jurgis Matulaitis

SAUSIO 27 D. Žmogus pagal Dievo širdį Jurgis Matulaitis – kol kas vienintelis palaimintuoju paskelbtas XX amžiaus pradžios lietuvis. Gilią ir įvairiapusišką palaimintojo Jurgio asmenybę popiežius Jonas Paulius II atskleidė pavadindamas jį „žmogumi pagal Dievo širdį“. Kun. Stasys Yla, palaimintojo Jurgio Matulaičio biografas, išskyrė tris bruožus, būdingus palaimintojo vyskupo asmeniui: genialumą, veiklumą ir šventumą. Vaikystė ir
27
01 /
2011

Maldų už krikščionių vienybę savaitė

Kad susivienytume, turime mylėti Maldų už krikščionių vienybę savaitė radosi amerikiečių kunigo, tėvo Polio Votsono (Paul Wattson), iniciatyva. Tokia savaitė pirmąsyk vyko 1908 m. T. Polis Votsonas parinko jai datas tarp sausio 18 ir 25 d., kad maldų aštuondienis baigtųsi Šv. Pauliaus Atsivertimo šventės dieną. Juk krikščionių vienybė reikalauja atsivertimo; ji neįmanoma be perkeičiančios Kristaus šviesos. Tai toji šviesa kelyje į Damaską iki širdies
01
01 /
2011

Redakcijos žodis. 2011 m. sausis. Nr. 1(11)

Liturginius naujus metus krikščionys pradėjo jau lapkričio mėnesį, tačiau tikime, kad ir kalendoriniai Naujieji metai daug kam reiškia naują pradžią, juolab kad ir toliau gyvename Kalėdų džiaugsmu. Galbūt kai kurie skaitytojai „Magnificat“ paėmė į rankas pirmąjį kartą – džiaugiamės ir stengsimės nenuvilti. Šį mėnesį pradėsime su Švč. Mergele Marija, Dievo Gimdytoja, minėdami jos dieviškąją motinystę. Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventė
01
01 /
2011

Kas yra „Valandų liturgija“

Pagaliau ir Bažnyčia Lietuvoje jau gali tikėtis greitai pasirodysiančio Valandų liturgijos pirmojo tomo (iš keturių). Vargdienių seserų Putname (JAV) pastangomis turėjome ir Lietuvoje paplitusias, antrojo leidimo sulaukusias „Dievo tautos liturgines valandas“. Bet tai buvo tik maža dalis viso Bažnyčios maldos lobyno. „Magnificat“ pateikia mums Valandų liturgijos ištraukas, padedančias bent šiek tiek įsijungti į dienos maldą su Bažnyčia. Dauguma
01
01 /
2011