Naujienos

Pal. Švč. Trejybės Elzbieta

LAPKRIČIO 9 D. „Švenčiausiosios Trejybės, gyvenančios sieloje, slėpinys tapo jos gyvenimo centru.“ Tokia yra pagrindinė visų teologų, besigilinančių į palaimintosios Švč. Trejybės Elzbietos gyvenimą, mintis. Tyrinėtojai pažymi, kad Švč. Trejybės Elzbietos „mokslas“ yra „dvasinė žinia“, ypatingai aktuali mums, šiandienos žmonėms. Sutrikusiems, nutolusiems nuo Dievo ir praradusiems viltį Elzbieta rodo visiško atsivėrimo Dievo Žodžiui pavyzdį. Dievas buvo
09
11 /
2010

Kventino Masė „Laiminantis Kristus“

Viršelio paveiksle regime Kristaus portretą. Išganytojo, Dievo sūnaus atvaizdas – esmingiausia krikščioniškosios dailės tema. Nuo pat „ne rankų darbo“ relikvijomis laikomų Jėzaus veido atspaudų ir VIII a. išplitusių kanoninių stebuklingųjų ikonų iki monumentalių bizantinių mozaikų, Jėzaus atvaizdus lydėjo teologinės polemikos. Šventųjų atvaizdų neigėjai arba ikonoklastai teigė, jog Jėzaus negalima ir neįmanoma vaizduoti, nes Jis – Dievo sūnus, o „Dievo
01
11 /
2010

Apreiškimas šventajam Jonui

Lapkritis – paskutinis liturginių metų mėnuo, ruošiantis mus didžiajam Viešpaties laukimui – Adventui. Paskutines dvi lapkričio savaites, kaip įprastai poriniais metais, skaitome ištraukas iš Apreiškimo knygos. Visais laikais ši knyga yra sukėlusi nemaža spekuliacijų, nesusipratimų, o ir šiandien daugeliui krikščionių atrodo pernelyg sudėtinga ir tamsi, kad dvasiškai galėtų kuo nors padėti. Nors Naujajame Testamente randame tik vieną tokio pobūdžio
01
11 /
2010

Redakcijos žodis. 2010 m. lapkritis. Nr. 9

Lapkričio gamta mums kasdien primena, kad visa turi suirti. Žvelgdami į Vėlinių žvakeles ir melsdamiesi už mums brangius mirusiuosius susimąstome apie žmogiškosios būties trapumą. Tačiau Jėzus pasakė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas.“ Visi esame išgelbėti Kristaus, gimę iš atverto Jo šono. Todėl Eucharistijoje vienijamės ir bendraujame ne tik su savo mirusiais broliais ir seserimis, bet ir su visais
01
11 /
2010

Vakaro malda šeimoje. 2010 m. lapkritis. Nr. 9

„Malda pirmiausia ir iš esmės yra Dvasios darbas mumyse, bet jis negali būti atliktas be mūsų. Mūsų uždavinys – parengti maldą ir pasirengti patiems, kad kuo labiau į ją įsitrauktume.“ Bethy Oudot Lapkričio mėnesį drauge su visa Bažnyčia kreipkime savo dėmesį į Visų Šventųjų šventę. Ši šventė mums primena tuos vyrus, moteris ir vaikus, kurie jau šlovina Viešpatį danguje ir užtaria mus žemėje. Jie priėmė Jėzaus kvietimą būti panašiems į Jį, leisdami
01
11 /
2010

Šv. Ignotas Antiochietis

SPALIO 17 D. Šv. Ignotas Antiochietis – viena ryškiausių pirmojo krikščionybės šimtmečio figūrų. Labai maža tikrų istorinių žinių apie jo (kaip, beje, ir apie apaštalų) gyvenimą. Tik gyvenimo pabaigoje akimirkai išniręs iš istorijos sutemų šv. Ignotas daugeliui ateities kartų paliko ryškų tvirto tikėjimo – iki džiaugsmingos kankinystės – pavyzdį, o savo pamokymais sutvirtino besikuriančių krikščionių bendruomenių pamatus. Gyvenimas Kada ir kur
17
10 /
2010

Šventojo apaštalo Pauliaus Laiškas efeziečiams

Laiškas Efeziečiams – lobio skrynia, į kurią Bažnyčios liturgija mums leidžia pamažu įsižiūrėti per dvi paskutines šio mėnesio savaites! Magnificat jus kviečia atlikti šio laiško Lectio divina (maldingą skaitymą) ir pasigrožėti jo daugybe „brangakmenių“. Šiame lobyne ypatingai ieškokite 1) gilesnio Bažnyčios kaip bendrystės slėpinio suvokimo; 2) maldos įkvėpiančių pavyzdžių; 3) Šv. Pauliaus pagrindinių teologinių įžvalgų santraukos. Visų pirma
01
10 /
2010

Cimabue freska „Šv. Pranciškus“

Dailininko Cimabue, kurio tikrasis vardas Cenni di Pepe, biografija miglota, nes išlikę mažai dokumentų, patvirtinančių jo gyvenimo faktus. Nėra tiksliai žinomos net jo gimimo ir mirties datos. Išliko prieštaringų XIII–XIV a. šaltinių, kai kurie jų XX a. tyrinėtojus privertė suabejoti, ar apskritai toks dailininkas gyveno ir kūrė. Tačiau remiantis XIV a. siekiančia literatūrine tradicija Cimabue žinomas kaip garsiojo italų tapytojo Džioto di Bondonės
01
10 /
2010