Naujienos

Palaiminimai (I)

Kunige, pašventink mano žvakes, kryželį, mašiną, paminklą, namus, biurą, parduotuvę, laivą, šautuvą, lėktuvą, gatvę, tiltą... Skamba įdomiai, jeigu ne keistai, o dažnai net šventvagiškai, ar ne? Ką visa tai reiškia? Kitados šito, tik mandagiau, ir paklausiau panelės, atėjusios paprašyti, kad pašventinčiau jos medalioną. Įsižeidė dėl klausimo. Gal todėl, kad nežinojo atsakymo, o jei ir žinojo, nenorėjo sakyti. Buvo ir kita įsižeidusi ponia, kai nesutikau
01
09 /
2011

Redakcijos žodis. 2011 m. rugsėjis. Nr. 9(19)

Rugsėjis daugeliui yra ypatingas mėnuo, kuomet reikia iš naujo susidėlioti dienos ritmą, surasti laiko naujiems užsiėmimams ir tarnystėms. Kartu tai ir laikas, kai galime iš naujo apsispręsti kasdien maitintis Dievo žodžiu, šlovinti Kūrėją už visas Jo teikiamas malones ir Mergelės Marijos „mokykloje“ mokytis vis labiau pažinti Jėzų. Rugsėjo 8 d. švenčiame Mergelės Marijos Gimimą ir keliaujame į Šiluvą, pamaldumo Dievo Motinai židinį. Rugsėjo 12 d.
01
09 /
2011

Pal. Petras Kasui Kibe

Samurajus su kryžiumi Evangeliją skelbti Japonijoje 1549 m. pradėjo šv. Pranciškus Ksaveras – apie jį pasakojome praėjusių metų gruodžio „Magnificat“. Jo ordino bendražygių – jėzuitų – dėka krikščionių Japonijoje sparčiai daugėjo, po 50 metų jų jau buvo apie 400 tūkst. Saugodami budizmą ir savo žmones nuo išorinių įtakų Japonijos valdovai – siogūnai – 1587 m. išleido įsakymą krikščionių misionieriams palikti šalį. Tais pačiais metais, praėjus 38
01
09 /
2011

Šv. Dominykas

RUGPJŪČIO 8 D. Mylintis visus ir visų mylimas. Jis visada kalbėjo su Dievu ir nuo Dievo. Pal. Jordanas Saksonietis Šv. Dominykas, Pamokslininkų, kitaip dar vadinamo Dominikonų, ordino įkūrėjas, yra šventasis, kuris „iš esmės prisidėjo prie Bažnyčios atnaujinimo“ (iš popiežiaus Benedikto XVI kalbos Generalinės audiencijos metu, 2010 02 03). 1216 m. įkurto keliaujančiųjų pamokslininkų ordino broliai, gavę iš popiežiaus išskirtinę teisę pamokslauti,
08
08 /
2011

Jozuė, Teisėjai ir Ruta

Šv. Mišių Žodžio liturgijoje Jozuės (Joz), Teisėjų (Ts) ir Rutos (Rut) knygoms skirta nedaug vietos, jos skaitomos vos 10 dienų. Tačiau tai nereiškia, kad jos yra be vertės. Bažnyčios Tėvai komentavo Jozuės knygą ypatingai atkreipdami dėmesį į pastarojo vardo panašumą su Jėzaus vardu ir dar daugiau – į panašias jų misijas: kaip Jozuė atvedė tautą į Pažadėtąją žemę, taip Jėzus Velykų paslaptimi įvedė pakrikštytuosius į būsimąją Karalystę. Kiekviena savaip
01
08 /
2011

Eucharistijos kelionė

Sekmadienis. Ruošiuosi eiti į krikščionių susirinkimą. Nuolat prisimenu Bažnyčios Tėvų žodžius: „Nenuskriauskite bendruomenės savo nedalyvavimu.“ Rengiuosi šventiškai, juk šventės diena, juk krikščionių diena. Juk Velykos. Eidamas gatve sveikinu sutinkamus pažįstamus. Atrodo, kad ir jie, kaip ir aš, šiandien kitokie nei įprastai, šviesūs ir laimingi. Net oras, diena, laikas šiandien man tampa sakramentu: tai Jėzaus Prisikėlimas juos užtvindė.
01
08 /
2011

Vakaro malda šeimoje. 2011 m. rugpjūtis. Nr. 8(18)

„Pasižiūrėjęs į save tikėjimo akimis suprasi, kad kuo labiau tave spaudžia darbai, tuo daugiau laiko privalai skirti maldai. Kitaip būsi tuščias. Tau tik atrodys, kad ką nors duodi kitiems, bet tai bus tik iliuzija. Juk negalima duoti to, ko neturi.“ Kun. Tadeušas Daičeris (Tadeusz Dajczer) Rugpjūtis gražus savo rudenėjančios gamtos žiedais ir vaisiais, o Bažnyčioje šį mėnesį minime Švč. Mergelės Marijos Ėmimą į Dangų, Žolinę. Mes savo šeimoje labai
01
08 /
2011

Diego Rodrigeso Velaskezo „Švč. Mergelės Marijos karūnavimas“

Du tūkstančius metų Išganymo istorijos centre kūrėjai stengėsi parodyti Įsikūnijusį Žodį, žmonėms nušvitusią dieviškąją Tėvo šlovę (Jn 10, 30), Jėzaus Kristaus atvaizdą. Nuo ankstyvosios krikščionybės laikų Įsikūnijimo slėpiniui ir Jėzaus Kristaus žmogystei atskleisti krikščionys menininkai pasitelkdavo Švč. Mergelės Marijos figūrą. Bėgant amžiams, Dievo Motinos asmuo, gyvenimas, jos vaidmuo Išganymo istorijoje tapo mėgstama, menininkus įkvepiančia tema.
01
08 /
2011