Naujienos

Didžioji Velykų liturgija

Gavėnia yra skirta parengti ir katechumenus (besiruošiančius tapti krikščionimis), ir visus tikinčiuosius švęsti Velykų slėpinį. Katechumenai išrinkimo apeigomis, ištyrimu ir katecheze parengiami švęsti įkrikščioninimo sakramentus; tikintieji, dėmesingai klausydami Dievo žodžio ir atsidėdami maldai, atgaila rengiasi atnaujinti Krikšto pažadus Velykų naktį. Verbų (Viešpaties kančios) sekmadienis Verbų (arba Viešpaties kančios) sekmadienį prasideda
01
04 /
2011

Šv. Mikalojus Fliuelietis

KOVO 21 D. Mikalojus Fliuelietis (kanonizuotas 1947 m.) yra žinomas ir kaip Šveicarijos patriarchas, ir kaip nepaprastas maldos žmogus. Iš tiesų pusę amžiaus nugyvenęs kaip kalnuotų žemių valstietis, sutuoktinis ir šeimos tėvas, dalijęsis tais pačiais rūpesčiais, kaip ir jo kraštiečiai, vėliau pasitraukė į atsiskyrėlio vienumą, gyveno nieko nevalgydamas ir negerdamas iki gyvenimo pabaigos. Taigi, šventasis Mikalojus Fliuelietis daug kuo ypatingas.
21
03 /
2011

Dievo draugas Abraomas

Abraomo vardas ir pašaukimas (antrojo Gavėnios sekmadienio pirmasis skaitinys) Abraomas (hebr. Aberaham – tautų tėvas) pradžioje turėjęs vardą Abramas (hebr. Aberam – tėvas išaukštintas), kuris buvo pakeistas pridėjus intarpą he (raidę h). Panašiai pakeičiamas ir Abraomo žmonos vardas – nevaisingoji Sarai tampa Sarah, kuri pagimdo sūnų Izaoką. Judaizme aiškinama, kad raidė he rodo Dievo galią, kuriančią pasaulį: ji du kartus pasikartoja Dieviškajame
01
03 /
2011

Vakaro malda šeimoje. 2011 m. kovas. Nr. 3(13)

Maldos tikslas – pakeisti ne Dievą, bet mus. Ji tarnauja ne tam, kad palenktų Dievo valią mūsiškei, bet kad mūsiškę palenktų dieviškajai. „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu.“ (Mt 26, 39) Luisas Gonzalesas Karvajalas (Luis Gonzalez-Carvajal) Atėjus pavasariui, plačiau atveriami namų langai. Šluostomos susikaupusios dulkės. Spalvos atgauna ryškumą. Namus užlieja saulės šviesa. Taip pat ir mes kasmet
01
03 /
2011

Kaip naudotis „Magnificat“. 2011 m. kovas. Nr. 3(13)

Šiame MAGNIFICAT numeryje, kaip visada, pirmiausia rasite keletą įvadinių tekstų. Viršelio paveikslo rubrikoje sakralinės dailės specialistė dr. Sigita Maslauskaitė pasakoja apie seniausią tapytą Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atvaizdą. Kun. A. Kazlauskas pristato liturgijos temą. Biblijos rubrikoje gilinamės į Dievo bičiulio Abraomo istoriją ir jo išmėginimus. Taip pat rasite ir pasiūlymų, kaip prasmingai pasirengti Prisikėlimo šventei kartu su vaikais,
01
03 /
2011

Dievo namai ir Bažnyčia

Kai apmąstai evangelisto Jono perduotą epizodą apie Jėzaus elgesį šventykloje (Jn 2, 13-22), apie prekiautojų išvarymą ir šventyklos pinigų keitėjų stalų išvartymą, pirmoji mintis visada yra apie tai, kad nedera šventykloje, tai yra Dievo namuose, prekiauti. Bet, pasižiūrėjus giliau, suvoki, kad Jėzus čia padarė daugiau. Šita šventykla – didelis, daug erdvių skirtingiems tikslams turintis statinys. Tie prekiautojai šventykloje nėra turgelis. Šitie
01
03 /
2011

Redakcijos žodis. 2011 m. kovas. Nr. 3(13)

MAGNIFICAT skaitytojams šio numerio viršelyje pateikiame seniausią Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atvaizdą. Dr. Sigita Maslauskaitė pasakoja legendinę šio ypatingo paveikslo (karalaitis vaizduojamas su trimis rankomis) istoriją – trys rankos liudija šventojo dosnumą, maloningumą ir gailestingumą. O mes iš valdovo galime mokytis, kaip tarnauti Kristui vargdienių ir bedalių asmenyje. Biblijos temoje Zita Tručionienė primena Abraomo istoriją, mokančią mus
01
03 /
2011

„Šv. Kazimieras“

Kovo mėnesiui skirto „Magnificat“ viršelį puošia seniausias tapytas Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atvaizdas, rašytiniuose šaltiniuose pagarbiai vadinamas Venerabilis Icon (medis, tempera, 75x46 cm). Ikona šiandien matoma Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčios altoriuje, ją dengia sidabrinis XVIII a. aptaisas. Tikėtina, kad atvaizdas buvo nutapytas 1520 m., pradėjus šventumu garsėjusio, 1484 m. mirusio karalaičio kanonizacijos procesą. 1594 m.
01
03 /
2011