Naujienos

Van Kalkaro „Jėzaus gimimas“

Janas Stevenas van Kalkaras (flam. Jan Steven van Calcar, it. Giovanni da Calcar; angl. John Steven van Kalcker) (apie 1499–1546) buvo Renesanso epochos flamandų kilmės Italijos tapytojas. Gimė Klevės (Cleves) kunigaikštystėje (dab. Vokietija), jaunystėje gyveno ir dirbo Nyderlanduose, Dordrechte, vėliau išvyko į Italiją. Mirė Neapolyje. J. van Kalkaras buvo Ticiano (Tiziano Vecellio, 1485–1576) mokinys, pradėjęs pas jį mokytis 1536 m. Amžininkai vertino
01
12 /
2010

Viešpaties tarnybos mokykla

Šiandien kiekvieno Romos kataliko lūpose žodis „liturgija“ yra įprastas. Ir ne vien todėl, kad II Vatikano Susirinkimo konstitucija apie liturgiją sako, kad ji – visos krikščioniškosios veiklos centras ir šaltinis (pvz., Sacrosanctum Concilium 10 nr.). Šis terminas tapo normalus ir įprastas visiems. Tačiau taip buvo ne visada. Lotynų Bažnyčia šio termino nevartojo. Pats graikiškas žodis „leitourgia“, pradžioje nieko bendra neturėjęs su religija, kaip
01
12 /
2010

Izaijo knyga

Advento pranašas Pranašas Izaijas – bene iškiliausias Biblijos pranašas, neretai vadintas „pranašų Kunigaikščiu“. Mat tiek savo įžvalgų gilumu, tiek jų gausumu jis nusipelnė pirmosios vietos tarp pranašų Biblijoje. Pirmajai krikščionių bendruomenei jis tapo itin svarbiu autoriumi: besikurianti bendruomenė gausiai rėmėsi jo raštais ne tik norėdama apibūdinti Jėzaus misiją, bet ir patvirtinti, jog visi Dievo pažadai išsipildys Jėzuje. O tų pažadų Izaijo
01
12 /
2010

Pal. Švč. Trejybės Elzbieta

LAPKRIČIO 9 D. „Švenčiausiosios Trejybės, gyvenančios sieloje, slėpinys tapo jos gyvenimo centru.“ Tokia yra pagrindinė visų teologų, besigilinančių į palaimintosios Švč. Trejybės Elzbietos gyvenimą, mintis. Tyrinėtojai pažymi, kad Švč. Trejybės Elzbietos „mokslas“ yra „dvasinė žinia“, ypatingai aktuali mums, šiandienos žmonėms. Sutrikusiems, nutolusiems nuo Dievo ir praradusiems viltį Elzbieta rodo visiško atsivėrimo Dievo Žodžiui pavyzdį. Dievas buvo
09
11 /
2010

Kventino Masė „Laiminantis Kristus“

Viršelio paveiksle regime Kristaus portretą. Išganytojo, Dievo sūnaus atvaizdas – esmingiausia krikščioniškosios dailės tema. Nuo pat „ne rankų darbo“ relikvijomis laikomų Jėzaus veido atspaudų ir VIII a. išplitusių kanoninių stebuklingųjų ikonų iki monumentalių bizantinių mozaikų, Jėzaus atvaizdus lydėjo teologinės polemikos. Šventųjų atvaizdų neigėjai arba ikonoklastai teigė, jog Jėzaus negalima ir neįmanoma vaizduoti, nes Jis – Dievo sūnus, o „Dievo
01
11 /
2010

Apreiškimas šventajam Jonui

Lapkritis – paskutinis liturginių metų mėnuo, ruošiantis mus didžiajam Viešpaties laukimui – Adventui. Paskutines dvi lapkričio savaites, kaip įprastai poriniais metais, skaitome ištraukas iš Apreiškimo knygos. Visais laikais ši knyga yra sukėlusi nemaža spekuliacijų, nesusipratimų, o ir šiandien daugeliui krikščionių atrodo pernelyg sudėtinga ir tamsi, kad dvasiškai galėtų kuo nors padėti. Nors Naujajame Testamente randame tik vieną tokio pobūdžio
01
11 /
2010

Redakcijos žodis. 2010 m. lapkritis. Nr. 9

Lapkričio gamta mums kasdien primena, kad visa turi suirti. Žvelgdami į Vėlinių žvakeles ir melsdamiesi už mums brangius mirusiuosius susimąstome apie žmogiškosios būties trapumą. Tačiau Jėzus pasakė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas.“ Visi esame išgelbėti Kristaus, gimę iš atverto Jo šono. Todėl Eucharistijoje vienijamės ir bendraujame ne tik su savo mirusiais broliais ir seserimis, bet ir su visais
01
11 /
2010

Vakaro malda šeimoje. 2010 m. lapkritis. Nr. 9

„Malda pirmiausia ir iš esmės yra Dvasios darbas mumyse, bet jis negali būti atliktas be mūsų. Mūsų uždavinys – parengti maldą ir pasirengti patiems, kad kuo labiau į ją įsitrauktume.“ Bethy Oudot Lapkričio mėnesį drauge su visa Bažnyčia kreipkime savo dėmesį į Visų Šventųjų šventę. Ši šventė mums primena tuos vyrus, moteris ir vaikus, kurie jau šlovina Viešpatį danguje ir užtaria mus žemėje. Jie priėmė Jėzaus kvietimą būti panašiems į Jį, leisdami
01
11 /
2010