Naujienos

Redakcijos žodis. 2010 m. liepa. Nr. 5

Įsibėgėjus vasarai daugelis iškeliausite iš savo kasdienybės į keliones, galbūt į atlaidus ar rekolekcijas, pabūti arčiau nuostabios Viešpaties kūrinijos. Įsivaizduoju tarp Magnificat puslapių smėlio smilteles, matau džiovinti įdėtą gėlės žiedą, kelionės krepšyje aplankstytus knygelės kampus. Ne atsitiktinai liepos numerio viršeliui pasirinkome šventąjį apaštalą Jokūbą su piligrimo lazda ir Evangelija – keliautoją ir Gerosios Naujienos
01
07 /
2010

Laiškas kolosiečiams

Bažnyčios liturgija gausiai semiasi dvasinio peno iš šventojo apaštalo Pauliaus laiškų. Šio mėnesio sekmadieniais siūlomos Pauliaus Laiško kolosiečiams ištraukos ragina mus dar kartą pakelti akis į Kristų ir jame įsišaknyti: „Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, būdami įsišakniję ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo.“ (Kol 2, 6–7) Šiandienos krikščionys, susipažinę su šv.
01
07 /
2010

Vakaro malda šeimoje. 2010 m. liepa. Nr. 5

Palaimintoji Motina Teresė sakydavo: „Besimeldžianti šeima išlieka vieninga.“ O nesibaigiantys darbai, mokslai, rūpesčiai nori pasiglemžti mūsų laiką, skirtą bendrystei šeimoje, draugystei su Viešpačiu. Magnificat nori paskatinti jus praleisti vakaro valandėlę drauge su Dangiškuoju Tėvu, kad Jo meilė sušildytų kiekvieną jūsų šeimyninio gyvenimo akimirką. Kiekviena diena yra pilna Dievo meilės ženklų. O mėnesyje jų telpa be galo daug. Liepos mėnesį
01
07 /
2010

Kaip naudotis „Magnificat“. 2010 m. liepa. Nr. 5

Magnificat – mėnesiui laiko skirta knygelė, kurioje yra viskas, ko reikia krikščioniui, norinčiam kiekvieną dieną gyventi su Dievo žodžiu. Šiokiadienių šv. Mišių skaitiniai ir Evangelija pateikti su meditacijomis iš Bažnyčios Tradicijos lobyno. Sekmadieniais liturginius tekstus palydi Lietuvos dvasininkų homilijos. Taigi pirmasis šios knygelės tikslas – paskatinti pasauliečius aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime. Be to, Magnificat nori padėti
01
07 /
2010

Šv. Antanas Paduvietis

BIRŽELIO 13 D. Antanas Paduvietis, kurio tikrasis vardas Ferdinandas, 1195 m. gimė Lisabonoje. Jaunas vaikinas patikdavo visiems. Jis visados buvo apsuptas gausaus būrio draugų ir juos mėgo. Tačiau draugai dažnai turėdavo ieškoti Ferdinando, nes jis mėgdavo pasislėpti katedroje priešais Marijos altorių ir klausytis Dievo, kuris kalbėdavo jo širdyje. Vieną iš šių ypatingų intymumo su Dievu akimirkų Viešpats pakvietė Ferdinandą sekti Jį. Šis
13
06 /
2010

Elijas ir Jonas Krikštytojas: ugningi Viešpaties pirmtakai

Birželio mėnesio liturgija siūlo skaityti (nuo 7-os d. iki 17-os d.) pranašo Elijo ciklą, o mėnesio pabaigoje Jono Krikštytojo, Kristaus pirmtako, gimimo iškilmė natūraliai kviečia skirti Biblijos temą šiems dviem Biblijos veikėjams. Kaip žinome, Naujasis Testamentas sugretina juos tos pačios misijos šviesoje: „Jis, – rašo šv. Lukas apie šv. Joną, – daugybę Izraelio sūnų atvers į Viešpatį, jų Dievą, ir su Elijo dvasia ir galybe jis žengs pirma
01
06 /
2010

Redakcijos žodis. 2010 m. birželis. Nr. 4

Gegužę užbaigėme Velykų laiko šventes, tačiau birželis mus vėl džiugina ypatingu Viešpaties artumu. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėmis (Devintinėmis) Bažnyčia kviečia dėkoti už neišmatuojamą dovaną, kurią mums padovanojo Kristus, pakviesdamas prie savo stalo ir būdamas su žmonėmis Švenčiausiame Sakramente. Ypatingas Kristaus ir jį priimančiojo artumas, besąlygiška meilė pabrėžiama ir Švč. Jėzaus Širdies šventėje. Atvertas Jėzaus šonas, iš kurio
01
06 /
2010

Kaip naudotis „Magnificat“. 2010 m. birželis. Nr. 4

Magnificat – mėnesiui laiko skirta knygelė, kurioje yra viskas, ko reikia krikščioniui, norinčiam kiekvieną dieną gyventi su Dievo žodžiu. Šiokiadienių šv. Mišių skaitiniai ir Evangelija pateikti su meditacijomis iš Bažnyčios Tradicijos lobyno. Sekmadieniais liturginius tekstus palydi Lietuvos dvasininkų homilijos. Taigi pirmasis šios knygelės tikslas – paskatinti pasauliečius aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime. Be to, Magnificat nori padėti
01
06 /
2010