Naujienos

Redakcijos žodis. 2010 m. balandis. Nr. 2

Už lango tuoj išauš balandžio rytas, gal dar gerokai vėsus, gal šlapias ar pažliugęs, bet brinkstantys pumpurai, vis drąsesnės paukščių giesmės gaivins viltį – sulaukėme grįžtančios saulės, ir žemė išsivaduos iš šalto apdaro. Kai kas balandžio mėnesio pavadinimą april kildina iš lotyniško žodžio aperire – atverti, atidaryti. Atsiveria žemė, gamta, atskleisdama mums savo grožį. „Štai aš visa darau nauja!“ – prabyla Jėzus Apreiškime Jonui (21, 5). Atverkime
01
04 /
2010

Kaip naudotis „Magnificat“. 2010 m. balandis. Nr. 2

Magnificat – mėnesiui laiko skirta knygelė, kurioje yra viskas, ko reikia krikščioniui, norinčiam kiekvieną dieną gyventi su Dievo žodžiu. Šiokiadienių šv. Mišių skaitiniai ir Evangelija pateikti su meditacijomis iš Bažnyčios Tradicijos lobyno. Sekmadieniais liturginius tekstus palydi Lietuvos kunigų homilijos. Taigi pirmasis šios knygelės tikslas – paskatinti pasauliečius aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime. Be to, Magnificat nori padėti
01
04 /
2010

Šv. Juozapas

KOVO 19 D. Šventasis Juozapas, Šventosios Šeimynos globėjas Gera atrasti Juozapą. Jis ir Mergelė Marija gyveno kartu su Jėzumi. Jis kaip vyresnysis brolis nori atvesti mus į tokį patį artimą ryšį su Jėzumi. Vienintelis tikras šaltinis apie Juozapo gyvenimą yra Evangelijos. Iš jų sužinome kai kuriuos svarbius Juozapo gyvenimo aspektus. Jis – Marijos sutuoktinis ir Šventosios Šeimynos saugotojas, amatininkas iš Nazareto. Jo gyvenimas buvo paženklintas
19
03 /
2010

Dievas kviečia atsiminti!

„Atsimink tą ilgą kelią, kuriuo tave vedė Viešpats, tavo Dievas, per tuos keturiasdešimt metų dykumoje, idant padarytų tave nuolankų, bandydamas sužinoti, kas buvo tavo širdyje, ar tu laikysiesi jo įsakymų, ar ne... Atsimink tad, kad VIEŠPATS, tavo Dievas, yra tas, kuris tau duoda galybę, idant patvirtintų savo Sandorą, kuria jis prisiekė tavo protėviams, kaip jis ir šiandien daro.“ (Įst 8, 2. 18) Dievas kviečia atsiminti! Gavėnia – tai visiems
01
03 /
2010

Redakcijos žodis. 2010 m. kovas. Nr. 1

Magnificat: Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju (Lk 1, 47). Tokia giesme prabyla Mergelė Marija, apsilankiusi pas Elžbietą ir jos pasveikinta. Šitas troškimas – šlovinti Viešpatį ir džiaugtis Juo, savo Gelbėtoju, – glūdi kiekvieno tikinčiojo širdyje. Leisdami kasdienių skaitymų knygelę „Magnificat“ norime suteikti šiam troškimui formą, drabužį. Norime padėti kasdien melstis kartu su visa Bažnyčia. Tikimės, kad
01
03 /
2010