Redakcijos žodis. 2017 m. balandis. Didžioji savaitė

09
04 /
2017

„Didžioji savaitė turėtų mus paskatinti pačiai giliausiai ir stipriausiai meilei, nes esame kviečiami ypatingam ir išskirtiniam solidarumui su Kristumi Jo kančioje ir mirtyje ant kryžiaus“, kitados sakė šv. Jonas Paulius II.

Didžiosios savaitės liturgijai skirta knygelė pasitarnaus tam, kad sugrįžtume prie liturginių metų šerdies – Velykų slėpinio. Drauge su visa Bažnyčia lydėsime Kristų nuo Jeruzalės vartų iki Golgotos, apmąstysime Kristaus kančią ir drauge budėsime laukdami Prisikėlimo. Kryžiaus kelią šiemet kviečiame apmąstyti prisimindami arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, kuris birželio mėnesį bus skelbiamas palaimintuoju, gyvenimą. Pasimokykime iš šio Dievo vyro tvirtybės sunkumuose ir begalinio pasitikėjimo Viešpaties valia. Kryžius žmogų gali sužlugdyti, bet gali ir vesti į aukštumas, kad eitume į aukštumas – turime eiti drauge su Jėzumi. Juk Jėzaus Kryžiaus kelias nėra tik Jo vieno kelias, Jo kelyje suvienijama daugybė kančios kelių. O Krikštu palaidoti su Kristumi Jo mirtyje, būsime su Juo ir prikelti naujam gyvenimui.

Indrė Klimkaitė