Redakcijos žodis. 2017 m. birželis. Nr. 6(88)

01
06 /
2017

Šis birželis Lietuvos Bažnyčiai ypatingas – birželio 25 dieną turėsime dar vieną palaimintąjį, – arkivyskupą Teofilių Matulionį. Beatifikacijos iškilmėse Vilniuje tikimasi sulaukti keliasdešimties tūkstančių tikinčiųjų iš visų Lietuvos kampelių, trokštančių pasisemti iš šio Dievo tarno narsos liudyti tikėjimą ir neapleisti jo sunkiomis aplinkybėmis. Į iškilmes atvyks ir Lietuvos jaunimo dienų, vykstančių birželio 23–25 dienomis, dalyviai. Visi drauge melsime vyskupo Teofiliaus užtarimo Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų.

Iškilmėse dalyvausime ir mes, „Magnificat“ leidėjai, spaudos stende lauksime jūsų su maldyno prenumerata palankiausia kaina ir nauja komiksų knygele vaikams apie palaimintąjį Teofilių.

Na, o šiame „Magnificat“ numeryje kviečiame susipažinti su dar viena Dievo tarnaite iš Lietuvos – Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įkūrėja Marija Kaupaite. Kun. Vladimiras Solovej padės įsigilinti į Evangelijos pagal Morkų ištrauką apie vynuogyno šeimininką ir netikusius vynininkus, taip pat sužinosime, kaip gilinti tikėjimo pažinimą siūlo Krikščioniško kino klubas. Viršelio paveikslas „Palaiminti romieji“ padės prisiminti Kalno pamokslo prasmę ir romia širdimi žengti į vasarą.

Palaiminto birželio!

Indrė Klimkaitė