Redakcijos žodis. 2017 m. liepa. Nr. 7(89)

01
07 /
2017

Štai jau kelios dienos Lietuvoje turime naują palaimintąjį – Teofilių Matulionį, užtariantį mus ir visą šalį Danguje. Dar sykį prisiminti šio iškilaus vyskupo biografiją ir epochą kviečia kun. teol. lic. Nerijus Pipiras. O štai iš viršelio į mus žvelgia šventoji Marija Magdalietė, kurios liturgijai šventės statusas suteiktas tik pernai. Žinojome Magdalietę kaip atgailaujančią nusidėjėlę, kaip tą, kuriai meilė uždengė daugybę nuodėmių. Dabar, skaitant Jolantos Stupelytės straipsnį apie viršelio paveikslą, kviečiame pažinti ją kaip keliavusią paskui Jėzų ir apaštalus, dalyvavusią paskutiniuose Jėzaus gyvenimo įvykiuose ir tapusią pirmąja Jėzaus prisikėlimo liudininke ir liudytoja – Apaštalų apaštale, kaip ją pavadins Bažnyčios tėvai. Tegul šventųjų ir palaimintųjų gyvenimai kviečia ir mus gailestingumo darbams ir šventumo siekiui.

„Mes taip pat esame pašaukti būti versme, iš kurios trykšta Dievo malonė, liudyti Jėzaus artumą, būti Dievo atleidimo ženklu“, – rašo br. Kazimieras Milaševičius OSB, išanalizavęs Evangelijos ištrauką apie Jėzaus pasirodymą mokiniams po Prisikėlimo ir Tomo netikėjimą. Juk išties ir šiandien prisikėlęs Jėzus ateina pro užrakintas duris į mūsų širdžių vienutę ir taria mums: „Ramybė Jums!“

Palaimintos vasaros su Viešpačiu!

Indrė Klimkaitė