Redakcijos žodis. 2017 m. rugsėjis. Nr. 9(91)

01
09 /
2017

Rugsėjo 1-ąją pradedame Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, paskelbtus laukiant Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejaus. Trakų šventovė ir joje esantis malonėmis garsėjantis paveikslas – seniausias Dievo Motinos atvaizdas Lietuvoje, jis artimai susijęs su kunigaikščiu Vytautu ir Lietuvos valstybingumo istorija. Lietuvoje nuo seno švenčiami Trakinių ir Šiluvos atlaidai, skirti Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmei.

Šįkart „Magnificat“ viršelyje matome žymaus baroko tapytojo Frančesko Mančinio paveikslą „Šv. Ona ir vaikelis Švč. Mergelė Marija“. Menotyrininkė dr. Neringa Markauskaitė padės prisiminti ne tik įstabią šv. Onos ir Joakimo, Marijos tėvų, istoriją, bet ir šv. Onos vaizdavimo tradiciją bei Švč. Mergelės Marijos pasiuntinybės slėpinius. Rugsėjį gvildensime ir krikščioniško vaikų ugdymo temą, sužinosime, kaip ugdyti mažuosius ragino pal. Chosėmarija Eskriva, prelatūros „Opus Dei“ įkūrėjas.

Kun. Vladimiras Solovej analizuoja šios kartos palyginimą su vaikais ir rašo apie džiugesį ir juoką, kurie turėtų būti būdingi tikram krikščioniui. „Dievas visuomet randa atvirus, nuoširdžius, tikrus Išminties vaikus, kurie suprato Jo planą, nes išmintį pateisino visi jos vaikai.“ Pasistenkime tokiais ir būti!

Indrė Klimkaitė