Redakcijos žodis. 2017 m. vasaris. Nr. 2(84)

01
02 /
2017

Vasario 11-ąją, Lurdo Švenčiausiosios Mergelės Marijos dieną, minime Pasaulinę ligonių dieną. Šia proga prisimename ir meldžiamės už visus ligos palytėtuosius, o „Evangelijos liudytojų šiomis dienomis“ rubrikoje pasakojame apie unikalią gydytojos Bangos Kulikauskaitės iniciatyvą – rūpestį ligonių sielovada. Gydytoja savo asmeniniu pavyzdžiu liudija, kaip intensyvus dvasinis gyvenimas ir sakramentai padeda atsilaikyti prieš ligos sunkumus ir iššūkius. Prie projekto www.nebijokvezio.lt kviečiami prisidėti visi, norintys pasitarnauti sergantiesiems – ir kunigai, ir pasauliečiai.

Žvelgdami į viršelio paveiksle vaizduojamą Pasaulio sukūrimą ir skaitydami skaitinius iš Pradžios knygos, gėrėsimės Viešpaties plano didingumu ir grožiu. Taip pat prisiminsime Kūrėjo priesakus mūsų protėviams ir pamažu ruošime savo širdis gavėniai, kuri prasidės vos pasibaigus vasariui.

Palaiminto buvimo Viešpaties artumoje!

Indrė Klimkaitė