Redakcijos žodis. 2017 m. spalis. Nr. 10(92)

01
10 /
2017

Spalio mėnesį mūsų lūpos gerokai dažniau tars Švč. Mergelės Marijos vardą. Kalbėsime Rožinį bažnyčiose ir namuose, malda lydėsime į Lietuvos dienas Fatimoje išvykstančius piligrimus, o gal ir patys leisimės į šią ar kitą piligriminę kelionę. Spalio 7-ąją minime Rožinio Švč. Mergelę Mariją ir skaitome skaitinį apie Angelo apreiškimą. Šią ištrauką rubrikoje „Kaip skaityti ir medituoti Dievo žodį“ analizuoja Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno kunigas Kazimieras Milaševičius OSB. Sužinosime, ką reiškia būti pripildytu malonės, kaip apvalyti savo širdies indą, kad gebėtume priimti Dievo dovanas. Gilinsimės, ką mums reiškia Angelo ištartas „Nebijok!“, ir drauge su Marija mokysimės tarti „Taip“ Viešpaties valiai.

Panašia tema – apie vidinį išgydymą – „Magnificat“ korespondentė Sigita kalbasi su naujos bendruomenės „Kelionė“ vadovu iš Kanados Toniu Dolfu-Smitu. Pažinti Jėzų, visą gyvenimą gyventi su Juo, atrasti savo tapatybę ir tapti dvasinio gydymo bendruomenės dalimi – štai tokius įrankius siūlo „Kelionė“. Tereikia išdrįsti…

Indrė Klimkaitė