Kaip naudotis „Magnificat“. 2010 m. rugsėjis. Nr. 7

01
09 /
2010

Magnificat rasite visko, ko reikia krikščioniui, norinčiam kiekvieną dieną gyventi su Dievo žodžiu.

Šiokiadienių šv. Mišių skaitiniai ir Evangelija pateikti su meditacijomis iš Bažnyčios Tradicijos lobyno. Sekmadieniais liturginius tekstus palydi Lietuvos dvasisninkų homilijos. Taigi pirmasis šios knygelės tikslas – paskatinti pasauliečius aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime.

Be to, Magnificat nori padėti tikinčiajam sustiprinti kasdienę asmeninę maldą. Todėl kiekvienai dienai siūloma rytmetinė ir vakarinė (arba kai kuriais atvejais naktinė) malda. Tai ištraukos iš Liturginių valandų – Visuotinės Bažnyčios maldos. Pasauliečiams siūloma malda yra sutrumpinta siekiant, kad krikščionys galėtų surasti laiko Dievui neretai įtemptoje kasdienybėje.

Rytmetinė ir vakarinė malda pradedama kreipiniu ir psalme. Skaitomas Dievo žodis, po jo ištraukos giedama ar skaitoma Zacharijo giesmė (rytmetinėje maldoje) arba Mergelės Marijos giesmę (vakarinėje maldoje), kurių tekstai pateikti viršelių atvartuose, o priegiesmis kiekvieną dieną pateikiamas vis kitas. Maldavimus su atliepu (žymima raide P.) galima papildyti savais, įtraukiant į maldą savo kasdienius rūpesčius. Galiausiai kalbama „Tėve mūsų“ ir pabaigos malda. Užbaigiama šiomis frazėmis:

Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Arba: Jis, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Arba: Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Arba: Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. (taupydami vietą šių žodžių kaskart nepateikiame)

Kiekvieno puslapio viršuje prie datos rasite simbolį, ženklinantį, kokius Rožinio maldos slėpinius siūloma minėti tą dieną. Simboliai paaiškinti ir dar kartą pakartoti Liturginiame kalendoriuje priešlapyje. Knygelės viduryje rasite puslapius raudonais krašteliais – juose pateikiama visa to mėnesio šv. Mišių eiga, Rožinio slėpiniai ir kiti tam mėnesiui reikalingi liturginiai tekstai. Rugsėjo mėnesį rasite noveną šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresei, kurią minėsime spalio 1 d.

Psalmės yra numeruojamos dvigubai. Pirmasis numeris yra pagal graikų ir lotynų (Vulgatos) tekstų numeraciją (taip numeruojama liturginiuose tekstuose), o antrasis (sklausteliuose) – pagal hebraišką numeraciją (taip numeruojama šiuolaikiniuose Biblijos leidimuose).

„Magnificat“ redakcija

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.