Vakaro malda šeimoje. 2011 m. balandis. Nr. 4(14)

01
04 /
2011

„Melstis einame ne įsitempti, bet atsipūsti, pailsėti. Jums šitaip sako Kryžiaus Jonas, visą savo gyvenimą stengęsis pagilinti savo maldos gyvenimą su Dievu. Taigi eikime į maldą atsipūsti. Džiaugsmingai nerkime tarsi į tvenkinį, ypač kai pasidaro pernelyg karšta, nerkime Dievo širdin, kuri atgaivina ir pamalonina širdį… mano gyvenimą. Pasinėręs į maldos vandenis, niekuomet neliksi nepasikeitęs: tapsi permirkęs Dievo malone.“ Brolis Morkus (Marc)

Bekeliaudami gavėnia, permąstydami Kristaus ir savo kelią, priartėjome prie šv. Velykų. Jėzus – gyvas! Mirtis Jam nebeturi galios! Mūsų laukia susitikimai su Prisikėlusiuoju. Jį sutiko ir atpažino moterys prie kapo, atnešusios miros, Marija Magdalietė, Petras ir kitas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, Tomas… Šie susitikimai skausmą keitė džiaugsmu, nerimą – viltimi, kančią – ramybe. Ir mūsų šeimose prisikėlęs Jėzus trokšta daryti tuos pačius stebuklus, trokšta būti atpažintas, mylimas.

Ženkime per savo kasdienybę atviromis akimis, pastebėkime gamtoje ir įvykiuose prisikėlimo ženklus. Savo maldos kampelį papuoškime beržo ar karklo šakelėmis ir stebėkime, kaip palengva sprogsta žali lapeliai ir kačiukai. Šią puokštę galime papuošti vaikų išmargintais tuščiaviduriais kiaušiniais. Tegul tai būna ženklas tų gražių dienos momentų, kai susitinka Dievo meilė ir žmogaus pastangos.

Šeimai susirinkus, maldos kampe uždegama žvakė. Pastatomas paveikslas, tinkantis šiam liturginiam laikotarpiui. Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka jiems mielą giesmelę.

Dievo žodis. Dėkinga širdimi skaitome dienos Evangeliją.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti.

Dėkojimo malda: Žvelkime į šiandien sutiktus žmones, išgyventus jausmus, patirtus įvykius, gyvybe pulsuojančią gamtą. Atpažinkime Prisikėlusiojo rūpestį ir meilę mums. Už viską dėkokime, atliepdami: Dėkojame Viešpačiui.

Užtarimo malda: Perskaitykime maldavimus iš vakarinės tos dienos MAGNIFICAT maldos, įsijunkime į dvasinę bendrystę su kitomis besimeldžiančiomis šeimomis, bendruomenėmis.

Jėzaus išmokyta malda: Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Tyla: Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Palaiminimas: Šeimos nariai palaimina vienas kitą paženklindami kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos giesmė.

Melskimės visi drauge. Melskimės savo šeimose. Tai padės mums žengti Prisikėlimo keliu. Tegu Jis mus nuveda į gyvenimo pilnatvę. Tegu mus persmelkia ir atgaivina Velykų džiaugsmas. Aleliuja!

Virginija ir Ramūnas Drukteniai

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.