Vakaro malda šeimoje. 2011 m. birželis. Nr. 6(16)

01
06 /
2011

„Iš visos širdies trokštu pradėti tokį gyvenimą tam, kad pradžiuginčiau kenčiančią Jėzaus Širdį. Jo troškimas, Jo kentėjimas dėl mažutėlių vaikų, dėl vargšų, mirštančių nuodėmėje, dėl daugybės sudaužytų ir nelaimingų šeimų yra didžiulis. Jaučiuosi visiškai bejėgė prieš visa tai. Aš, mažytis niekelis, trokštu atitraukti visa tai nuo Jo Širdies.“ Motina Teresė

Birželis – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies mėnuo. Šventasis Tėvas Benediktas XVI pastebi, kad iš pamaldumo Švenčiausiąjai Jėzaus Širdžiai turi kilti ypatingas dėmesys kitų kentėjimams bei poreikiams. Jėzaus Širdies garbinimas – tai Dievo meilės garbinimas, ir ši mintis galėtų padėti mums melstis visą birželio mėnesį. Kartu su vaikais mokykimės pastebėti Dievo meilės ženklus mūsų kasdienybėje, o vakarais apmąstykime, kiek patys mylėjome tuos, su kuriais per dieną susitikome.

Maldos vietai tiktų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies paveikslas, o šalia jo galėtume pamerkti beržo šaką. Kartu su vaikais galime iš anksto prisikarpyti popierinių širdelių, kurias per vakaro maldą padėsime prie paveikslo ar pakabinsime ant beržo šakos, prisimindami gerą darbą, kuriuo šiandien pradžiuginome Jėzaus širdį (tuos gerus darbus prieš vakaro maldą galėtume net ir užrašyti ant pasigamintų širdelių). Mėnesio pabaigoje bus išties smagu pastebėti, kaip kiekvienas geras darbas keitė ne tik mūsų maldos vietą, bet ir pasaulį, kuriame gyvename, ir dar daugiau – mūsų širdį darė panašią į Jėzaus širdį – jautrią šalia esančiojo skausmui, greitą pagelbėti, romią ir nuolankią.

Susirinkę prie Švenčiausiosios Jėzaus Širdies paveikslo, uždegame žvakę (tuo pasirūpinti galėtų vyresnis vaikas). Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Dievo žodis. Skaitome dienos Evangeliją.

Tyliai pamąstykime. Trumpai aptarkime tai, kas mus sujaudino, pasiaiškinkime, ko šios dienos Evangelijoje nesupratome.

Dėkojimo ir užtarimo malda. Kiekvienas imame po popierinę širdelę ir dėdami ją šalia paveikslo ar kabindami ant beržo šakos dėkojame Dievui už galimybę kartu su Juo kurti pasaulį, meldžiame už tuos žmones, kuriems galėjome pagelbėti.

Švč. Jėzaus Širdies litanija. Litanija – puiki malda šeimai, juk jau pramokęs kalbėti mažiukas gali kartu su vienu iš tėvų kartoti po kiekvieno kreipinio tuos du žodelius – pasigailėk mūsų. Jei mokame, galime litaniją visi giedoti.

Palaiminimas. Šeimos nariai palaimina vieni kitus ženklindami kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats arba Tepalaimina Tave Viešpats, tesaugo nuo visokio blogio ir tenuveda į amžinąjį gyvenimą.

Pabaigos giesmė. Šiam mėnesiui būtų labai gera išmokti tradicinių giesmių Jėzaus Širdžiai: Iš šios žemelės, Jėzaus Širdie Švenčiausia ar kurią kitą.

Daiva ir Justinas Sadauskai,
kiekvieną vakarą besimeldžiantys su keturiais vaikais: Pijumi, Klara, Justa ir Dorote

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.