Vakaro malda šeimoje. 2011 m. kovas. Nr. 3(13)

01
03 /
2011

Maldos tikslas – pakeisti ne Dievą, bet mus. Ji tarnauja ne tam, kad palenktų Dievo valią mūsiškei, bet kad mūsiškę palenktų dieviškajai. „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu.“ (Mt 26, 39) Luisas Gonzalesas Karvajalas (Luis Gonzalez-Carvajal)

Atėjus pavasariui, plačiau atveriami namų langai. Šluostomos susikaupusios dulkės. Spalvos atgauna ryškumą. Namus užlieja saulės šviesa. Taip pat ir mes kasmet esame kviečiami rasti laiko atverti savo sielos langus Dievo šviesai, nušluostyti dulkes, kurių prisirinko ten, kur gimsta mintys ir pasiryžimai, visa krūtine kvėpuoti Dievo žodžiu ir malda.

Gavėnia – Dievo ir žmogaus suartėjimo metas. Įprasminkime šį liturginį laikotarpį savo šeimoje. Jau nuo Pelenų trečiadienio girdėsime: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Atgaila iš mūsų reikalauja vidinio pasikeitimo – nusigręžti nuo blogio ir grįžti prie Dievo bei artimo meilės. Skirkime maldoje laiko sąžinės peržvalgai. Pastebėkime, kokios klaidos, silpnybės, nuodėmės mums užstoja Dievo šviesą. O pastebėję pasiryžkime daryti mažus žingsnelius tikrosios laisvės link. Savo pastangas, įvykdytus gerus darbelius surašykime ant iš popieriaus iškirptų pėdų ar gėlių. Dėliokime iš jų kelią savo maldos kampelyje. Jėzus tikrai įveiks ilgesnį atstumą, kad įvyktų Susitikimas, kad Meilė triumfuotų.

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje uždegama žvakė. Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka giesmelę, tinkančią liturginiam laikotarpiui.

Dievo žodis. Dėkinga širdimi skaitome dienos Evangeliją.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti. Per Gavėnią turėtume mąstyti apie mūsų Išganytoją Jėzų Kristų, kuris tampa mums ypač artimas ir brangus, nes buvo išduotas, apleistas, kentėjo ir mirė, kad mes būtume atpirkti.

Sąžinės peržvalga. Žvelkime į savo dieną. Gal pastebėsime kliūtis, kurios mums trukdo pilnai džiaugtis Dievo vaikų laisve?  Koks aš buvau su sutiktais žmonėmis? Kaip man sekėsi dalintis, atjausti, užleisti, dėkoti, pagirti?.. Ar atlikau savo pareigas, priimtus įsipareigojimus? Ar dažnai atsiminiau Jėzų ir prašiau palaimos savo džiaugsmams ir rūpesčiams? (Galime naudotis liturginiame maldyne esančia sąžinės peržvalga vaikams)

Atleidimo malda. Savo silpnumą ir pasisekimus atnešame Gerajam Tėvui. Jo mylinti širdis nori mus sustiprinti, pripildyti, nuraminti, dovanoti Viltį. Kiekvienas paeiliui pakartoja: Viešpatie, apšvieski mano širdį.

Gera būtų pagalvoti apie rytdieną. Kokį pasiryžimą galėčiau prisiimti iš meilės Jėzui, artimui. (O įvykdžius užrašyti ant popierinės pėdos ir dėlioti Gavėnios kelią link Prisikėlimo.)

Užtarimo malda. Perskaitykime maldavimus iš vakarinės tos dienos MAGNIFICAT maldos, įsijunkime į dvasinę bendrystę su kitomis besimeldžiančiomis šeimomis, bendruomenėmis.

Jėzaus išmokyta malda. Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Tyla. Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Palaiminimas. Šeimos nariai palaimina vienas kitą, paženklindami kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos giesmė.

Tepadeda Gavėnia kiekvienai šeimai atitolinti nuo savęs viską, kas išblaško sielą, ir pagilinti tai, kas ją maitina ir atveria Dievo bei artimo meilei. Prasmingo laiko keliaujant Prisikėlimo link.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.