Kaip naudotis „Magnificat“. 2011 m. liepa. Nr. 7(17)

01
07 /
2011

Džiaugiamės galėdami pasveikinti naujus ar ištikimus MAGNIFICAT prenumeratorius ir skaitytojus. Trumpai supažindinsime, ką galite rasti ir kaip melstis su MAGNIFICAT. Pirmiausia čia rasite keletą įvadinių tekstų. Viršelio paveikslo rubrikoje vienuolis dominikonas br. Vladimirs Petrovs OP pristato maldyno viršelį puošiantį Antonijaus Venecijiečio paveikslą „Šventoji Marija Magdalietė“. Toliau kun. A. Kazlauskas plačiai pasakoja apie pasikeitimus ligonių liturgijoje ir šio sakramento svarbą. Biblijos rubrikoje padedami sesers Gabrielės Vasiliauskaitės OSB gilinsimės į Pradžios knygoje pasakojamą Jokūbo sūnaus Juozapo istoriją, jo santykius su broliais ir tėvu, lyginsime ją su Jėzaus istorija. Toliau rasite pasiūlymų, kaip kartu su vaikais melstis Dievo Motinai, Krikščioniškų šeimų Karalienei, ir padrąsinimų leistis su mažaisiais į piligrimystę. Knygelės pabaigoje pateikiame pasakojimą apie jauną italą palaimintąjį Pjerą Džordžiją Frasatį (Pier Giorgio Frassati) ir lietuvės studentės jam sukurtą maldą.

Po įvadinių rubrikų rasite skaitinius kiekvienai dienai. Šiokiadienių šv. Mišių skaitiniai ir Evangelija pateikti su meditacijomis iš Bažnyčios Tradicijos lobyno. Sekmadieniais liturginius tekstus palydi Lietuvos dvasininkų homilijos. Taigi pirmasis šios knygelės tikslas – paskatinti pasauliečius aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime.

Be to, MAGNIFICAT nori padėti tikinčiajam sustiprinti kasdienę asmeninę maldą. Todėl kiekvienai dienai siūloma rytmetinė ir vakarinė (arba kai kuriais atvejais naktinė) malda. Tai ištraukos iš Liturginių valandų – Visuotinės Bažnyčios maldos. Pasauliečiams siūloma malda yra sutrumpinta siekiant, kad krikščionys galėtų surasti laiko Dievui įtemptoje kasdienybėje.

Rytmetinė ir vakarinė maldos pradedamos kreipiniu ir psalme. Skaitomas Dievo žodis, po jo ištraukos giedama ar skaitoma Zacharijo giesmė (rytmetinėje maldoje) arba Mergelės Marijos giesmė (vakarinėje maldoje), kurių tekstai pateikti viršelių atvartuose, o priegiesmis kiekvieną dieną pateikiamas vis kitas. Maldavimus su atliepu (žymima raide P.) galima papildyti savais, įtraukiant kasdienius rūpesčius. Galiausiai kalbama „Tėve mūsų“ ir pabaigos malda. Užbaigiama šiomis frazėmis:

Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Arba: Jis, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Arba: Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Arba: Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. (taupydami vietą šių žodžių kaskart nepateikiame).

Kiekvieno puslapio viršuje prie datos rasite simbolį, ženklinantį, kokius Rožinio maldos slėpinius siūloma minėti tą dieną. Simboliai paaiškinti ir dar kartą pakartoti Liturginiame kalendoriuje priešlapyje.

Knygelės viduryje rasite puslapius raudonais krašteliais – juose pateikiama visa to mėnesio šv. Mišių eiga, Rožinio slėpiniai ir kiti šiam mėnesiui reikalingi liturginiai tekstai ar rekomenduojamos pamaldumo praktikos. Liepos 1 d. švenčiame ŠVč. Jėzaus Širdį, tad pateikiamą litaniją ir maldas Jai.

Psalmės maldyne yra numeruojamos dvigubai. Pirmasis numeris yra pagal graikų ir lotynų (Vulgatos) tekstų numeraciją (taip numeruojama liturginiuose tekstuose), o antrasis (skliausteliuose) – pagal hebrajišką numeraciją (taip numeruojama šiuolaikiniuose Biblijos leidimuose).

„Magnificat“ redakcija

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.