Vakaro malda šeimoje. 2011 m. liepa. Nr. 7(17)

01
07 /
2011

„Pirmutinė esminė vilties mokymosi vieta yra malda. Net kai niekas manęs nebegirdi, Dievas vis dar girdi. Kai nebeturiu nieko, su kuo galėčiau kalbėtis, kai nieko neįstengiu šauktis, visada galiu kalbėtis su Dievu. Kai niekas nebegali man padėti – turint galvoje poreikį ar lūkestį, pranokstantį žmogaus gebėjimą puoselėti viltį, – Jis gali man padėti.“ Benediktas XVI, „Spe salvi – apie krikščioniškąją viltį“

Liepos mėnuo mūsų šeimai paženklintas piligrimyste į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Vaikams įtaisome deglus, pasirūpiname žvakėmis, ir vakarui artėjant išvykstame į šventovę. Susirenkame iš anksto susitarę kelios šeimos, pasimeldžiame prie Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo ir patraukiame giedodami giesmes iš liturginio maldyno į Viešpaties Kančios kelią. Artėjant nakčiai, kai įveikta apie pusė kelio, uždegame žibintus – akimirka, kurios nekantriai laukia mažieji. Kelio pabaigoje patys mažiausieji jau snaudžia vežimėliuose. Grįžtama jau naktį prie apšviestos šventovės, palaiminame vienas kitą ir išsiskirstome į namus. Vaikams tai vienas įsimintiniausių įvykių metuose.

Vakarais meldžiamės prie Dievo Motinos ikonos, kurią užrašė žmona Nastia prieš šešerius metus. Mėgstame maldas iš Dievo Tautos Naktinių valandų.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė ar psalmė. Giedokime mėgstamą giesmę ar perskaitykime psalmę.

Dievo žodis. Skaitome dienos Evangeliją.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti.

Dėkojimo ir užtarimo malda. Išsakome padėką Dievui už visas malones, patirtas tą dieną, ir rūpesčius, slegiančius širdį.

Jėzaus išmokyta malda. Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Prašymas ir atsiprašymas. Kiekvienas šeimos narys taria žodžius: „Palaimink mane, šventasis broli (sese), ir atleisk man, nusidėjėliui (-ei).“ Į tai visi drauge atsakome žodžiais: „Te Dievas tau atleidžia, šventasis broli (šventoji sese).“

Simeono giesmė.

P.: Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje.

Dabar atleidi, Viešpatie, savo tarną,
kaip buvai pažadėjęs, ramybėje.
Nes savo akimis regėjau pasaulio Išganytoją,
kurį Tu atsiuntei visai žmonijai.
Šviesą visiems žmonėms apšviesti
ir išrinktosios tautos garbę. P.
Garbė Dievui Tėvui…

Saulius ir Anastasija Šopagos iš Kretingos,
auginantys septynetą vaikų: Eleną, Augustą, Igną, Kazimierą, Juozapą, Mykolą ir Dominyką

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.