Vakaro malda šeimoje. 2012 m. birželis. Nr. 6(28)

01
06 /
2012

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos. (Jn 1, 14)

Ne vienas moksleivis, o kartu ir visa šeima sušuks: „Vasara! Atostogos!“ Nelengva bus sukviesti išsibarsčiusius šeimos narius vakarienės, o kartu ir vakaro maldai. Šviesūs ir ilgi birželio vakarai pakeis ne vienos šeimos gyvenimo ritmą. Kad viskas nepabirtų, mūsų šeima bando kūrybiškai pažvelgti į šį Dievo dovanotą laiką. Tad maldos vakarus praleidžiame kieme, pamiškėje (kūrendami lauželį), prie jau vasariškai įšilusio ežerėlio ar užkopę ant piliakalnio. Išties daug džiaugsmo teikia (mažam ir dideliam) kartu su vasariškomis grožybėmis žvelgti į mus mylinčio Tėvo veidą. Bažnyčia, kaip ir visa kūrinija, šį mėnesį yra turtinga įvairių iškilmių bei atlaidų, kurių šventimas nuspalvina dar įvairesniais atspalviais ir mūsų maldas. O kaipgi be birželinių pamaldų! Pasiskirstę į grupeles giedame Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Ir nors mažasis Jonukas sutrukdo, išblaško (pameti eilutę ar du kartus sugiedi tą pačią), tačiau vakaro malda po ilgos dienos mūsų sieloms ir kūnams duoda gaivų poilsį.

Šeima maldai renkasi vaikų kambaryje (jeigu maldos vakaras nevyksta gamtoje), prie Arkangelo Mykolo ikonos.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Giedame trumpas giesmeles, kad širdelės nurimtų ir pradėtų žvelgti į Viešpatį.

Dievo žodis. Skaitome vaikų Bibliją, pažiūrime iliustracijas, kurios padeda aiškiau išgyventi Dievo žodį.

Dėkojimas ir maldavimai. Kiekvienas asmeniškai padėkoja už tos dienos įvykius, išsako savo džiaugsmus, sunkumus, atsiprašo vieni kitų ir dangiškojo Tėvelio. (Šį mėnesį galima sugiedoti nors po kelias eilutes Švč. Jėzaus Širdies litanijos).

Jėzaus išmokyta malda. Susikibę už rankų meldžiamės: Tėve mūsų… Po to seka Sveika, Marija, Garbė Dievui Tėvui  bei vaikų labai pamėgtos Angelo Sargo maldelės.

Pabaigos malda. Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje. Amen.

Palaiminimas. Šeimos nariai palaimina vieni kitus paženklindami kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Telaimina Tave Dievas.

Dėkojame Dievui, kad prieš penkerius metus mūsų šeimoje atsirado vakaro malda. Ji mus mokina, džiugina, ramina. Ji mums padeda patikėti, kad esame mažoji Kristaus bažnyčia.

Asta ir Mindaugas Šimkevičiai ir 3 jų vaikai:
Mykolas, Mažvydė ir Jonas iš Telšių šv. Antano Paduviečio parapijos

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.