Vakaro malda šeimoje. 2012 m. gegužė. Nr.5(27)

01
05 /
2012

„Būk palaiminta, įtikėjusi, būk palaiminta. Evangelistas apie tave rašė: „Marija laikė visus įvykius savo širdyje.“ Tu esi Bažnyčios atmintis. Iš tavęs, Marija, Bažnyčia mokosi, kad būti Motina – tai atminti, tai nešioti ir svarstyti širdyje džiaugsmingus, skaudžius ir garbingus dalykus.“ Pal. Jonas Paulius II

Gegužės mėnuo tradiciškai skirtas Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kai susirinkę bažnyčiose ar savo namuose visi kartu giedame ar kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją. Šiemet gegužė kupina švenčių: pirmąjį šio mėnesio sekmadienį, kaip ir kasmet, švęsime Motinos dieną, o antroje mėnesio pusėje mūsų laukia Jėzaus Dangun Žengimo (Šeštinių) ir Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) šventės.

Marija yra ta, kuri „laiko visus įvykius savo širdyje“, pasak popiežiaus pal. Jono Pauliaus II, ji yra Bažnyčios atmintis, todėl kviestume šį mėnesį kartu su visų mūsų Motina susitelkti į Šventojo Rašto pasakojamus įvykius ir jų šviesoje permąstyti tai, kas vyksta mūsų kasdienybėje. Kadangi iki pat Sekminių Bažnyčia skaito Apaštalų darbų knygą, siūlytume šeimoms ypatingą dėmesį skirti šios knygos ištraukoms (kurias kasdien rasite „Magnificat“) ir leisti Marijai priminti mums visa tai, kas vyko po Kristaus prisikėlimo. Apaštalų darbų knyga mums pasakoja apie Kristų, prisikėlusį, bet ir toliau persekiojamą, tokį, kurį galime sutikti ir šiandien, juk Bažnyčia – tai Kristaus kūnas. Kartu su Marija leiskime Šventajai Dvasiai nužengti ant mūsų, kad taptume Jėzaus Kristaus liudytojais iki pat žemės pakraščių.

Susirinkę mums įprastoje maldos vietoje, uždegame žvakę (tuo pasirūpinti galėtų vyresnis vaikas). Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Jei mokame ir galime, giedame pasirinktą giesmę.

Dievo žodis. Skaitome tos dienos skaitinį iš Apaštalų darbų knygos.

Tyliai pamąstykime. Trumpai aptarkime tai, kas mus sujaudino, pasiaiškinkime, ko nesupratome.

Dėkojimo ir užtarimo malda. Dėkokime Dievui už žmones, kartu su kuriais esame vienas Kristaus kūnas, melskime už tuos, kuriems šiuo metu reikia paramos.

Švč. Mergelės Marijos litanija. Mūsų šeimos patirtis rodo, kad litanija – puiki malda šeimai, juk jau pramokęs kalbėti mažiukas gali kartu su vienu iš tėvų kartoti po kiekvieno kreipinio tuos tris žodelius – melski už mus. Vyresnieji vaikai ir kreipinius gali skaityti. Jei mokame, galėtume litaniją visi giedoti.

Palaiminimas. Visi šeimos nariai laimina vienas kitą, paženklindami kaktą kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats arba: Tepalaimina Tave Viešpats, tesaugo nuo visokio blogio ir tenuveda į amžinąjį gyvenimą. Palaimintasis atsako: Amen.

Pabaigos giesmė. Šiam mėnesiui būtų labai gera išmokti giesmių Marijai, jomis baigti maldą ir visą dieną.

Daiva ir Justinas Sadauskai,
kasdien besimeldžiantys su keturiais vaikais: Pijumi, Klara, Justa ir Dorote

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.