Vakaro malda šeimoje. 2012 m. rugpjūtis. Nr. 8(30)

01
08 /
2012

Šį, paskutinį vasaros mėnesį, gera gyventi su Dievu ir Marija, stengtis gražiai praleisti likusias gražias ir šiltas dienas, vaikų atostogas. Prašome malonių iš Dievo ir Marijos užtarimo, kad bepoilsiaudami išvengtume nelaimių, ligų bei tinkamai pasirengtume artėjantiems mokslo metams, mokslams ir darbams, išmoktume ramiai priimti rūpesčius, iššūkius.

Centrinis rugpjūčio mėnesio įvykis Bažnyčioje – Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė, švenčiama 15 dieną. Švenčiausioji Mergelė Marija yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mama. Ją mes gerbiame ir mylime kaip tobulą tikinčio žmogaus pavyzdį. Ji pati pasitikėjo Dievo planu, kai Jis pasirinko ją būti Jo Sūnaus Motina. Ji pritarė, pasakė „Taip!“ Dievo jai skirtam planui ir pati tuo džiaugėsi, giedojo: „Nuo šiol mane palaiminta vadins visos tautos!“ Ji, tikėdama Dievo galia ir Jėzaus troškimu padėti žmonėms, Kanos vestuvėse sakė: „Darykite, ką jis jums lieps.“ Taigi ir mes, panašiai kaip tuometiniai Jėzaus mokiniai, turime daryti, ką Jis mums liepia. Ji sekė paskui savo Sūnų, mūsų Viešpatį, iki pat Jo Mirties kalno. Ten Jėzus prieš baigdamas savo žemišką kelionę pavedė mokiniui Jonui globoti Mariją: „Štai tavo motina“, o Marijai – mokinį: „Štai tavo sūnus.“

Taip Marija tapo visų mūsų Motina, pagalba varguose, užtarėja. Ji pasibaigus žemiškiems rūpesčiams nebuvo palaidota, o su visu kūnu paimta į dangų. Šis faktas – didžiulis mūsų tikėjimo pastiprinimas. Tas įvykis sustiprina viltį, kad ir mes būsime paimti į dangų ir būsime kartu su Dievu, šventaisiais, angelais. Marija, tiesa, buvo ypatingai Dievo globojama, ji buvo be jokios nuodėmės, dėl to iškart, be nuskaistinimo skaistykloje, paimta į dangų. Mes, dažnai nusidedantys, meldžiame panašaus globojimo ir norime būti panašūs į ją.

Ir Jėzus, ir Motina Marija ypač myli vaikus. Vaikai neturi klastos, išskaičiavimo. Jėzus sakė: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane, nes jų yra Dangaus Karalystė.“ Marija žinomiausiuose apsireiškimuose, pripažintuose Bažnyčios – Lurde ir Fatimoje – taip pat apsireiškė vaikams, perduodama paraginimą melstis ir atsiversti. Ir šiais laikais, kai aplinka šeimai nėra palanki, kai daug pagundų ir pavojų tyko tiek tėvų, tiek vaikų, pasikliaujame Marijos globa. Suvokiame, kad be tikėjimo, be maldos, be Dievo malonės nesugebėsime išbūti tvirta šeima, neišauginsime vaikų gerais žmonėmis.

Mūsų šeima myli Mariją. Tėtis nuveža šeimą į Marijos garbei skirtus atlaidus Žemaičių Kalvarijoje, Šiluvoje. Mama su vaikais dažnai pagieda giesmelę „Sveika, o Marija, malonės pilna“. Gegužės mėnesį kalbame Marijos litaniją, o spalį – rožinį. Taip pat stengiamės paskaityti Šventojo Rašto ištraukėlę ir kiekvienas pasisakyti, kaip supratome, ką Dievas nori mums pasakyti. Tiesa, ne kiekvieną dieną skiriame maldai daug laiko. Kol maldai vakare susirenkame po dienos darbų, tai vienas, tai kitas jau norime miego. Jei tėvams norėtųsi giliau ir ilgiau analizuoti Dievo žodį ir savo patirtus išgyvenimus, tai vaikų amžiaus specifika (mūsų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų) reikalauja pokalbius ir analizes sutrumpinti. Tad pateikiame gana paprastą mūsų šeimos vakaro maldos modelį, kuris pagal situaciją gali būti trumpinamas, kūrybiškai keičiamas, paįvairinamas, įterpiant giesmelę, intenciją etc.

Susirinkę maldos vietoje, uždegame žvakę. Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Įžanginės maldelės. Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui Tėvui.

Dievo žodis. Skaito vaikai. Ištrauka parenkama ta, kuri tą dieną būna skaitoma visoje Bažnyčioje arba atsitiktine tvarka. Jei koks įvykis, pamokymas aktualus, specialiai susirandame vietų, ką apie tai Dievas kalba Šventajame Rašte. Trumpai apgalvojus girdėtą ištrauką visi, pradedant vaikais, pasako, ką suprato, o tėvai patikslina, sudeda akcentus, užtvirtina.

Dėkojimo ir užtarimo malda. Išsakome savo padėkas Dievui, prašymus. Mes, tėvai, džiaugiamės, kai girdime nuoširdžią, pilną tikėjimo vaikų maldą. Kartu sužinome ir mes patys, kas jiems svarbu, dėl ko jie jaudinasi, ko bijo. Kartais ir šypsenų sukelia ilgiausi keturmetės Liucijos maldavimai, nes ji visus savo reikalus išdėsto konkrečiai ir nuodugniai. Maži vaikai moka be užuolankų prašyti pačių didžiausių dalykų!

Pamėgtos šeimos maldelės.

Dievo Angele, mano Sarge, tau Dievas pavedė mane saugoti. Saugok mane, valdyk ir laikyk. Amen.

Šventoji Dvasia, mano sielos siela, mes Tave garbinam. Apšviesk mus, vadovauk mums, stiprink ir guosk mus. Pasakyk mums, ką mes turime daryti, ir įsakyk daryti tai. Mes pasižadame Tau paklusti ir priimti visa, ką tik leisi su mumis įvykti. Padėk tik mums pažinti Tavo valią.
Jėzau Kristau, artinamės prie Tavęs, neatmesk mūsų; o Marija ir visas dangau, padėkite mums.

Palaiminimas. Nykščiu darome kryžiaus ženklą ant kaktos.

Kartu pasimeldę, pasitikėdami Dievu, tikėdami Marijos ir kitų šventųjų užtarimu, Angelų Sargų globa, galime laimingi eiti ilsėtis.

Loreta ir Eugenijus Zakarauskai iš Telšių
su vaikais Bernadeta (12 m.), Jacinta (10 m.), Pranciškumi (9 m.) ir Liucija (4 m.)

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.