Vakaro malda šeimoje. 2012 m. rugsėjis. Nr. 9(31)

01
09 /
2012

„Ne balsas, bet atodūsiai, ne triukšmas, o meilė, ne arfa, o širdis teskamba Dievui. Lūpos teseka mintį, mintis tesiekia Dievo.“ (Užrašas Šv. Damijono bažnyčioje Asyžiuje)

Rugsėjis. Metas sugrįžti, susirinkti, apsikabinti, pasidalinti… po vasaros, po kaitros, po šėlionių ir kelionių. Marijos gimimo mėnuo tebus pripildytas motiniškos globos mūsų vaikams ir artimiesiems pasitinkant naujus mokslo metus. Besiartinantis gamtos brandos grožis teįkvepia mus naujiems tikslams ir pasiryžimams, sukaupta saulės, vėjo ir džiaugsmo energija tepadeda mums vis dėkoti Viešpačiui. Marija, padėk mums suturėti širdyje Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mums tariamus žodžius: „Mylėkite vieni kitus, kaip ir aš jus mylėjau.“

Mūsų šeima stengiasi išbandyti visos savaitės maldų ir pasidalijimų grandinę, kurią norime pasiūlyti ir Jums. Melskimės kartu.

Kiekviena diena atspindi tam tikrus šeimos įvykių, planų, tarpusavio santykių aptarimus, pastabas ir komentarus, atsiprašymus bei susitaikymus, palaiminimus bei pakvietimus bendrai džiaugtis.

Mūsų vakarinė malda – prie mūsų šeimos altorėlio, žvelgiant Gerajam Ganytojui.
Uždegama pašventinta žvakė.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Šlovinimas. Giedame visų pamėgtas giesmes, kurias parenka patys vaikai.

Dievo žodis. Skaitome dienos šv. Mišių skaitinį ar Evangeliją.

Savaitės dienos malda.

Tyla. Pabūname tyloje, paliekame atvertą širdį Viešpačiui…

Palaiminimas kryžiaus ženklu, savo širdies žodžiais ir užbaigiant: laiminu Tave mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.

Pabaigos malda arba giesmė. Prašome Viešpaties angelus ateiti į mūsų namus ir saugoti nuo blogio, kad namuose pasiliktų Viešpaties ramybė.

SEKMADIENIS
Džiaugsmo diena.
Dėkojimo, pasidalijimo, naujų planų (tarkim, ką naujo sugalvojome kitą savaitę nuveikti), kvietimų diena (tarkim, pakviesti kitą savaitę į kino teatrą, parodą, renginį…)
Malda: kiekvieno asmeninis dėkojimas už nugyventą dieną, Rožinis, Tėve mūsų, palaiminimas nakčiai.

PIRMADIENIS
Pasidalinimas laisva tema, svarbiausi dienos įvykiai.
Kadangi pirmadieniais mes visi grįžtame vėlai, maldos laikas sutelktas, bet nuoširdus ir trumpas.
Malda: Tėve mūsų, palaiminimas nakčiai.

ANTRADIENIS
Tai diena, kada mes išsakome savo pasiūlymus, pagyrimus ar skaudulius dėl kitų šeimos narių bei darome jiems pastabas ar net pabarame. Būtina sąlyga: jokių atsakymų, komentarų, jokių replikų!!! Tik pasisakymai, padėka ir tylus išklausymas.
Malda: prašymas padėti mums neįsileisti pykčio, siekti susitaikymo, taikos ir atleidimo. Tėve mūsų, palaiminimas nakčiai.

TREČIADIENIS
Gailestingumo diena.
Skaitome Faustinos dienoraštį , mąstome/dalijamės, kaip mums kiekvienam kalba Dievas mūsų kasdienybėje.
Malda: Gailestingumo vainikėlis, palaiminimas nakčiai.

KETVIRTADIENIS
Prašymų, maldavimų diena. Rytoj pasninko diena: darome pasiryžimus, renkamės pasninko intencijas.
Malda: Šv. Dvasios litanija, palaiminimas nakčiai.

PENKTADIENIS
Atgailos diena.
Atsiprašome Dievo ir vienas kito už įskaudinimus per savaitę. Atsiprašymai, apsikabinimai, susitaikymas.
Malda: Rožinis, Tėve mūsų, palaiminimas nakčiai.
Skani vakarienė

ŠEŠTADIENIS
Šlovinimo, giesmių, poezijos, muzikos, svečių, kūrybiškumo vakaras.
Malda: Tėve mūsų, palaiminimas nakčiai.

Jei šeima savaitgaliui išsiskiria (jaunimas turi kitų planų nei suaugusieji), tuomet kiekvienas pasirenka temą, laiką ir vietą maldai individualiai.

Rimanto ir Irutės šeima ir jų vaikai
Smiltys ir Vėjūnė iš Vilkaviškio vyskupijos, Zapyškio parapijos

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.