Vakaro malda šeimoje. 2012 m. spalis. Nr. 10(32)

01
10 /
2012

„Pasaulyje, kuriame nuolat susiduriame su rizika pasitikėti tik žmogiškosiomis jėgomis, mes esame pašaukti liudyti maldos galią, kurios dėka mes vis labiau panašėjame su Kristumi. Nuolatinės karštos maldos dėka mes jaučiame Viešpaties artumą ypač tose situacijose, kur viešpatauja skausmas ir sunkumai. Ypač tuomet suvokiame, kad Kristaus kontempliavimas mūsų neatitolina nuo pasaulio, bet mus padaro žymiai atidesnius žmonių rūpesčiams.“ Popiežius Benediktas XVI

Štai ir spalis. Bažnyčia mums siūlo šį mėnesį keliauti su rožinio malda. Ši malda susideda iš daugelio pasikartojimų. Savo struktūra ji yra artima mūsų gyvenimo ritmui. Visiems mūsų veiksmams būdingi pakartojimai. Ilgiausias kelias susideda iš daugybės žingsnių. Linksmiausia ar liūdniausia diena – iš daugybės akimirkų, minučių, valandų. Dažnai mūsų mintys sukasi verpetais tarsi veržlaus kalnų upelio vanduo, ir rožinio malda gali tapti siauru liepteliu, vedančiu į rimtį širdies tylą. O juk tas lieptelis dar ir su turėklais – rožinio karoliukais, kurių laikydamiesi nepamesime kelio net ir baimės, bejėgiškumo ar ligos akivaizdoje. Rožinio malda yra vertinga dvasinė priemonė, padedanti ugdyti mūsų artumą su Jėzumi. Ši malda – tai Kristaus slėpinių apmąstymas drauge su Mergele Marija.

Bandykime visi įsitraukti į šią maldą. Gal drauge iš sudžiovintų sėklų pasigaminkime rožinį? O gal iš sagų ar stiklinių karoliukų leiskime vaikams jį sudėlioti maldos metu? Tegul vaikai veda šią maldą, skaičiuodami rožinio karoliukus.

Mūsų šeima kartais šią maldą kalba „greituoju“ būdu. Kadangi meldžiamės šešiese, tai dienai skirtos dalies slėpinius pasidaliname. Tyloje apmąstome kiekvienas savo slėpinį, o tada drauge kalbame reikiamas maldas.

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje padedamas paveikslas, skirtas Marijai ar Jėzui, uždegamos žvakės, vienas iš tėvų pradeda maldą.

Pradžia. Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Mėgstamą giesmę tegul pasiūlo vaikai.

Dievo žodis. Pasirinktinai galime skaityti dienos Evangeliją ar Evangeliją pagal rožinio slėpinius.

Pvz., Šviesos slėpiniai:
1. Jėzaus Krikštas Jordane – Mt 3, 13–17
2. Vestuvės Kanoje – Jn 2, 1–11
3. Dievo Karalystės skelbimas – Mk 2, 3–12
4. Atsimainymas – Lk 9, 28–35
5. Eucharistijos įsteigimas – Lk 22, 14–20

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalinkime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, nepagailėkite minutėlės jai pasiaiškinti, pasvarstyti.

Rožinio malda. Prieš melsdamiesi išsakykime savo rūpesčius; atsiminkime žmones, kurie kenčia, serga, liūdi. Visa tai patikėkime Marijos globai, o patys viltingai žvelkime į Jėzaus gyvenimą kalbėdami rožinį. Tegul vaikai veda šią maldą skaičiuodami karoliukus.

Palaiminimas. Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą, paženklindami jų kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos giesmė.

Ištvermės maldoje! Leiskime Viešpačiui brandinti mumyse gėrio daigus.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai,
besimeldžiantys su vaikais Kamile, Sigita, Jurgiu ir Adomu

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.