Vakaro malda šeimoje. 2013 m. lapkritis. Nr. 11(45)

01
11 /
2013

Lapkričio mėnesį drauge su visa Bažnyčia kreipiame savo žvilgsnį į Visų Šventųjų šventę. Ši šventė mums primena tuos vyrus, moteris ir vaikus, kurie jau šlovina Viešpatį danguje ir užtaria mus. Jie visi buvo ir yra Dievo draugai. Galime atnaujinti savo maldos kampelį šventųjų paveikslais; panaudoti praėjusių mėnesių „Magnificat“ viršelių atvartus, kuriuose yra šventojo nuotrauka su malda. Vardydami mums pažįstamus šventuosius ir prašydami jų užtarimo galime sukurti savo litaniją. Tačiau reikėtų ne tik skaičiuoti šventuosius, bet kartu stengtis sekti jų pavyzdžiu. Prasminga prisiminti mums artimo šventojo garbingą poelgį ar dorybę ir stengtis būti meilės „platintoju“ kasdienybėje.

Kadangi Vėlinių proga aplankysime kapus, prisiminsime savo mirusius artimuosius, pažįstamus, tai galime drauge su vaikais ant lapelių surašyti jų vardus. Pagarbiai padėkime juos prie degančios žvakės ir Vėlinių dekadą jiems skirkime maldelę Amžiną atilsį, prisimindami jų gražius poelgius ir dėkodami Viešpačiui.
Švęsdami ir minėdami šias dienas, nejučia prisiminsime savo gyvenimo tikslą ir prasmę.

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje padedami paveikslai, skirti Jėzui ir mūsų šeimai artimiems šventiesiems, uždegamos žvakės, vienas iš tėvų pradeda maldą.

Pradžia. Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Mėgstamą giesmę tegul pasiūlo vaikai.

Dievo žodis. Skaitykime dienos Evangeliją ar psalmę. Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį ar žodį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, nepagailėkite minutėlės jai pasiaiškinti, pasvarstyti.

Šventųjų litanija. Jei savo maldos kampelį atnaujinome šventųjų paveikslais, tai paprašykime jų užtarimo savo rūpesčiuose ir džiaugsmuose. Visi kartu „sukurkime“ artimų šeimai Šventųjų litaniją. Kiekvienas gali pasakyti po šventojo vardą (ar keletą vardų), o visi atsako: „Melski už mus.“

Pvz.,  Šventas Antanai – melski už mus,
Šventas Ignacai – melski už mus,
Šventoji Monika – melski už mus…

Maldelė už mirusius. Savo mirusiems artimiesiems, pažįstamiems ar tiems, už kuriuos niekas nesimeldžia, o jiems labai reikia mūsų maldų, skiriame maldelę Amžiną atilsį…

Jėzaus išmokyta malda. Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Palaiminimas. Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą, paženklindami jų kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Galima perskaityti palaiminimą:

Tepalaimina tave Dievas ir tepalaiko tave.
Tegu šypsosi tau ir būna maloningas.
Tegu Dievas žvelgia į tave ir suteikia tau ramybę.
Telaimina tave Dievas, broli (sese, mama, tėti) …

Pabaigos giesmė.

Ištvermės maldoje. Tegu mūsų ryžtas sekti Jėzumi būna stipresnis už nuovargį, nemigo naktis, vaikų ašaras, kasdienės rutinos laviną… Tegu malda įgyja prioritetą prieš visus labai mums svarbius ir neatidėliotinus darbus. Leiskime Jam prie mūsų šeimos prisiliesti, gydyti, brandinti, mylėti… Palaikykime vieni kitus maldoje. Palaimink, Viešpatie, visas besimeldžiančias šeimas.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai su vaikais
Kamile, Sigita, Jurgiu ir Adomu

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.