Vakaro malda šeimoje. 2013 m. liepa. Nr. 7(41)

01
07 /
2013

Maži dalykai iš tikrųjų ir yra maži dalykai, bet būti ištikimam mažuose dalykuose yra didelis dalykas.
(Šv. Augustinas)

Mūsų šeima dar jauna ir kurianti savo tradicijas. Mes augame ir keičiamės, kartu keičiasi ir mūsų malda. Anksčiau turėjome gražų laiką ryto maldai. Keldavomės dar prieš aušrą ir šlovindavome Dievą ryto maldoje, pavesdami Jam visus tos dienos darbus ir žmones, kuriuos sutiksime. Tada keliaudavome į darbus su rožinio malda.

Tačiau keičiantis mūsų gyvenimui, pasikeitė ir mūsų rytas. Iš namų išeiname nebe kartu, todėl ir bendrai ryto maldai nebeliko laiko. Tad atsisveikindami vienas kitą bent palaiminame. Tačiau tradicija kartu šeimoje nors kartą per dieną valgyti prie bendro stalo išliko. Su šiuo bendru laiku liko ir malda prieš maistą. Dėkojame Dievui už Jo malones ir dovanas, prašome stiprybės.

Ryto maldą bandome pakeisti vakaro malda, kurią kalbame prieš miegą. Maldai pasitelkiame psalmių skaitymą (brevijorių). Kai turime galimybę, vykstame į Kryžių kalną, kur kartu su broliais pranciškonais vienuolyno koplyčioje kalbame rožinį ir naktinę.

Šeima maldai namuose (kai nevykstame į Kryžių kalną) renkasi maldos kampelyje prie šv. Damijono kryžiaus, šv. Pranciškaus ir Švč. Mergelės Marijos ikonų, kur uždegus žvakes ateiname į susitikimą su Dievu. „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“ (Mt 18, 20)

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Tyla. Leidžiame nurimti savo širdžiai, kad galėtume išgirsti, ką Dievas mums kalba.

Atsiprašymas ir dėkojimas. Patikrinę savo sąžines, atsiprašome už nuodėmes. Dėkojame už visas tą dieną siųstas Dievo malones ir prašome ramia širdimi užbaigti šią dieną.

Himnas.

Psalmės.

Dievo žodis. Skaitome Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio išleistą „Evangeliją kasdien“, pažiūrime fotografijas, kurios padeda aiškiau išgyventi Dievo žodį.

Pabaigos malda. Prašome Tave, Viešpatie, ateik į šiuos namus ir atitolink nuo jų visas piktosios dvasios pinkles; tegyvena juose Tavo šventieji angelai ir tesaugo mus ramybėje. Mus visada telydi Tavo palaima. Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Palaiminimas. Visagalis Viešpats tesuteikia mums ramią naktį ir šventą mirtį.

Dėkojame Dievui už šeimą, kuri gali melstis kartu.

Jolita ir Gediminas Krūmai su kūdikėliu, kuris ruošiasi gimti,  
Šiaulių Šv. Jurgio parapija

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.