Vakaro malda šeimoje. 2013 m. rugpjūtis. Nr. 8(42)

01
08 /
2013

Melstis kartu visa šeima pradėjome neseniai – prieš metus. Kartu meldžiamės sekmadieniais ir per religines šventes; šiuos šeimos susibūrimus vadiname šeimos vakarais su Dievu. Bandėme įvairiai melstis, kad kiekvieną kartą malda mus jungtų, džiugintų ir atvertų širdis Dievui. Maldos struktūrą stengiamės išlaikyti tokią pačią: žegnonė, Evangelijos komentaras (čia labai praverčia „Magnificat vaikams“), giesmelė, papildomi skaitymai iš religinės literatūros, maldavimai, padėka Viešpačiui ir „Tėve mūsų“. Keičiame tik religinės literatūros dalį. Iš pradžių parinkdavome mėnesio šventąjį ir paskaitydavome apie jo darbus, aiškindavomės Dievo veikimą jo gyvenime. Vasarą kiekvieną vakarą (nes vaikai atostogavo ir buvo laisvesni) skaitydavome po trumpą pasakojimą sielai iš Bruno Ferrero knygos ir jį aptardavome. Kurį laiką skaitydavome po skaitinį iš knygos „Biblija ant lovos krašto“ ir kartu aptardavome, kas kaip suprato Dievo žodį, ką mums Dievas nori pasakyti, pamokyti, ar paskatinti veikti. Advento ir Kalėdų laikotarpiu skaitydavome po pasakojimą, skirtą vaikams, apie kūdikėlį Jėzų. O vieną istoriją apie neturtingą berniuką ir jo draugystę su Jėzumi suvaidinome Kalėdų išvakarėse. Šiuo metu nagrinėjame po vieną klausimą iš jaunimo katekizmo „Youcat“, stengdamiesi aptarti, kaip tai siejasi ir su mumis. Po kiekvienos bendros sekmadienio maldos šeimoje pasidalijame saldainius ir pažaidžiame „Protų mūšį“, kuriame bent vienas klausimas būna religine tema. Sunkiausia būna, kai vaikai ima klausinėti, kada baigsime, todėl stengiamės maldos nenuvėlinti. Taip pat kartais aptarinėdami religinius klausimus „nukrypstame nuo temos“ arba aptarinėjame tik mudu su vyru, bet net jei vaikai daug kuo abejoja, svarbiausia, kad nuoširdžiai tai ir pasako.

Rugpjūčio 15 d. švenčiame Švč. Mergelės Marijos ėmimą į Dangų, taip pažymėdami nuostabų Dievo padarytą dalyką: Dievo Motina pasibaigus jos žemiškajam gyvenimui buvo su kūnu ir siela paimta į Viešpaties šlovę. Taigi Dievas padarė, kad Marija siela ir kūnu džiaugtųsi savo Sūnumi, su savo Sūnumi ir per savo Sūnų ir kad jokia irimo bėda jos nepasiektų, idant amžiais išliktų nepažeista toji, kurią Jis užliejo šitokia didžia malone. MARIJA – Dievo Motina, mūsų viltis ir paguoda.

Rugpjūčio mėnesį norisi kuo daugiau būti lauke, tad kodėl nesusirinkus bendrai maldai gamtoje? Suskinsime gražiausių lauko žolynų puokštę Švč. Mergelei Marijai, prašysime jos užtarimo, paguodos ir išminties gerai naudotis atpirkimo vaisiais.

Šeimai susirinkus prieš sekmadienio vakarienę, uždegama žvakė.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Dievo žodis. Skaitome dienos Evangeliją ir jos komentarą (iš žurnalo „Magnificat vaikams“).

Giesmė. Parenkame, kokia patinka vaikams.

Religinės literatūros skaitymas. Kaskart parenkame po trumpą pastraipą, vis kitą, aktualią vaikams ir mums, o po skaitymo kartu aptariame iškilusius klausimus, pasidalijame prisiminimais iš savo patirties.

Dėkojimas ir maldavimai. Išsakome tai, kas įvyko per savaitę, prašome Dievo išminties, patarimo ir palaimos, dėkojame Viešpačiui, kad mus stiprina ir jungia, teikia ramybę.

Jėzaus išmokyta malda. Susikabiname rankomis: Tėve mūsų…

Roma ir Linas Urbonai,
besimeldžiantys kartu su vaikais: Austėja, Mariumi ir Ugniumi
(Marijos Taikos Karalienės parapija, Klaipėda)

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.