Vakaro malda šeimoje. 2013 m. sausis. Nr. 1(35)

01
01 /
2013

Dieve, mūsų Tėve, Tau paaukojame šiuos naujus metus. Tavo globai pavedame savo šeimas. Tau atiduodame savo maldas, žodžius, veiksmus, džiaugsmus, kančias. Tegu Šventoji Dvasia mus veda ir stiprina 2013 metais, kad galėtume liudyti Tavo meilę.

Įžengėme į Naujus metus. Širdyse dar skamba girdėti linkėjimai, sveikinimai… O Bažnyčia mūsų žvilgsnį kreipia į Kristaus Apsireiškimą, kviečia melstis už taiką pasaulyje ir krikščionių vienybę. Palaimintoji Motina Teresė sakė: „Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje.“ Maldoje pažvelkime ir į savo šeimos vienybę. Kokios situacijos mums yra sunkios? Kada mūsų meilę vienas kitam užgožė egoizmas? Kas griauna mūsų šeimos vienybę? Pabandykime visi drauge sudaryti įsipareigojimų sąrašą, kad taika mūsų šeimoje sužydėtų. Tegul mažieji prikarpo žiedlapių, kuriuos galėsime pritvirtinti prie medžio šakelės, kai įvykdysime įsipareigojimą. Gal tai mums padės tyliai nukęsti įžeidimą, greičiau susitaikyti ir atsiprašyti. Šį taikos simbolį atsineškime į maldos kampelį. Taip pat atraskime tą gėrį, kuris mūsų šeimose jau yra. Dėkinga širdimi žvelkime į Jėzų.

Šeimai susirinkus, maldos kampe uždegamos žvakės, pastatomas paveikslas, šeimos taikos simbolis – „pražystanti“ šaka. Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka giesmelę. Gal patiktų giedoti Tezė giesmeles, kurias gieda visų krikščioniškų konfesijų jaunimas?

Dievo žodis. Skaitome dienos Evangeliją.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti.

Užtarimo malda. Išsakykime savo rūpesčius, džiaugsmus, sėkmes ir nesėkmes. Dievo akivaizdoje aptarkime, kaip mums sekėsi gyventi taikoje. Melskime už taiką pasaulyje, atsiminkime tas vietas, kuriose žmonės dėl karo baisumų patiria skausmą, netektis, badą. Melskime už krikščionių vienybę, bendrus darbus Viešpaties garbei ir visų žmonių gerovei. Gera perskaityti maldavimus iš vakarinės tos dienos „Magnificat“ maldos, įsijungiant į dvasinę bendrystę su kitomis besimeldžiančiomis šeimomis, bendruomenėmis.

Malda už krikščionių vienybę.

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu jungi savyje visas šeimas ir visas pasaulio tautas. Per Tave mes esame vieno Tėvo vaikai. Argi neprivalome gyventi vienybėje, kaip Tu esi viena su savo dangaus Tėvu?! Karštai prašome: sutelk mus į vienybę Tavyje. Tu, Viešpatie, nori, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas, todėl suvienyk visus krikščionis tikra meilės ir vienybės dvasia. Amen.

(IMPRIMATUR + Arkivysk. A. J. Bačkis. Plg. Liturginis maldynas. „Katalikų pasaulis“, 1996, p. 308)

Jėzaus išmokyta malda. Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Tyla. Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Palaiminimas. Šeimos nariai laimina vienas kitą paženklindami kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos malda arba giesmė.

Ištvermingai žvelkime į Jį, ir bandykime Juo sekti… Jėzaus meilė, Jo artumas ir buvimas mūsų namuose yra geriausia dovana, kurią galime padovanoti savo mylimiesiems. Taigi kasdien išpažinkime, kad Jėzus iš tiesų yra mūsų namuose, tikėkime, kad Jis ir šiuos metus ves mus tikrojo džiaugsmo link. Tegul mūsų šeimos tampa mažosiomis Bažnyčiomis. Telaimina mūsų pastangas Viešpats.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai
su Kamile, Sigita, Jurgiu ir Adomu

(Šv. Jonų bažnyčia, Vilnius)

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.