Vakaro malda šeimoje. 2013 m. spalis. Nr. 10(44)

01
10 /
2013

Šeima – mažoji Dievo Bažnyčia, kurioje gimsta pirmieji maldos žodžiai. Laikas, skirtas maldai, visada yra prasmingas ir vaisingas. Besimeldžianti šeima yra vaisinga šeima, gyvenanti džiaugsmu ir dalijanti džiaugsmą kitiems.
Suklupkime bendrai maldai, dėkokime Viešpačiui už gyvenimą, vienas kitą ir visas mums suteiktas malones!

Spalio mėnuo yra pašvęstas Dievo Motinai. Tikintieji kviečiami Rožinio maldoje apmąstyti Švč. Mergelės Marijos ir jos Sūnaus slėpinius.

Spalį mus pasitinka gausus mylimų šventųjų būrys. Ypatingą dėmesį skiriame   šv. Teresėlei, Bažnyčios Mokytojai, ir šv. Pranciškui Asyžiečiui, Dievo neturtėliui. Šv. Faustina Kovalska kviečia pasitikėti Viešpaties Gailestingumu. Prisimename kitą Bažnyčios Mokytoją – šv. Teresę Avilietę, minime palaimintąjį Joną Paulių II, šv. Jadvygą, šv. Ignotą Antiochietį ir kitus šventus vyrus bei moteris, kurie užtaria mus danguje.

Spalio 2-ąją švenčiame Angelų Sargų šventę. Tai puiki proga išmokyti vaikus melstis savo Angelui Sargui, prašyti jo globos.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu. Šeimoje maldai vadovauja tėtis.

Dievo žodis. Visada labai troškome, kad vaikai pažintų Šventąjį Raštą. Pradėjome kas vakarą skaityti dienos Evangeliją, bet mūsų aštuonmetis sūnus prisipažino, kad labai sunku suprasti, ką tėtis skaito. Pasitarę nupirkome Bibliją vaikams. Vaikai labai pamėgo Biblijos pasakojimus ir nepraleido nei vieno vakaro be Biblijos skaitinių.

Jėzaus gyvenimo įvykiai bei žodžiai pamažu įveda į vakaro maldą.

Tyla. Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Dėkojimo ir užtarimo malda. Kiekvienas savais žodžiais išsakome, už ką norime pasimelsti ar padėkoti Dievui (mokome vaikučius, kad ne tik prašome Dievo, bet ir dėkojame Jam).

Rožinio malda. Kadangi spalis – Rožinio mėnuo, meldžiamės šia malda. Kad vaikai ištvertų maldoje, apmąstome ir kalbame tik vieną Slėpinį.

Palaiminimas. Vakaro maldą baigiame laimindami vienas kitą. Tėvai deda kryželį vaikams ant kaktos ir pabučiuoja. Vaikučiai lygiai taip pat laimina tėvelius ir vienas kitą. Toks palaiminimas mus visada sutaiko, jei dieną apsipykome ar liūdinome vienas kitą.

Pabaigos giesmė.

Svarbu neapleisti maldos, kad ir kaip būtume pavargę po dienos darbų. Maldos laikas niekada nebus veltui praleistas laikas. Vaikams dovanojame svarbiausią dalyką – tikėjimo dovaną.

Jovita ir Andrius Barisevičiai
su savo vaikais Jokūbu, Justina ir mažąja
iš Bernardinų parapijos Vilniuje

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.