Bendroji intencija – kad siektume dialogo ir sutarimo

01
07 /
2021

Siūlau jaunuoliams neapsiriboti draugų grupėmis ir puoselėti „socialinį draugiškumą, siekti bendrojo gėrio. Socialinis priešiškumas griauna. Priešiškumas griauna šeimą. Priešiškumas griauna šalį. Priešiškumas griauna pasaulį. O pats didžiausias priešiškumas yra karas. Šiandien matome, kad pasaulis griauna save kariaudamas. Nes jie nesugeba susėsti ir kalbėtis. […] Sugebėkite ugdyti socialinę draugystę.“ Tai nėra lengva, visuomet reikia kažko atsisakyti ir derėtis, tačiau jei tai darome galvodami apie visuotinį gėrį, galime išgyventi nuostabią patirtį, kai atidedame šalin savo skirtybes ir drauge darbuojamės dėl bendro tikslo. Jei per kruopščias, kartais varginančias pastangas statyti tiltus ir kurti taiką visų labui mums pavyksta rasti sutarimą tarp daugelio skirtybių – tai susitikimo kultūros stebuklas, drąsinantis jaunus žmones jį aistringai išgyventi.

Brangūs jaunuoliai, neleiskite išnaudoti jūsų jaunystės ir reklamuoti tuščio gyvenimo, kai grožis painiojamas su išvaizda. Priešingai, įžvelkite grožį darbininko, kuris nešvarus ir susitaršęs grįžta namo, tačiau džiaugiasi, kad uždirbo maisto savo vaikams. Ypatingas grožis glūdi šeimos bendrystėje prie stalo, kai dosniai dalijamasi duona, nepaisant to, kad stalas labai skurdus. Graži yra žmona, kuri sudraikytais plaukais, jau senyvo amžiaus ir toliau rūpinasi savo sergančiu vyru, nepaisydama savo pačios menkų jėgų ir sveikatos. Egzistuoja sutuoktinių porų ištikimybės grožis – nors sužadėtuvių pavasaris seniai praėjo, sulaukę gyvenimo rudens jie tebemyli vienas kitą; gražu žiūrėti į senus žmones, kurie vaikščioja susikibę rankomis. Kiekvienas vyras ar moteris, kurie su meile išgyvena asmeninį pašaukimą nesavanaudiškai tarnaudami bendruomenei ar tautai, didžiadvasiškai darbuodamiesi dėl šeimos laimės, įsitraukdami į varginančią, anonimišką ir neapmokamą veiklą atkuriant draugiškus visuomeninius santykius, yra gražūs, – tai grožis, nesusijęs su išorine estetika ar madinga išvaizda. Atrasti, atskleisti ir iškelti šį grožį, panašumą į Kristų ant kryžiaus, reiškia padėti pamatus tikram socialiniam solidarumui ir susitikimo kultūrai.

Šventasis Tėvas Pranciškus, Posinodinis apaštališkasis paraginimas
CHRISTUS VIVIT jaunimui ir visai Dievo tautai, 169. 183,
Vilnius-Kaunas:Lietuvos Vyskupų Konferencija / Katalikų interneto tarnyba,
2019, p. 77. 84–85.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje – žinau, kad tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija liepos mėnesį:

Melskimės, kad sudėtingose socialinėse, ekonominėse ir politinėse situacijose pajėgtume drąsiai ir uoliai siekti dialogo bei sutarimo.

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.