Bendroji intencija – už pagrindines žmonių teises

07
04 /
2021

Atidžiai stebėdami mūsų šiuolaikinę visuomenę, matome daugybę prieštaravimų, verčiančių susimąstyti, ar tikrai yra pripažįstamas, gerbiamas, saugomas ir visomis aplinkybėmis skatinamas kiekvieno žmogaus orumas, kaip buvo iškilmingai paskelbta prieš 70 metų. Šiandien pasaulyje išlieka daug neteisybės formų, kurias skatina [tikrovę] redukuojančios antropologinės vizijos ir pelnu pagrįstas ekonominis modelis; pagal jį nė neabejojama, kad galima žmogų išnaudoti, pašalinti ir net nužudyti. Tuo tarpu, kai viena žmonijos dalis gyvena prabangiai, kita dalis mano, kad jos orumas nepripažįstamas, niekinamas ar trypiamas, o pagrindinių teisių nepaisoma arba jos pažeidžiamos. […]

Susidūrę su šiais rimtais reiškiniais kiekvienas turime susimąstyti. Iš tiesų, kai pažeidžiamos pagrindinės teisės arba kai vieniems teikiama pirmenybė kitų nenaudai, arba kai teisės garantuojamos tik konkrečioms grupėms, atsiranda gili neteisybė, kuri savo ruožtu skatina konfliktus, turinčius sunkių pasekmių tiek pačioms valstybėms, tiek jų tarpusavio santykiams.

Todėl kiekvienas asmuo raginamas drąsiai ir ryžtingai, pagal savo unikalų vaidmenį, prisidėti, kad kiekvieno žmogaus pagrindinės teisės būtų gerbiamos, ypač tų, kurie yra „nematomi“: išalkę ir ištroškę, nuogi, sergantys, atvykėliai ar kaliniai (plg. Mt 25, 35–36), kurie gyvena visuomenės paribiuose ar yra iš jos išstumti.

Šis teisingumo ir solidarumo reikalavimas mums, krikščionims, įgauna ypatingą reikšmę, nes pati Evangelija kviečia kreipti žvilgsnį į mažiausius savo brolius ir seseris, sužadinti gailestį (plg. Mt 14, 14) ir imtis konkrečių veiksmų, kad būtų palengvintos jų kančios.

Šia proga norėčiau nuoširdžiai kreiptis į tuos, kurie turi institucinę atsakomybę, prašydamas, kad žmogaus teisės būtų visų politikos sričių, įskaitant bendradarbiavimą vystymosi srityje, dėmesio centre, net jei tai reikštų eiti prieš srovę.

Popiežius Pranciškus, Žinia tarptautinės konferencijos
„Žmogaus teisės šiandienos pasaulyje: pasiekimai, nesėkmės,
nepripažinimas“ dalyviams, 2018 m. gruodžio 10 d., in: vatican.va.
„Magnificat“ vertimas.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve,
štai esu tavo akivaizdoje –
žinau, kad tu visuomet su manimi.
Šiandien vėl panardinu savo širdį
į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį –
jis kasdien dėl manęs aukojasi
ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.
Tegul tavo Šventoji Dvasia
padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,
jo misijos bendradarbiu.
Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis,
darbus ir kentėjimus,
visa, kas esu ir ką turiu.
Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,
ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis
aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos
melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija kovo mėnesį:

Melskimės už tuos, kurie rizikuodami savo gyvybėmis kovoja už pagrindines žmonių teises diktatūrų bei autoritarinių režimų varžomuose ir demokratijos krizės ištiktuose kraštuose.

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.