Biblijos skaitymas

01
03 /
2020

Minėdami dešimties metų sukaktį „Magnificat leidiniai“ kartu su Lietuvos Biblijos draugija pasiūlė organizuoti nepertraukiamą visos Biblijos skaitymą nuo Pradžios knygos iki Apreiškimo šv. Jonui. Šis skaitymas turėtų priminti, kad religijas vienija ta pati knyga, suartinti skirtingus žmones. Toks skaitymas – paprastas, grynas, laisvas veiksmas; tai taikos aktas.

Kviečiami visi: visų tradicijų, visų tikėjimų žmonės (žydai, stačiatikiai, katalikai, protestantai), visi, kurie atpažįsta save Biblijoje, taip pat tie, kurie ieško tikėjimo ar tiesiog yra smalsūs. Šis pasirinkimas reiškia atvirumą ir kitų bendruomenių pripažinimą; tikrai galima skaityti Biblijos knygą ar su pagarba jos klausytis, nors savoje bendruomenėje ji mažiau ar visai nepripažįstama.

Kaip tai įvyks?

Nuo sekmadienio iki šeštadienio nepertraukiamai bus skaitoma visa Biblija, dieną ir naktį, nuo pirmo iki paskutinio žodžio. Skaitys visi geros valios žmonės. Šis įvykis vyks Ramintojos bažnyčioje Vilniuje, kovo mėn. 22–28 d.

Skaitovai gali užsirašyti asmeniškai arba grupėmis. Pavyzdžiui, grupę gali sudaryti: šeimos, draugai, Biblijos skaitymo grupelės, brolijos, visokio tipo bendrijos, kolegų grupės, žemdirbiai, architektai, slaugės, gydytojai, skautai, vienuolinės bendruomenės, sportininkai, studentai, moksleiviai, žurnalistai, menininkai, kariai, pensininkai ir t. t. Pageidautina pasiruošti, kad skaitymas būtų sklandus. Grupės susirenka bent kartą susipažinti su tekstu ir suvokti jo prasmę. Kompetentingas asmuo, galintis paaiškinti Bibliją, galės atsakyti į klausimus. Laukiame iniciatyvių žmonių, kurie gali tapti vadovais, imtis iniciatyvos organizuoti tokias grupeles, registruotis ir lydėti savo grupelę, kai atvyks skaityti.

Pradžios ir pabaigos ceremonijoje dalyvaus atsakingieji, vadovai, ganytojai ar bendruomenių, dalyvausiančių skaityme, vyresnieji. Jie pasveikins skaitovus, pradės skaitymą nuo Pradžios knygos ir pabaigs Apreiškimu šv. Jonui.

Budėtojai yra savanoriai, budintys po kelis žmones visą parą trijų valandų ciklais ir prižiūrintys skaitymo eigą. Taip pat kviečiame registruotis ir tuos atsakingus asmenis, kurie norėtų pabudėti keletą valandų ir užtikrinti bendrą tvarką.

Vilnius – jau dvidešimt šeštas miestas Europoje, kuriame vyks nepertraukiamas Biblijos skaitymas. Popiežius Pranciškus pakvietė per Dievo Žodžio sekmadienį sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą: „Kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus.“ Melskimės, kad visi, kurie dalyvaus skaityme, gyvai susitiktų su Dievu.

Vilhelmina Kalinauskienė,
Lietuvos Biblijos Draugija
Br. François Bourgois,
Tiberiados bendruomenė

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.