Evangelizavimo intencija – kad patirtume žmogiškąją brolybę

15
01 /
2021

Tikėjimas skatina tikintįjį įžvelgti kitame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti. Per tikėjimą į Dievą, kuris sukūrė visatą, kūrinius ir visus žmones (jie yra lygūs dėl Jo gailestingumo), tikintieji yra pašaukti išreikšti šią žmogiškąją brolybę saugodami kūriniją ir visą visatą, taip pat palaikydami visus žmones, ypač vargingiausius ir tuos, kurie labiausiai stokoja.

Remiantis šia transcendentine vertybe, vyko keletas susitikimų, paženklintų draugiškumo ir brolybės atmosfera. Susitikimuose dalijomės šiandienos pasaulio džiaugsmais, rūpesčiais ir problemomis žvelgdami į mokslinę ir techninę pažangą, medicinos laimėjimus, skaitmeninę epochą, žiniasklaidą ir komunikavimo priemones; svarstėme taip pat apie skurdą, karinius konfliktus ir daugybės brolių bei seserų kančias įvairiose pasaulio vietose dėl ginklavimosi varžybų, socialinio neteisingumo, korupcijos, nelygybės, moralinio nuosmukio, terorizmo, diskriminacijos, ekstremizmo ir daugelio kitų priežasčių. […]

Mes, tikintys į Dievą bei galutiniu susitikimu su Juo ir Jo teismu, dėl savo religinės ir moralinės atsakomybės […] kviečiame save pačius, pasaulio lyderius, tarptautinės politikos ir pasaulinės ekonomikos kūrėjus rimtai angažuotis plėtojant tolerancijos, sambūvio ir taikos kultūrą; kaip įmanoma greičiau įsikišti sulaikant nekalto kraujo liejimą ir užbaigiant karus, konfliktus, aplinkos niokojimą, moralinį bei kultūrinį nuosmukį, kurį išgyvena šiandienos pasaulis.

Kviečiame intelektualus, filosofus, religijos atstovus, menininkus, žiniasklaidos ir kultūros žmones visame pasaulyje iš naujo suvokti taikos, teisingumo, gėrio, grožio, brolybės ir žmonių sambūvio vertę, patvirtinti šių vertybių reikšmę kaip išganymo inkarą visiems visur tai propaguojant.

Popiežius Pranciškus ir
Didysis Al-Azharo imamas Ahmadas Al-Tayyebas
Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, 2019 m. vasario 4 d.,
in: lvk.lcn.lt, vertė LVK Sekretoriatas.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve,
štai esu tavo akivaizdoje –
žinau, kad tu visuomet su manimi.
Šiandien vėl panardinu savo širdį
į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį –
jis kasdien dėl manęs aukojasi
ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.
Tegul tavo Šventoji Dvasia
padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,
jo misijos bendradarbiu.
Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis,
darbus ir kentėjimus,
visa, kas esu ir ką turiu.
Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,
ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis
aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos
melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija sausio mėnesį:

Melskimės, kad Viešpats mums duotų malonę patirti visišką brolybę su kitų religijų broliais ir seserimis, vieniems už kitus meldžiantis ir atveriant širdis.

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.