Evangelizavimo intencija – už katechetus

01
12 /
2021

Katechetais būkite, o ne dirbkite, nes tai nėra darbas! Sakote: aš dirbu katechetu, nes man patinka mokyti…, bet jei nebūsite katechetais, tai nepadės; nebūsite vaisingi, nebūsite! Būti katechetu yra pašaukimas: būti katechetu, o ne dirbti. Atkreipkite dėmesį: nesakau „mokyti katekizmo“, bet „būti katechetu“, nes tai apima visą gyvenimą. Mes vedame į susitikimą su Jėzumi žodžiu ir gyvenimu, savo liudijimu. […]

Dažnai galvoju apie katechetą kaip apie žmogų, kuris tarnauja Dievo žodžiui ir kasdien jo klausosi, kad juo pasimaitintų ir galėtų jį veiksmingai ir patikimai perduoti kitiems. Katechetas žino, kad šitas Žodis yra gyvas (Žyd 4, 12), nes jis yra Bažnyčios tikėjimo taisyklė (plg. Vatikano II Susirinkimas, Dei Verbum, 21; Lumen gentium, 15). Todėl katechetas neturi pamiršti, ypač dabartiniame religinio abejingumo kontekste, kad jo žodis visada yra svarbiausia žinia. Atminkite: mūsų pasaulyje, ypač šioje srityje, kuri kelia tiek daug abejingumo, jūsų žodis visada bus svarbiausia žinia, kuriai pavyks paliesti daugelio žmonių, laukiančių susitikimo su Kristumi, širdis ir protus; laukiančių, nors patys to ir nežino. Sakydamas „svarbiausia žinia“, galvoju ne tik apie laiką […]. Svarbiausia žinia – tai primygtinis tvirtinimas, kad Jėzus Kristus, miręs ir prisikėlęs iš meilės Tėvui, dovanoja atleidimą visiems, neskirstydamas asmenų, jei tik jie atveria savo širdis ir atsiverčia! Dažnai mes nesuvokiame malonės galios, kuri ir per mūsų žodžius giliai paliečia pašnekovus ir formuoja juos taip, kad šie pajėgtų atrasti Dievo meilę. Katechetas nėra mokytojas ar dėstytojas, kurio pareiga – pravesti pamoką ar paskaitą. Katechezė – ne pamoka ir ne paskaita, o patirties perdavimas ir tikėjimo liudijimas, kuris uždega širdis, nes įkvepia troškimą susitikti su Kristumi. Ši žinia, skelbiama įvairiais būdais ir įvairiopa kalba, visada yra svarbiausia, ir ją katechetas yra kviečiamas garsinti!

Šventasis Tėvas Pranciškus, Vaizdo žinutė Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos
organizuoto tarptautinio kongreso „Katechetas – slėpinio liudytojas“ dalyviams,
2018 m. rugsėjo 22 d. „Magnificat“ vertimas.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve,
štai esu tavo akivaizdoje –
žinau, kad tu visuomet su manimi.
Šiandien vėl panardinu savo širdį
į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį –
jis kasdien dėl manęs aukojasi
ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.
Tegul tavo Šventoji Dvasia
padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,
jo misijos bendradarbiu.
Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis,
darbus ir kentėjimus,
visa, kas esu ir ką turiu.
Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,
ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis
aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos
melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija gruodžio mėnesį:

Melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo žodį, kad liudytų jį drąsiai ir kūrybingai, su Šventosios Dvasios jėga.

 

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.