Naujienos

Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus kūnas ir Dvasios šventovė

Popiežius Pranciškus keliose katechezėse aptarė tris sąvokas, kuriomis Vatikano II Susirinkimas apibrėžė Bažnyčią – Bažnyčia kaip Dievo tauta, kaip Kristaus kūnas ir kaip Dvasios šventovė. Pateikiame jo apmąstymus ir paraginimus šia tema. Bažnyčia – Dievo tauta Ką reiškia būti Dievo tauta? Pirmiausia tai Dievas nėra jokios tautos nuosavybė, nes būtent Jis mus kviečia, sušaukia, pakviečia tapti Jo tautos dalimi. Šis kvietimas yra skirtas visiems be
01
11 /
2013

Redakcijos žodis. 2013 m. lapkritis. Nr. 11(45)

Lapkričio 24 d. baigsis liturginiai metai, tuo pačiu baigsis ir Tikėjimo metai, paskelbti dar popiežiaus Benedikto XVI. Šis laikas visiems tikintiesiems buvo dosnus įvykių ir malonių. Turime naują popiežių, Lietuvoje – naujų vyskupų, minėjome Žemaitijos Krikšto 600 metų jubiliejų ir jubiliejinius Pivašiūnų atlaidus, šventėme Lietuvos jaunimo dienas – šitiek progų atnaujinti ir gilinti savo tikėjimą, o galbūt pajusti Dievo meilę pirmą kartą! Taip, baigiasi
01
11 /
2013

Šv. Jurgis Popieluško

SPALIO 19 D. Kun. Jurgis Popieluško (Jerzy Popiełuszko, 1947–1984 m.) 2010 metų birželio 6 dieną Varšuvoje iškilmingai šventuoju paskelbtas lenkų kunigas Jurgis Popieluško. Šis jaunas dvasininkas buvo nukankintas lenkų saugumo vien dėl to, kad buvo ištikimas katalikų kunigas, kuris gynė savo, Kristaus ir Bažnyčios tarno, kilnumą bei visų niekinamųjų ir persekiojamųjų laisvę. Jam teko gyventi ir tarnauti Viešpačiui tais laikais, kai didesnėje Europos
19
10 /
2013

Vakaro malda šeimoje. 2013 m. spalis. Nr. 10(44)

Šeima – mažoji Dievo Bažnyčia, kurioje gimsta pirmieji maldos žodžiai. Laikas, skirtas maldai, visada yra prasmingas ir vaisingas. Besimeldžianti šeima yra vaisinga šeima, gyvenanti džiaugsmu ir dalijanti džiaugsmą kitiems. Suklupkime bendrai maldai, dėkokime Viešpačiui už gyvenimą, vienas kitą ir visas mums suteiktas malones! Spalio mėnuo yra pašvęstas Dievo Motinai. Tikintieji kviečiami Rožinio maldoje apmąstyti Švč. Mergelės Marijos ir jos Sūnaus
01
10 /
2013

„Šv. Pranciškus Asyžietis“ iš Valkininkų bažnyčios

Šv. Pranciškus Asyžietis (1181/82–1226 m.) – Mažesniųjų brolių (Pranciškonų) ordino įkūrėjas, vienuoliško gyvenimo ir visos Bažnyčios atnaujintojas, vienas reikšmingiausių katalikų šventųjų. Gimęs Asyžiuje ir atsisakęs šeimos turto, pamaldumu, nusižeminimu ir artimo meilės darbais amžininkus stebinęs Pranciškus atsidavė evangelinio gyvenimo propagavimui. Šventojo pavyzdys ir autoritetas patraukė daugelį jo laiko bei vėlesnių kartų tikinčiųjų, asmenybės
01
10 /
2013

Apie talentus ir paskutinį teismą

Tikėjimo išpažinime sakome, kad Jėzus „vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“. Žmonijos istorija prasideda vyro ir moters sukūrimu pagal Dievo paveikslą ir panašumą, o baigsis Paskutiniu Kristaus teismu. Kartais užmirštami šitie du istorijos poliai, ypač tikėjimas galutiniu Kristaus grįžimu bei Paskutiniu teismu krikščionių širdyse ne visada aiškus ir tvirtas. Jėzus savo viešosios veiklos metu dažnai kalbėdavo apie savo galutinį atėjimą. Šiandien
01
10 /
2013

Redakcijos žodis. 2013 m. spalis. Nr. 10(44)

Spalio 20 dieną, XXIX eilinį sekmadienį, Bažnyčia mini Misijų dieną. Kaip šio sekmadienio homilijoje rašo kun. dr. Virgilijus Veilentas, Bažnyčia, skelbdama Jėzų iš Nazareto, tikrą Dievą ir tikrą žmogų, kiekvienam iš mūsų atveria perspektyvą būti sudievintam ir tuo pat metu tapti labiau žmogiškam. Misijų veikla, neapleisdama socialinių, kultūrinių ir ekonominių reikalų, turi perteikti žmogui dieviškąjį gyvenimą, iš kurio, kaip moko tikėjimas, turi išaugti
01
10 /
2013

Šv. Pijus Pietrelčinietis

RUGSĖJO 23 D. Tėvas Pijus iš Pietrelčinos, vienuolis (1887–1968 m.) Tėvas Pijus – vienas populiariausių Italijos šventųjų, apdovanotas gausiomis Viešpaties malonėmis: gydymo galia, bilokacijos, pranašavimo ir sielų pažinimo dovanomis. 2002 m. skelbdamas tėvą Pijų šventuoju popiežius Jonas Paulius II sakė: „Tėvas Pijus mylėjo artimą iki galo: daugiau nei penkiasdešimt metų guodė ir dalijo patarimus gausybei žmonių, prašiusių jo pagalbos ir plūdusių
23
09 /
2013
Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.