Prieš 150 metų pop. Pijus IX kanonizavo Gorkumo kankinius

29
06 /
2015

RUBRIKĄ REMIA SRTF:
srtrf_logo

Birželio 29 d.

Mūsų dienomis (pavyzdžiui, einant Vilniaus gatvėmis su ekumeninės Dievo Gailestingumo procesija) sunku įsivaizduoti, kad įvairių krikščionių Bažnyčių ir bendruomenių bendravimas anaiptol ne visada buvo toks broliškas ir bičiuliškas. XVI a. religiniai karai, įžiebti Reformacijos, Lietuvą aplenkė, tačiau paliko kruviną pėdsaką daugelio kitų Europos šalių, ypač Anglijos, Nyderlandų, Prancūzijos istorijoje.

Vienas iš skausmingų ano amžiaus epizodų – devyniolikos Gorkumo kankinių tikėjimo liudijimas. Protestantizmui paplitus Nyderlanduose, šį kraštą valdžiusi katalikiškoji Ispanija ėmėsi griežtų priemonių persekiodama „eretikus“. Tai išprovokavo jūrų gezų (olandų protestantų jūrininkų) sukilimą prieš Habsburgų valdžią – o taip pat ir prieš Katalikų Bažnyčią. 1572 m. jūrų gezams pavyko užimti kelis Nyderlandų miestus. Viename jų, Gorkume, sukilėliai įkalino vienuolika vietos pranciškonų vienuolių (devynis kunigus ir du brolius) bei kelis diecezinius kunigus. Vėliau šią grupę papildė dar keletas Gorkumo ir jo apylinkių kunigų ir vienuolių; vienas jų, dominikonas Jonas Kiolnietis, buvo areštuotas, kai, gavęs žinią apie įkalintuosius, skubėjo jų aplankyti ir suteikti sakramentų.

Devyniolikos kalinių grupėje buvo 15 vienuolių (11 pranciškonų, 2 norbertinai, dominikonas ir regulinis kanauninkas) ir 4 dieceziniai kunigai. Po trumpo kalinimo Gorkume jie visi buvo pervežti į Brilio miestą (niekinami ir pakeliui už pinigus rodomi smalsuoliams). Ten, atsisakę išsižadėti tikėjimo Švenčiausiuoju Sakramentu ir atmesti popiežiaus autoritetą, ištvėrę kankinimus, 1572 m. liepos 9 dieną buvo pakarti pašiūrėje. Skirtingo pašaukimo ir amžiaus (nuo 23 iki 90 metų) vyrus visiems laikams sujungė bendras ir herojiškas to paties tikėjimo liudijimas.

Gorkumo kankinių egzekucijos vieta (sakoma, kad ten išaugo krūmas, pražydęs devyniolika baltų žiedų) veikiai ėmė traukti pavienius piligrimus katalikus ir organizuotas procesijas. Kankinių užtarimui priskiriami stebuklai paskatino maldingas keliones ir į Briuselį, kur iki šiol saugomos šių tikėjimo liudytojų relikvijos. Praėjus šimtmečiui, 1675 m., Gorkumo kankiniai buvo paskelbti palaimintaisiais, o dar po dviejų šimtmečių, 1865 m. birželio 29-ąją, šv. apaštalų – ir kankinių – Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, popiežius Pijus IX Nyderlandų kankinius kanonizavo.

Dr. Liudas Jovaiša

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.