Su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes

01
01 /
2015

„Su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes.“ (Kol 3, 16)

„Giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.“ (Ef 5, 19)

Galbūt ne vienam skaitytojui kilo klausimas, kodėl Rytmetinės, Vakarinės ar Naktinės maldų psalmėse pabraukti kai kurie skiemenys. Pagrindinė priežastis – kad būtų lengviau giedoti kartu. Daugelis vienuolijų, taip pat ir šeimų, per maldą gieda psalmes. Bažnyčia ragina psalmes ne skaityti, o giedoti, primindama jų literatūrinį žanrą. Psalmės hebrajiškai vadinamos Tehillim, t.y. „šlovinimo giesmėmis“. Patyrę, kad ne visada lengva kartu „kilti“ ir „leistis“, pamėginome pažymėti tam tikras sakinio vietas. Žymimas beveik visada trečias nuo galo kirčiuotas skiemuo, atsižvelgiant į eilutės ilgumą ir kirčio vietą. Sulaukėme keleto šeimų liudijimo, kad giedoti šitaip paruoštas psalmes jiems lengviau.

Psalmių melodijų yra be galo daug – daugeliui, tačiau ne visoms, dabartinis psalmių sužymėjimas tinka. Pridedame keletą nesudėtingų psalmodijų, kurios tinka giedoti po dvi arba keturias eilutes. Paprastai psalmės giedamos atsiliepiant: pvz., intonuoja vienas žmogus ir visi kiti atsiliepia, arba pakaitomis gieda dvi žmonių grupės.

Pvz., giedoti po dvi eilutes 135 psalmę:

Vedantysis:
Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, *
Nes amžina ištikimoji jo meilė

Visi:
Dėkokite Dievui, *
Nes amžina ištikimoji jo meilė.

Po keturias eilutes, pvz., 148 psalmė:

Vedantysis:
Šlovinkite jį, saule ir mėnuli, *
šlovinkite jį, visos spindinčios žvaigždės!
Šlovinkite jį, aukštieji dangūs, *
ir vandenys virš dangaus skliauto!

Visi:
Visa tešlovina Viešpaties vardą, *
nes jisai tarė, ir visa buvo sukurta.
Jis amžių amžiams vietą kiekvienam paskyrė, *
nustatė darną, kuri niekados nesikeičia.

Jei kartais pasitaiko eilutė su kryželiu pabaigoje, giedant keturių eilučių psalmodiją (ir esant tik trims eilutėms) praleidžiama trečiosios eilutės melodija. Pvz.,

Amžiais jis savo pažado laikos, – †
gina teises nuskriaustųjų, *
alkaniems parūpina duonos. (Ps 145)

Kitais atvejais eilutės su kryželiu paskutinį skiemenį giedame kaip nurodyta natose.

Drąsiname giedoti psalmes, net jei meldžiatės vienas pats! Šlovinkime Viešpatį visa savo esybe! „Gieda tas, kuris myli“, – sako šv. Augustinas. Giedojimas, Dievo šlovinimas mums padeda išeiti iš savęs, įžengti į Dievo džiaugsmą, galiausiai iš tiesų būti „savo vietoje“: gėrėtis savo Kūrėju ir dėkoti Jam. Prisijunkime kasdien prie visos Bažnyčios ir dangaus bei žemės gyventojų nepaliaujamos gyriaus giesmės.

„Giedokite balsu, giedokite širdimi, giedokite savo lūpomis, giedokite savo gyvenimu, giedokite Naują giesmę. Tapkite tuo, ką giedate!“ (Šv. Augustinas).

Sesuo Asta, Tiberiados bendruomenė

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.