Ugdyti brolybę

01
01 /
2022

Tikiuosi, kad šiais laikais, pripažindami kiekvieno žmogaus orumą, visi kartu galime atgaivinti visuotinį žmoniškumo troškimą. Visi kartu: „Štai įstabus slėpinys, leidžiantis svajoti ir paversti mūsų gyvenimą gražiu nuotykiu. Niekas negali gyventi izoliuotas. […] Mums reikia bendruomenės, kuri mus palaikytų, mums padėtų ir kurioje padėtume vieni kitiems žvelgti į ateitį. Kaip svarbu svajoti kartu! […] Būdami vieni rizikuojame susikurti miražus, kuriuose matome tai, ko nėra; svajonės kuriamos kartu.“ Svajokime kaip viena ir ta pati žmonija, kaip keliautojai, turintys tą patį žmogiškąjį kūną, kaip vaikai tos pačios, mus visus priglaudžiančios žemės, kiekvienas su savo tikėjimo ar įsitikinimų turtingumu, kiekvienas su savo balsu – visi būdami broliai.

Jei teiginys, kad visi mes, žmonės, esame broliai ir seserys, nėra tik abstrakcija, bet tampa realybe ir konkrečia tikrove, tai mums kelia daugybę iššūkių, kurie sukrečia, verčia apsvarstyti naujas perspektyvas ir parengti naujus atsakymus.

Tiems migrantams, kurie atvyko seniau ir jau dalyvauja visuomenės gyvenime, svarbu taikyti „pilietybės“ sąvoką, kuri „grindžiama teisių ir pareigų lygybe, pagal kurią visi naudojasi teisingumu. Todėl labai svarbu mūsų visuomenėje įtvirtinti visateisės pilietybės sąvoką ir atsisakyti diskriminacinio mažumų sąvokos vartojimo, sukeliančio izoliacijos ir nevisavertiškumo jausmus. Šios sąvokos vartojimas atveria kelią priešiškumui ir nesantaikai; jis panaikina bet kokius laimėjimus ir atima religines bei pilietines teises iš kai kurių taip diskriminuojamų piliečių.“

Įvairios religijos, pagrįstos pagarba kiekvienam žmogui kaip kūriniui, pašauktam būti Dievo vaiku, svariai prisideda prie brolybės kūrimo ir teisingumo gynimo visuomenėje. Dialogas tarp skirtingų religijų išpažinėjų vyksta ne vien dėl diplomatijos, dėmesio ar tolerancijos. Indijos vyskupų žodžiais tariant, „dialogo tikslas – užmegzti draugystę, taiką ir harmoniją, dalytis dvasinėmis ir moralinėmis vertybėmis bei patirtimi tiesos ir meilės dvasia“.

Taikos kelias tarp religijų yra įmanomas. Išeities taškas turi būti Dievo matymo būdas. Juk „Dievas mato ne akimis, Dievas mato širdimi. Ir Dievo meilė yra tokia pati kiekvienam žmogui, kad ir kokios religijos jis būtų. Net jei jis ateistas, Dievo meilė jam yra tokia pati. Kai ateis paskutinė diena ir bus pakankamai šviesos žemėje, kad pamatytume dalykus tokius, kokie jie yra iš tikrųjų, gerokai nustebsime!“

Todėl „tikintieji turi rasti erdvę diskusijoms ir bendriems veiksmams dėl bendrojo gėrio ir paramos vargingiausiesiems. Tai nereiškia, jog reikia gyventi lengvabūdiškiau ar slėpti savo įsitikinimus, kad galėtume sutikti kitaip manančius. […] Nes kuo gilesnė, stipresnė ir turtingesnė asmens tapatybė, tuo labiau jis linkęs praturtinti kitus savitu indėliu.“ Kaip tikintieji esame raginami grįžti prie savo šaknų ir sutelkti dėmesį į esminius dalykus: Dievo garbinimą ir artimo meilę, kad iš konteksto ištraukti mūsų mokymo aspektai neskatintų paniekos, neapykantos, ksenofobijos ir kito asmens neigimo. Tiesa ta, kad smurtas grindžiamas ne pamatiniais religiniais įsitikinimais, o jų iškraipymais.

Šventasis Tėvas Pranciškus, Enciklika FRATELLI TUTTI
apie brolystę ir socialinę draugystę, 8. 128. 131. 271. 281–282,
in: vatican.va. „Magnificat“ vertimas.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve,
štai esu tavo akivaizdoje –
žinau, kad tu visuomet su manimi.
Šiandien vėl panardinu savo širdį
į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį –
jis kasdien dėl manęs aukojasi
ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.
Tegul tavo Šventoji Dvasia
padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,
jo misijos bendradarbiu.
Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis,
darbus ir kentėjimus,
visa, kas esu ir ką turiu.
Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,
ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis
aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos
melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija sausio mėnesį:

Melskimės už diskriminacijos ir religinio persekiojimo aukas, kad būtų pripažintos jų teisės ir orumas, kylantis iš visų brolybės.

 

 

 

 

 

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.