Už jaunų žmonių tikėjimą

01
05 /
2022

Marija, Nazareto mergina

Marija šviečia Bažnyčios širdyje. Ji yra puikus pavyzdys jaunatviškai Bažnyčiai, siekiančiai entuziastingai ir klusniai sekti Kristumi. Dar būdama labai jauna, Marija priėmė angelo žinią ir nepabūgo užduoti klausimų (plg. Lk 1, 34). Turėdama atvirą sielą ji atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė“ (Lk 1, 38).

„Visada daro įspūdį jaunos Marijos, ištarusios „taip“, stiprybė. Angelui ištartų žodžių „tebūna man“ stiprybė. Tai nebuvo tik pasyvus ar abejingas pritarimas ar „taip“, kuris sakomas numanant: „Na gerai, pamėginkime, pažiūrėsime, kas iš to išeis.“ Marijai toks pasakymas svetimas. Ji buvo pasiryžusi, ji žinojo, ką tai reiškia, ir vis dėlto atsakė „taip“ be užuolankų. „Taip“ ištarė ta, kuri buvo pasiryžusi angažuotis ir rizikuoti, pastatyti viską ant kortos, be jokios kitos garantijos, vien būdama tikra, kad yra pažado nešėja. Kiekvieno iš jūsų klausiu: ar jaučiatės esą pažado nešėjai? Kokį širdyje nešioju pažadą, kuriam norėčiau įsipareigoti? Marijos misija neabejotinai turėjo būti sunki, tačiau sunkumai nebuvo priežastis atsakyti „ne“. Aišku, padėtis galėjo būti sudėtinga, tačiau tai ne tokios komplikacijos, kai mus paralyžiuoja bailumas, nes iš anksto nėra aišku, kaip viskas vyks. Marija neturėjo sudariusi gyvybės draudimo sutarties! Ji rizikavo ir todėl yra stipri, ji yra influencerė, Dievo influencerė… Jos „taip“ ir jos troškimas tarnauti buvo stipresni už dvejones ir sunkumus.“

Neišsisukinėdama ir nepasiduodama iliuzijoms „ji mokėjo lydėti savo Sūnų kančioje, […] palaikyti jį savo žvilgsniu ir saugoti širdimi. Ji dalyvavo jo kančioje, tačiau nebuvo tos kančios sugniuždyta. Ji buvo stipri moteris, ištarusi „taip“, ta, kuri palaiko ir lydi, globoja ir apkabina. Ji yra didžioji vilties saugotoja. […] Iš jos mokomės ištarti „taip“ atkakliai kantrybei ir kūrybingumui tų, kurie nenusimena ir vėl pradeda iš naujo.“

Marija buvo nuostabios sielos, sklidina džiaugsmo mergaitė (plg. Lk 1, 47), jos akys spindėjo Šventosios Dvasios šviesa, ji žvelgė į gyvenimą su tikėjimu ir saugojo visus dalykus savo širdyje (plg. Lk 2, 19. 51). Ji buvo atidi, pasirengusi tuoj pat išsiruošti, vos sužinojusi, kad pusseserei jos reikia, ji negalvojo apie savo planus, bet skubiai iškeliavo į kalnuotą kraštą (plg. Lk 1, 39).

Kai reikėjo apsaugoti vaiką, Marija leidosi su Juozapu į tolimą šalį (plg. Mt 2, 13–14). Ji taip pat liko su mokiniais, laukiančiais Šventosios Dvasios išliejimo (plg. Apd 1, 14). Jai dalyvaujant gimsta jauna Bažnyčia, o apaštalai išvyksta, kad gimtų naujas pasaulis (plg. Apd 2, 4–11).

Šiandien ta mergaitė yra Motina, budriai stebinti mus, savo vaikus, keliaujančius per gyvenimą, dažnai nuvargusius, stokojančius, tačiau trokštančius, kad neužgestų vilties šviesa. Toks yra mūsų troškimas: kad vilties šviesa niekuomet neužgestų. Mūsų Motina žvelgia į šią keliaujančią tautą, jos mylimą jaunų žmonių tautą, kuri jos ieško širdžių tyloje tarp kelionės triukšmo, pokalbių ir išsiblaškymų. Tačiau mūsų Motinos akivaizdoje vietos yra tik viltingai tylai. Taip Marija iš naujo nušviečia mūsų jaunystę.

Popiežius Pranciškus, Posinodinis apaštališkasis paraginimas
CHRISTUS VIVIT jaunimui ir visai Dievo tautai,
43–48, Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2019, p. 21–23.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve,
štai esu tavo akivaizdoje –
žinau, kad tu visuomet su manimi.
Šiandien vėl panardinu savo širdį
į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį –
jis kasdien dėl manęs aukojasi
ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.
Tegul tavo Šventoji Dvasia
padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,
jo misijos bendradarbiu.
Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis,
darbus ir kentėjimus,
visa, kas esu ir ką turiu.
Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,
ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis
aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos
melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija gegužės mėnesį:

Melskimės už visus jaunuolius, pašauktus gyventi visavertį gyvenimą; tegu žvelgdami į Mariją jie mokosi įsiklausyti, įžvelgti, įgyja tikėjimo drąsos ir atsiduoda tarnystei.

 

 

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.