Už pagyvenusius žmones

01
07 /
2022

„Metų turtas“ – tai žmonių, kiekvieno žmogaus, turinčio daugybės gyvenimo metų patirtį ir istoriją, turtas. Tai brangus lobis, kuris formuojasi kiekvieno vyro ir moters gyvenimo kelyje, nepriklausomai nuo jų kilmės, ekonominių ar socialinių sąlygų. Kadangi gyvenimas yra dovana, jo ilgėjimas yra privilegija tiek sau, tiek kitiems. Taip yra visada. Visada!

Kai galvojame apie pagyvenusius žmones ir kalbame apie juos, ypač pastoraciniu požiūriu, turime išmokti šiek tiek keisti veiksmažodžių laikus. Tai ne tik praeitis, tarsi pagyvenusiems žmonėms liktų tik praeitas gyvenimas ir pasenę archyvai. Ne. Viešpats gali ir nori su jais rašyti naujus puslapius – šventumo, tarnystės, maldos… Šiandien norėčiau jums pasakyti, kad net vyresnio amžiaus žmonės yra Bažnyčios dabartis ir ateitis. Taip, jie taip pat yra Bažnyčios, kuri kartu su jaunimu pranašauja ir svajoja, ateitis! Todėl taip svarbu, kad vyresnio amžiaus žmonės ir jaunimas kalbėtųsi tarpusavyje.

Pranašystė apie senelius išsipildo, kai Evangelijos šviesa visiškai įžengia į jų gyvenimus; kai jie, kaip senelis Simeonas ir pranašė Ona, paima Jėzų ant rankų ir skelbia švelnumo revoliuciją, Gerąją Naujieną apie tą, kuris atėjo į pasaulį atnešti Tėvo šviesos […]. Senatvė nėra liga, tai privilegija! Vienatvė gali būti liga, bet ją galime išgydyti meile, artumu ir dvasine paguoda.

Dievas turi daugybę senelių visame pasaulyje. Šiandien daugelio šalių sekuliarizuotose visuomenėse dabartinės tėvų kartos dažniausiai nėra ugdomos krikščioniškai ir neturi gyvo tikėjimo, todėl seneliai jį galėtų perduoti anūkams. Seneliai yra nepakeičiama grandis ugdant jaunimą ir jaunuolius tikėjimo srityje. Turime įprasti įtraukti juos į savo pastoracinį akiratį ir laikyti juos, ne epizodiškai, vienu iš gyvybiškai svarbių mūsų bendruomenių komponentų. Jie yra ne tik žmonės, kuriems esame pašaukti padėti ir kuriuos turime saugoti, kad palaikytume jų gyvybę, bet ir evangelizacinės pastoracijos dalyviai, privilegijuoti Dievo meilės liudytojai.

Popiežius Pranciškus, Kreipimasis į Tarptautinio pagyvenusių
žmonių sielovadai skirto kongreso „Metų turtas“ dalyvius,
2020 m. sausio 31 d. „Magnificat“ vertimas.

***

Bažnyčia su meile, dėkingumu ir didele pagarba žvelgia į vyresnio amžiaus žmones. Jie yra esminė krikščionių bendruomenės ir visuomenės dalis. Nežinau, ar gerai išgirdote: vyresnio amžiaus žmonės yra esminė krikščionių bendruomenės ir visuomenės dalis. Visų pirma jie atspindi tautos šaknis ir atmintį. Jūs esate svarbus dalyvis, nes jūsų patirtis yra brangus lobis, būtinas, kad su viltimi ir atsakomybe žvelgtume į ateitį. Jūsų branda ir išmintis, sukaupta per daugelį metų, gali padėti jaunesniems, palaikyti juos jų augimo kelyje ir tada, kai jie pradeda atsiverti ateičiai, kai ieško savo kelio. Vyresnio amžiaus žmonės liudija, kad net ir blogiausiais laikais negalima prarasti tikėjimo Dievu ir geresne ateitimi. Jie yra tarsi medžiai, kurie ir toliau neša vaisius: nepaisydami metų naštos jie gali originaliai prisidėti prie vertybėmis turtingos visuomenės ir gyvybės kultūros įtvirtinimo.

Popiežius Pranciškus,
Kalba Pagyvenusių darbuotojų asociacijos nariams,
2020 m. sausio 31 d. „Magnificat“ vertimas.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje – žinau, kad tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija liepos mėnesį:

Melskimės už senus žmones, kurie yra tautos šaknys ir atmintis, kad jų patirtis ir išmintis padėtų jauniems žmonėms viltingai ir atsakingai žvelgti į ateitį.

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.