Už sveikatos apsaugos darbuotojus

01
04 /
2022

Brangūs sveikatos apsaugos darbuotojai, kiekviena diagnostikos, terapijos, tiriamoji veikla, gydymo ar reabilitacijos priemonė skiriama ligonio asmeniui, o sąvoka asmuo visuomet pirmesnė už apibūdinimą sergantis. Todėl jūsų veikimas tebūna visada orientuotas į asmens orumą ir gyvybę, jokia forma nepriimant eutanazijos, asistuojamos savižudybės ar gyvybės nutraukimo net nepagydomos ligos atveju.

Pajutę medicinos mokslo ribotumą ir net nepajėgumą susidūrus su vis problemiškesniais klinikiniais atvejais ir nepalankiomis diagnozėmis, esate kviečiami atsiverti transcendentinei sričiai, kuri gali atskleisti jūsų profesijos giliausią prasmę. Atminkime, kad gyvybė šventa ir priklauso Dievui, todėl yra neliečiama ir nevalia ja disponuoti (plg. Instr. Donum vitae, 5; Encikl. Evangelium vitae, 29–53). Gyvybę privalu priimti, saugoti, gerbti ir jai tarnauti nuo gimimo iki mirties; to reikalauja tiek protas, tiek ir tikėjimas į Dievą, kuris yra gyvybės Autorius. Kai kuriais atvejais sąžinės prieštaravimas tampa būtinu pasirinkimu, kad galėtumėte nuosekliai laikytis šio „taip“ gyvybės ir asmens atžvilgiu. Kiekvienu atveju krikščioniškos meilės gaivinamas jūsų profesionalumas bus geriausia tarnystė pamatinei žmogaus teisei, teisei į gyvybę. Kai nesugebėsite išgydyti, visuomet galėsite pasirūpinti ligoniu gestais ir procedūromis, teikiančiomis jam palengvinimą ir atgaivą.

Deja, kai kur dėl karų ar ginkluotų konfliktų būna atakuojamas medicinos personalas ir struktūros, kuriose priimami ligoniai. Kai kuriuose regionuose politinė valdžia siekia savo naudai manipuliuoti medicinos pagalba apribodama teisėtą mediko profesijos autonomiją. Iš tikrųjų niekam neatneša naudos, kai puolami tie, kurie aukojasi tarnaudami kenčiantiems visuomenės nariams.

Šios 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga mąstau apie daugelį visame pasaulyje brolių ir seserų, kuriems gydymas nepasiekiamas, nes jie gyvena varge. Todėl kreipiuosi į visose pasaulio šalyse esančias sveikatos apsaugos institucijas ir vyriausybes, kad jos neapleistų socialinio teisingumo paisydamos vien ekonominių aspektų. Linkiu, kad būtų bendradarbiaujama jungiant solidarumo ir subsidiarumo principus, užtikrinant visiems prieigą prie tinkamos medicinos pagalbos, siekiant saugoti sveikatą ir ją atgauti. Nuoširdžiai dėkoju savanoriams, tarnaujantiems ligoniams ir dažnai papildantiems tai, ko stinga struktūroms, švelnumo ir artumo gestais atspindintiems Kristaus Gerojo Samariečio atvaizdą.

Popiežius Pranciškus, Žinia 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga,
2020 m. vasario 11 d., in: eis.katalikai.lt.

***

Gydytojų, slaugytojų ir kitų medicinos darbuotojų darbas konfliktų zonose yra vilties ženklas. Šie išmintingi, drąsūs ir geri žmonės, vykdydami savo pašaukimą, dirba labai pavojingomis sąlygomis. Melskimės už karo zonose dirbančius medikus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus.

Popiežius Pranciškus, 2019 m. balandžio mėn. intencijos vaizdo įrašas,
in: www.youtube.com/watch?v=6oe3juzmPV0.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve,
štai esu tavo akivaizdoje –
žinau, kad tu visuomet su manimi.
Šiandien vėl panardinu savo širdį
į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį –
jis kasdien dėl manęs aukojasi
ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.
Tegul tavo Šventoji Dvasia
padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,
jo misijos bendradarbiu.
Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis,
darbus ir kentėjimus,
visa, kas esu ir ką turiu.
Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,
ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis
aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos
melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija balandžio mėnesį:

Melskimės už sveikatos apsaugos darbuotojus, kurie slaugo ligonius ir senus žmones, ypač vargingesnėse šalyse, kad vyriausybės ir vietos bendruomenės tinkamai remtų jų pastangas

 

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.