Už vienuoles ir visas pašvęstojo gyvenimo atstoves

01
02 /
2022

Visos vienuolės, visi pašvęstieji asmenys turi gyventi mistiškai, nes jūsų pašaukimas yra santuoka; jūs turite pašaukimą į motinystę, tai pašaukimas būti Motinos Bažnyčios ir mūsų Motinos Marijos vietoje. Tačiau tie, kurie jums tai sako, mano, kad būti mistiku reiškia būti mumija, nuolat melstis… Ne, ne. Reikia melstis ir dirbti pagal savo charizmą, o kai charizma skatina tave dirbti su pabėgėliais, vargšais, turi tai daryti, ir tada bus sakančių, kad esi „komunistė“: tai švelniausia, ką tau pasakys. Bet tu turi tai daryti. Nes charizma tave į tai veda.

Prisimenu vieną seserį Argentinoje: ji buvo savo kongregacijos provincijolė. Drąsi moteris, ir ji vis dar dirba… Ji beveik mano amžiaus. Ji kovoja su prekiautojais žmonėmis, ypač jaunimu. Prisimenu, kad Argentinos karinės valdžios laikais ją norėta pasodinti į kalėjimą, buvo daromas spaudimas arkivyskupui, buvo daromas spaudimas provincijos vyresniajai, kol ji pati dar nebuvo tapusi provincijole, „nes ši moteris yra komunistė“. O ši moteris išgelbėjo tiek daug mergaičių, tiek daug! Taip, tai kryžius. Kas buvo pasakyta apie Jėzų? Jis buvo Belzebubas, turėjo Belzebubo galią. Būkite pasirengusios šmeižtui. Jei darote gera, melsdamos Dievui, prisiimdamos visas savo charizmos pasekmes ir eidamos pirmyn, būkite pasirengusios šmeižtui ir apkalboms, nes Viešpats pasirinko tokį kelią! O mes, vyskupai, turime ginti šias moteris, kurios yra Bažnyčios ikona, kai jos atlieka sunkias užduotis ir yra šmeižiamos bei persekiojamos. Būti persekiojamam yra paskutinis iš palaiminimų. Viešpats mums sakė: „Palaiminti jūs, kai […] jus niekina ir persekioja“, ir panašiai. Tačiau čia gali slypėti pavojus: „Aš einu vienas“ – ne, ne: turi su kuo nors pasikalbėti, esi persekiojamas: kalbėkis. Su savo bendruomene, su savo vyresniąja, kalbėkis su visais, klausk patarimo, daryk įžvalgą: vėlgi sakau – turi tarti žodį. O tą vienuolę, apie kurią kalbėjau, vieną dieną radau verkiančią ir sakančią: „Pažvelk į laišką, kurį gavau iš Romos, – nesakysiu iš kur, – ką man daryti?“ – „Ar esi Bažnyčios dukra?“ – „Taip!“ – „Atsakyk, kad būsi klusni Bažnyčiai, o tada eik pas savo vyresniąją, eik į savo bendruomenę, eik pas savo vyskupą – tai buvau aš – ir Bažnyčia tau pasakys, ką turi daryti, bet ne laišku, kuris atkeliauja iš už 12 000 km.“ Kadangi ten rašė sesers priešų draugas, ji buvo apšmeižta. Būkite drąsios, bet su nuolankumu, įžvalgumu, malda, dialogu.

Popiežius Pranciškus, Kalba, pasakyta Tarptautinės generalinių
vyresniųjų sąjungos (UISG) susirinkime, 2016 m. gegužės 12 d.
„Magnificat“ vertimas.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve,
štai esu tavo akivaizdoje –
žinau, kad tu visuomet su manimi.
Šiandien vėl panardinu savo širdį
į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį –
jis kasdien dėl manęs aukojasi
ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.
Tegul tavo Šventoji Dvasia
padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,
jo misijos bendradarbiu.
Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis,
darbus ir kentėjimus,
visa, kas esu ir ką turiu.
Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,
ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis
aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos
melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija vasario mėnesį:

Melskimės už vienuoles ir kitas pašvęstojo gyvenimo atstoves, dėkodami už jų misiją ir drąsą, kad jos rastų naujų sprendimų mūsų laikų iššūkiams įveikti.

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.