Vakaro malda šeimoje. 2016 m. kovas. Nr.3(73)

15
03 /
2016

Švęsdami Dievo Gailestingumo jubiliejinius metus, pažinkime dieviškąjį gailestingumą, kuris vienintelis gali įveikti pasaulį sukausčiusį blogį ir neviltį. Atsižadėkime nuodėmės, atverkime širdis dieviškajai meilei ir gerumui. Ir dosniai dalykimės šiuo turtu su visais, kurie yra šalia mūsų – kad kiekvienas patirtų gailestingumą Dievo, kuris nepavargsta atleisti.

Mūsų šeima nedidelė ir visi jau suaugę. Kiekvienas kasdien meldžiamės asmeniškai, o bendrai maldai susirenkame savaitgalio vakarais.

Kasmet kovo 4-ąją minime Lietuvos šventąjį Kazimierą, kuris yra Lietuvos ir jos jaunimo, Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos globėjas. Nors šv. Kazimieras gyveno tik 25 metus, tačiau paliko ryškų tikėjimo bei pamaldumo Dievui, Švč. Sakramentui ir Dievo Motinai pavyzdį.

Šv. Kazimieras parodė, ką reiškia atsiliepti į šį Viešpaties kvietimą.

Būti šventu – tai visu savo gyvenimu remtis į Viešpatį Dievą, anot apaštalo Pauliaus, atsisakyti savo teisumo, ryžtis visko netekti ir siekti teisumo, kylančio iš tikėjimo Kristumi. Būti šventu – tai pirmiausia vienas kitą mylėti, kaip Jėzus Kristus mus mylėjo (plg. Jn 15, 12).

Šv. Kazimieras, skirtingai nei jo luomo bendraamžiai, pasižymėjo nepaprastu tyrumu, darbštumu, neturto meile ir jautrumu vargšams. Jis laikėsi griežtos dienotvarkės: rytą – šv. Mišios, dieną – darbas, vakare – ligonių lankymas, vargšų šelpimas. Šv. Kazimieras – pavyzdys mums visiems.

Šeimai susirinkus, maldos kampe uždegamos žvakės, pastatomas kryžius.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Giedame pasirinktą giesmę, kurią esam išmokę bendruomenėje.

Dievo žodis. Skaitome dienos Evangeliją. Tyloje apmąstome perskaitytą tekstą. Garsiai pakartojame tas vietas, kurios labiausiai palietė širdį. Apmąstome kasdienį Dievo buvimą su mumis. Net niūriausią valandą Jis yra šalia mūsų, net tada, kai esame susitepę nuodėmėmis, Viešpats mums siūlosi padėti. Jis mums teikia nesuskaičiuojamų progų…

Dėkojimas ir maldavimai. Išsakome tai, kuo gyvenome per dieną, ir už visa tai dėkojame Viešpačiui. Pavedame rūpestingajam Tėvui mus slegiančias naštas.

Jėzaus išmokyta malda. Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Maldelė „Sveika, Marija“.

Tyla. Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Palaiminimas. Šeimos nariai laimina vieni kitus, ženklindami kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos malda arba giesmė. Šventas Kazimierai, Lietuvos globėjau, suteik mums tikėjimo, darbštumo ir kantrybės, kad kiekvieną dieną savo kūną, sielą ir dvasią stiprinčiau, sotinčiau ir apvalyčiau vardan darnos Tavyje, savyje, šeimoje, bendruomenėje, valstybėje, vardan meilės, tiesos ir gėrio. Amen.

Kalno pamoksle Jėzus mokiniams sakė, kad jie yra „pasaulio šviesa“ (Mt 5, 14).

Jis jiems liepė: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8) Šie Jėzaus žodžiai lygiai taip pat tinka ir mums. Juk ir mes esame Jėzaus mokiniai. Jis kiekvieną iš mūsų pašaukė eiti į pasaulį ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones (plg. Mt 28, 19). Tai, ką Jėzus pažadėjo mokiniams Velykų sekmadienį, Jis žada ir mums, kai dalijamės savo tikėjimu šeimoje: „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ (Mt 28, 20)

Gražios maldos ir Dievo palaimos Jūsų šeimai
Gitana, Darius ir Augustinas Kasinskai,
Vilniaus Arkikatedros parapija

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.