Nauja knyga vaikams. TEOFILIUS

11
06 /
2017

teofiliusLeidykla „Magnificat vaikams“ išleido arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai skirtą komiksų knygelę „Teofilius“.

7–12 metų skaitytojai patrauklia ir paprasta forma susipažins su Lietuvos palaimintuoju arkivyskupu T. Matulioniu. Knygelės dailininkė – Ona Kvašytė, pirmojo tarptautinio komiksų festivalio rengėja Lietuvoje.

Komikso forma pateikiamose 5 trumpose biografinėse istorijose pabrėžiamas arkivyskupo T. Matulionio paprastumas, nuoširdumas, pamaldumas ir drąsa: vaikai mokomi būti tvirto tikėjimo kaip Teofilius.

Knygelei parinktos ryškesnės, vaikams suprantamos ir įdomios arkivyskupo gyvenimo akimirkos, išdėstytos chronologine tvarka: ortodoksų šeimos kūdikio krikštas Bikavoje, šv. Mišių aukojimas varganomis tremties sąlygomis, kelionė į Lietuvą traukiniu ir netikėtas vyskupo pijusės uždėjimas ant galvos, nuolatinės Adoracijos įsteigimas Šv. Mikalojaus šventovėje ir dukterėčiai Marytei atsiųstas laiškas su paukšteliu narvelyje, iliustruojantis jo savijautą tremtyje.

Atskleidžiamas pamaldumas Švč. Jėzaus širdžiai ir Švč. Sakramentui, – dalykams, kuriems arkivysk. T. Matulionis skyrė ypatingą dėmesį.