Profesija – tai kelias į šventumą

01
05 /
2017

Ne tik kunigai ir vienuoliai, bet visi pakrikštytieji yra pašaukti siekti šventumo. Nesvarbu, kokia jų profesija, gyvenimo sąlygos ar padėtis. Gyventi Evangelija gali kiekvienas – praktikuodamas dorybes ir pašvęsdamas Dievui savo kasdienybę bei darbą. Kaip tai padaryti, turbūt geriausiai žino prelatūros „Opus Dei“ nariai. Jie pašvenčia Kristui savo darbą, atsiduoda sutiktiems žmonėms ir taip liudija pasauliui apie išganymą.

Kryželis ant staklių

Mechanikas padažo nykštį į alyvą ir ant staklių nupiešia nedidelį kryželį. Jis nori būti Dievo akivaizdoje visą darbo dieną. Matydamas kryželį, jis dažnai kreipia savo mintis į Viešpatį, aukoja savo darbą. Gydytojas, pašventęs save Kristui, nuolat dalyvauja svarstant etikos kodeksus, nuoširdžiai dirba, kad šalyje nebūtų įteisinta eutanazija. Nekilnojamojo turto specialistas susidraugauja su kolega, taip pat kataliku. Kai bičiulis paatvirauja, kad gyvena su drauge nesusituokęs, tikintis vyras paliudija apie santuokos grožį, paaiškina, kaip svarbu ir ką reiškia susituokti bažnyčioje. Jis užveda kolegą ant santuokos kelio, supažindina su kunigu. Tai keli pavyzdžiai, kaip „Opus Dei“ nariai savo darbu ir draugiškais pokalbiais liudija Kristų.

„Jei žmogus atlieka darbą ne iš savanaudiškų paskatų, ne ieškodamas įtakos ar pripažinimo, bet atlikdamas tarnystę visuomenei, išnaudodamas talentus visų labui, siekdamas uždirbti savo šeimos pragyvenimui ir dovanoja savo pastangas Dievui, tai ir yra Gerosios Naujienos skelbimas.

Taip pat svarbu savo darbe įnešti krikščionišką dvasią. Svarbu, kad kiekvienoje srityje būtų žmonių, kurie pasiūlytų etiškų, visuomenės poreikius atitinkančių sprendimų.

„Darbe praleidžiame daugiausia laiko, ten daugiausia bendraujame su žmonėmis. Mūsų pavyzdys gali įkvėpti kitus. Tai yra proga liudyti tikėjimą“, – pasakoja „Opus Dei“ informacijos biuro vadovas Brajanas Bradlis (Bryan Bradley).

Mąstyti apie darbo vertę Dievo akyse pirmiausia skatina Biblija. „Opus Dei“ steigėjas, šventasis Juozapas Marija Eskriva (Josemaria Escriva) dažnai atkreipdavo dėmesį, kad Dievas žmogui dar iki nuopuolio skyrė misiją – dirbti ir prižiūrėti Žemę, bendradarbiauti su Dievu kuriant pasaulį. Apie darbo vertę kalba ir Jėzaus gyvenimas. Iki pradėdamas mokyti, Jėzus trisdešimt metų gyveno Nazarete, paaugęs dirbo staliumi.

„Opus Dei“ prelatūra pabrėžia, jog darbas yra vienas pagrindinių dalykų, kuriuos reikia pašventinti, o tai galima padaryti kuo tobuliau jį atliekant. Profesija, anot prelatūros dokumentų, yra šventumo kelias. Gerai atlikti savo pareigas darbe ir šeimoje – tai tarnauti Dievui pasaulio sūkuryje. Prelatūra primena, kad krikščionys kviečiami siekti bendrų tikslų kartu su kolegomis ir savo pavyzdžiu liudyti jiems Kristaus buvimą kiekvieno gyvenime. Ir pats organizacijos pavadinimas reiškia „Dievo darbas“.

Ne veltui dalis prelatūros narių yra Kristui pasišventę, celibato besilaikantys pasauliečiai, kurie atiduoda save darbui ir kasdienybėje sutiktiems žmonėms bei pasauliečius stiprinančioms misijoms. Jie daugiau studijuoja, įsigilina į tikėjimo tiesas ir prisideda prie kitų narių ugdymo.

Būti geru draugu ir kolega

Visuomenėje įsigalint individualizmui, gilios draugystės yra retos. Todėl prelatūros mylėtojai siekia jas kurti ir liudyti draugams krikščioniško gyvenimo vertę ir gėrį. Kartais vien siekis kitam gero, pastangos pasitarnauti, būti geru kolega ir draugu jau yra svarbus liudijimas.

„Dažnai žmonės bijo pasidalyti savo dvasinėmis patirtimis. Yra daug studentų ar moksleivių, įsitikinusių, kad jų grupėje ar klasėje jie yra vieninteliai tikintys. Bet turbūt yra dar dešimt manančių taip pat, tik jie apie vienas kitą nežino.

Visi žmonės ieško Dievo. Užsimezgus draugystei, lengviau iškelti tuos kausimus, kalbėtis nuoširdžiai akis į akį, nei didelėje grupėje. Ir tas kalbėjimasis yra abipusis – iš kiekvieno žmogaus galima daug ko išmokti. Toks pasidalijimas praturtina abu“, – aiškino Brajanas.

„Opus Dei“ daug reikšmės suteikia maldai. Iš jos viskas kyla. „Jei nori būti pasaulio druska ir šviesa, būtina išvystyti dvasinį gyvenimą ir įsigilinti į savo tikėjimą. Svarbu kasdien skirti laiko Dievui. Maldoje kyla Dievo įkvėpimai, ateina malonė, suteikiama jėgos atlikti viską dėl Dievo. Bet svarbu dėl perdėto pamaldumo neapleisti pareigų – šeimos ar darbo. Taip elgtis būtų netvarkinga“, – sako Brajanas.

Prelatūros nariai įsipareigoja kasdien dalyvauti Mišiose, melstis asmenine malda, reguliariai atlikti išpažintį, susitikti su palydėtoju. Jie skatinami nuolat gilinti tikėjimą. Prelatūrai svarbūs popiežiaus ir vietos vyskupo nutarimai, pagarba Mergelei Marijai.

Net jei neįmanoma susikaupti maldai koplyčioje ar namuose, svarbu melstis pakeliui į darbą, einant gatve ar važiuojant troleibusu. „Visa tai, ką matai, gali virsti maldos tema. Matai kenčiantį žmogų? Gali už jį melstis. Matai nepadorią reklamą? Gali atsiprašyti už jos kūrėjus, kurie greičiausiai nesuprato, ką darė. Skaitai apie tragediją ar konfliktą, gali melsti taikos ar amžino atilsio mirusiems“, – aiškino „Opus Dei“ informacijos biuro vadovas.

Anot jo, kad viską spėtum, svarbiausia sudėlioti prioritetus. Pirmoje vietoje yra Dievas, tuomet tie žmonės, kurie arčiausiai, tuomet darbas, galiausiai kiti įsipareigojimai bei džiaugsmai.

Nors prelatūra įkurta pasauliečiams, jis turi ir kunigų. Lietuvoje tarnauja penki „Opus Dei“ dvasininkai. Jie ne tik rūpinasi prelatūros reikmėmis, bet ir tarnauja visuotinei Bažnyčiai. Keli jų, arkivyskupo Gintaro Grušo paprašyti, rūpinasi Šv. Kryžiaus bažnyčia Vilniaus centre, joje aukoja Mišias, vadovauja rektoratui. Vienas kartą per savaitę dėsto kunigų seminarijoje, kitas yra Kauno technologijos universiteto kapelionas. Kartais į prelatūrą įsitraukia ir vyskupijų kunigai.

Kasdienybės apaštalai

„Opus Dei“ 1928 metais įkūrė jaunas ispanų kunigas Juozapas Marija Eskriva. Jis pajuto pašaukimą padėti pasauliečiams siekti šventumo.

Šventasis Eskriva mokė it būtų pranašas. Daug jo idėjų perkelta į Vatikano II susirinkimo dokumentus. Tuomet buvo sakoma, kad prelatūra labai progresyvi. Vėliau sekuliarios visuomenės jis imtas vadinti itin konservatyviu, mat radikaliai siekia krikščioniškų vertybių.

„Idealas yra aukštas – siekti šventumo. Žmonės stengiasi atsiduoti Dievui. Gal kitiems tai atrodo per didelis dalykas“, – sakė Brajanas.

Lietuvoje pirmasis „Opus Dei“ centras įsikūrė 1994 metais. Tuo rūpinosi informacijos biuro vadovas B. Bradlis. Komunikacijos specialistas, žurnalistas apie prelatūrą išgirdo dar būdamas dešimtoje klasėje. „Draugas pakvietė į užsiėmimus „Opus Dei“ centre. Patiko ta aplinka, jaučiausi kaip namie. Vėliau pradėjau suvokti, kad tai – mano kelias. Neliko perskyros tarp gyvenimo ir tikėjimo. Dievas ėmė „lįsti“ į kitas gyvenimo sritis. Atsirado noras eiti išpažinties. Aštuoniolikos įstojau į šią organizaciją“, – pasakojo puikiai lietuviškai kalbantis amerikietis.

Jis dar 1992 metais apsilankė Lietuvoje, savanoriavo stovykloje, vėliau pasisiūlė čia įkurti „Opus Dei“ centrą. Amerikietis nuo 1994 metų gyvena ir tarnauja Lietuvoje.

Šiuo metu šalyje veikia centrai Vilniuje ir Kaune, prie Kruonio įrengti rekolekcijų namai, susitikimai taip pat vyksta Klaipėdoje.

„Opus Dei“ Lietuvoje turi 70 narių ir dar daugiau prijaučiančių žmonių. „Opus Dei“ yra kaip ugdymo ir dvasinės paramos institucija, kuri teikia dvasinį palydėjimą, rengia rekolekcijas, paskaitas apie Bažnyčios mokymą ir tikėjimo tiesas, kursus apie dvasinį gyvenimą, kuriuose kalbama apie maldos įpročius, mišias, sakramentus ir kitus tikinčiajam svarbius dalykus.

Prelatūros nariai savo iniciatyva asmeniškai apaštalauja. Jie dalijasi tikėjimu su juos supančiais draugais, kelia klausimus apie tikėjimą, paragina ar pataria. Taip pat jie liudija per savo profesinį darbą, bandydami įnešti krikščionišką dvasią.

Kartais Dievas įkvepia žmones imtis didesnių projektų. Vienas tokių – jaunimo klubai, kuriuose jaunuoliai gali užsiimti įvairia veikla ir rasti gerų draugų. Kelios poros neseniai Vilniuje įsteigė vaikų darželį. Kita grupelė įkūrė šeimų universitetą, kuriame šeimos dalijasi patirtimi apie vaikų auklėjimą, tarpusavio santykius ir kitas aktualias temas.

Norintys susipažinti su „Opus Dei“ , daugiau informacijos gali rasti interneto svetainėje www.opusdei.lt ar paskambinę telefonu Vilniuje 85 212 5621.

Sigita Lanauskienė

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.