Redakcijos žodis. 2017 m. balandis. Nr. 4(86)

01
04 /
2017

Brangūs skaitytojai,

gavėniai persiritus į antrąją pusę į Jūsų namus atkeliauja dvigubas „Magnificat“ numeris. Šioje, storesnėje, knygelėje rasite gavėnios pabaigos skaitinius iki Verbų sekmadienio ir skaitinius po Velykų, nuo balandžio 17 dienos, taip pat įprastines rubrikas. Didžiąją savaitę (nuo Verbų sekmadienio iki Velykų) Jus lydės specialus leidinukas su Didžiosios savaitės liturgija, Kryžiaus kelio apmąstymais ir visais Velyknakčio bei Velykų skaitiniais.

Viršelyje vaizduojamas šv. Marijos Magdalietės susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi, aprašytas Evangelijoje pagal Joną (20, 17). Pirmasis žmogus, kuriam pasirodo Jėzus, yra buvusi nusidėjėlė. Panašią temą – Jėzaus pokalbį su svetimautoja – analizuoja ir kun. Kazimieras Milaševičius OSB rubrikoje „Kaip skaityti ir medituoti Dievo žodį“. „Gyventi nuodėmėje – tai atsisakyti priimti Jėzų kaip Dievo Siųstąjį, netikėti Juo ir Jo daromais darbais. Tai nusigręžti nuo Dievo ir Jo žodžio, atsisakant keisti savo širdį.“ O Jėzus kviečia mus „neužsidaryti savo praeities, nesėkmių rate, kuris dažnai būna pilnas neatleidimo, nusivylimo, nevilties. Išeiti iš to rato priimant Jo išlaisvinantį žodį. Ir nuo šiol eiti gyvenimo, atleidimo ir meilės keliu, kuris neturi pabaigos, nes tai kelias, vedantis į paties Dievo širdį.“

Tegul būna šios Velykos proga dar sykį tai apmąstyti…

Indrė Klimkaitė