Redakcijos žodis. 2017 m. rugpjūtis. Nr. 8(90)

01
08 /
2017

Rugpjūčio mėnesį minime daug šventųjų – nuo populiarių ir gerai žinomų, tokių kaip apaštalas Baltramiejus ar šv. Dominykas, iki mažiau žinomų, tokių kaip dominikonė šv. Rožė Limietė ar palyginti neseniai Europos globėja paskelbta šv. Kryžiaus Teresė Benedikta. Šiame numeryje išsamiai susipažinsime su garsiausiu XIII a. Rytų ir Šiaurės Europos misijų apaštalu, vienu iš Lietuvos globėjų, dominikonų ordino vienuoliu šv. Hiacintu, kuris lietuvių liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamas šv. Jackumi. Liturginiame kalendoriuje jis minimas rugpjūčio 17 dieną. Viršelyje publikuojamas paveikslas „Šv. Hiacintas“ – puikus XVIII a. II p. vėlyvojo baroko kūrinys. Čia vaizduojamas gerai žinomas šv. Hiacinto gyvenimo epizodas, kai Kijevą užpuolus totoriams bažnyčioje Mišias aukojęs šventasis čiupo Švč. Sakramentą, alebastrinę Dievo Motinos figūrėlę ir žengdamas Dniepro upės bangomis išnešė juos iš priešų užimto miesto.

Kun. bib. teol. dr. Danielius Dikevičius supažindina su vienu seniausių Šventojo Rašto aiškinimo būdų – alegoreze – ir pateikia jos pavyzdį analizuodamas apaštalų sąrašą ir jų vardus.

„Evangelijos liudytojų“ rubrikoje išlydėdami gandrus gilinamės į poros vaisingumo temą ir katalikišką požiūrį į šeimos planavimą. Svarbiausias šio mėnesio istorines sukaktis kaip visada apžvelgia dr. Liudas Jovaiša. Malonių skaitymų ir gražios Žolinės!

Indrė Klimkaitė