Su Naujais metais Jus, tebus šie metai palaiminti ir apkabinti Viešpaties ramybės!

Nuo Kalėdų šventės, palydėdami vaikus tikėjimo keliu, prakalbinkit juos apie Taiką ir Ramybę, apsigyvenančią širdyje, šeimoje ir pasaulyje. Juk dvasinė ir moralinė taika gali prasidėti vien žvilgsnyje, paskui šaknyjasi žodyje ir tęsiasi pagalboje. Esame tauta, nuo seno mokėjusi sugyventi su kitais broliais krikščionimis, kitomis religijomis, kitomis tautomis. Kodėl verta mokytis sugyventi?

Sekdami Jėzų, įsiklausykim į Jo Žodį Biblijoje, atsiverskime šią knygų knygą šeimoje, mokykloje ar parapijos grupelėje: Dievas nuolat kalba.

 

„MAGNIFICAT VAIKAMS“ – žurnalas, skirtas 7–12 metų vaikams. Jis lydės vaikus liturginių metų ritmu (6 numeriai per metus), bus puikus vadovas Šv. Mišiose ir tikėjimo kelyje, padės rengtis Pirmajai Komunijai ir ves iki Sutvirtinimo Sakramento.
„MAGNIFICAT VAIKAMS“ stiprins tikėjimą ir augins dvasinį gyvenimą, lydės maldos keliu, drąsins dalyvauti šv. Mišiose ir Bažnyčios gyvenime bei ugdys krikščioniškas vertybes.

Kieviename „MAGNIFICAT VAIKAMS“ numeryje rasite:
* sekmadienių šv. Mišių skaitinius su paaiškinimais, užduotėlėmis ir iliustracijomis;
* patrauklias skiltis, skirtas maldai, kad kiekvieną dieną vaikas gyventų Dievo Akivaizdoje;
* pagalbą gilinantis į pagrindinius gyvenimo ir tikėjimo klausimus;
* naujus ir įdomius susitikimus bei interviu.