Velykų laiko Magnificat vaikams kviečia vaikus atrasti daug džiaugsmingų dalykų, kurie mus ištinka šiuo liturginių metų laiku.

Pasigaminę Velykų filmuką, per Magnificat vaikams knygelėje sukurtą ekraną, vaikai galės išsiaiškinti, kas atsitiko nuo Prisikėlimo iki Sekminių.

Pasidalijimas apie Šviesos kelią, vaikišku žvilgsniu atskleidžia Lietuvoje dar mažai žinomą, bet pamažu jau išgyvenamą Prisikėlimo patirtį.

Gegužės birželio mėnesiais bažnyčias puošia Pirmosios Komunijos šventės. Vaikams pasakojama, kas yra Komunijos procesija. Apmąstyti, kaip duona po perkeitimo tampa gyvu Jėzaus kūnu, padės užduotėlė „Pasigamink Ostiją“.

Besiruošiant Garbingojo vyskupo Teofiliaus beatifikacijai, Magnificat vaikams siūlo vaikiškai per komiksą susipažinti su šia kilnia asmenybe.

Kad iškeliaudami į atostogas vaikai nepamestų ryšio su Dievu, jiems siūloma patiems pasigaminti patį nuostabiausią „mobilųjį“ – savo Maldų knygelę.

„MAGNIFICAT VAIKAMS“ – žurnalas, skirtas 7–12 metų vaikams. Jis lydės vaikus liturginių metų ritmu (6 numeriai per metus), bus puikus vadovas Šv. Mišiose ir tikėjimo kelyje, padės rengtis Pirmajai Komunijai ir ves iki Sutvirtinimo Sakramento.
„MAGNIFICAT VAIKAMS“ stiprins tikėjimą ir augins dvasinį gyvenimą, lydės maldos keliu, drąsins dalyvauti šv. Mišiose ir Bažnyčios gyvenime bei ugdys krikščioniškas vertybes.

Kieviename „MAGNIFICAT VAIKAMS“ numeryje rasite:
* sekmadienių šv. Mišių skaitinius su paaiškinimais, užduotėlėmis ir iliustracijomis;
* patrauklias skiltis, skirtas maldai, kad kiekvieną dieną vaikas gyventų Dievo Akivaizdoje;
* pagalbą gilinantis į pagrindinius gyvenimo ir tikėjimo klausimus;
* naujus ir įdomius susitikimus bei interviu.