Naujasis „Magnificat vaikams“  numeris kviečia vaikus susipažinti kas yra parapija, kaip ji sudaryta ir gyvuoja, kas yra jos vadovas? Devynmečio Kosto interviu su šimtamečiu kunigu monsinjoru Vytautu Rūku supažindina ne tik su Trakų parapija, bet ir jos istorija bei nepaprastuoju Trakų Dievo Motinos paveikslu.

Lapkričio mėnuo ryškus savo šviesiomis šventėmis. Visų šventųjų diena duoda šios šventės toną ir nuotaiką visam mėnesiui. „Magnificat vaikams“ knygelė pasakoja vaikams, kas gi yra šventieji žmonės ir kaip su jais palaikyti ryšį. Ypač verta susidraugauti su šventaisiais, kurie yra paskirti būti mūsų globėjais.

Kiekviename „Magnificat vaikams“ numeryje yra šv. Mišių knygelė. Nuolatinė pagalbininkė vaikams šv.Mišiose. Ji kaip visada kviečia vaikus su tėvais namuose arba katechezės grupelėse su vadovais pasiruošti sekmadienio šv.Mišioms, perskaityti Evangeliją, atlikti užduotėlę, kuri padeda geriau suprasti Dievo žodį ir juo gyventi. Šv. Mišių knygelę vaikai gali išsiimti iš „Magnificat vaikams“ žurnalo ir nusinešti sekmadienį į bažnyčią.

Na, o gruodžio mėnesį „Magnificat vaikams“ knygelė patars vaikams, o ir visai šeimai, pradėti adventą ir juo prasmingai keliauti iki pat šv. Kalėdų.

„MAGNIFICAT VAIKAMS“ – žurnalas, skirtas 7–12 metų vaikams. Jis lydės vaikus liturginių metų ritmu (6 numeriai per metus), bus puikus vadovas Šv. Mišiose ir tikėjimo kelyje, padės rengtis Pirmajai Komunijai ir ves iki Sutvirtinimo Sakramento.
„MAGNIFICAT VAIKAMS“ stiprins tikėjimą ir augins dvasinį gyvenimą, lydės maldos keliu, drąsins dalyvauti šv. Mišiose ir Bažnyčios gyvenime bei ugdys krikščioniškas vertybes.

Kiekviename „MAGNIFICAT VAIKAMS“ numeryje rasite:
* sekmadienių šv. Mišių skaitinius su paaiškinimais, užduotėlėmis ir iliustracijomis;
* patrauklias skiltis, skirtas maldai, kad kiekvieną dieną vaikas gyventų Dievo Akivaizdoje;
* pagalbą gilinantis į pagrindinius gyvenimo ir tikėjimo klausimus;
* naujus ir įdomius susitikimus bei interviu.