Naujas Magnificat vaikams numeris yra visas vasarai. Jame ypač gausu laisvalaikio užduočių.

Pagrindinė numerio tema – Santuoka. Supažindinsim su sakramentu, norėdami vaikuose pažadinti svajonę užaugus duoti amžiną meilės pažadą.

Laukiam popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje.  Per žaidimus ir užduotis papasakosim, kas yra popiežius, kur jis gyvena, ką veikia ir kaip jis išrenkamas.

Brolis Egidijus pasakoja, kaip susidraugauti su varlėmis ir kaip iš jų galima išmokti ypatingos maldos – meditacijos. O sesuo Ona Vitkauskaitė pasakoja, kad kartais patiriamas vienišumo jausmas gali turėti draugų.

Lietuvos šimtmečio portretų skiltyje dailininkė Lina Itagaki nupiešė komiksą, kaip vaikai aplankė ir susipažino su pogrindine „ab“ spaustuve.

„MAGNIFICAT VAIKAMS“ – žurnalas, skirtas 7–12 metų vaikams. Jis lydės vaikus liturginių metų ritmu (6 numeriai per metus), bus puikus vadovas Šv. Mišiose ir tikėjimo kelyje, padės rengtis Pirmajai Komunijai ir ves iki Sutvirtinimo Sakramento.
„MAGNIFICAT VAIKAMS“ stiprins tikėjimą ir augins dvasinį gyvenimą, lydės maldos keliu, drąsins dalyvauti šv. Mišiose ir Bažnyčios gyvenime bei ugdys krikščioniškas vertybes.

Kiekviename „MAGNIFICAT VAIKAMS“ numeryje rasite:
* sekmadienių šv. Mišių skaitinius su paaiškinimais, užduotėlėmis ir iliustracijomis;
* patrauklias skiltis, skirtas maldai, kad kiekvieną dieną vaikas gyventų Dievo Akivaizdoje;
* pagalbą gilinantis į pagrindinius gyvenimo ir tikėjimo klausimus;
* naujus ir įdomius susitikimus bei interviu.