Kaip sodui reikia laiko, kad jis suvešėtų, taip jo reikia ir mūsų širdims.

Naujoji „Magnificat vaikams“ knygelė toliau lydės šeimą ir vaikus per 40 gavėnios dienų. Tai tikrai ne per daug, kad išravėtume nuodėmės piktžoles ir daigintume meilės daigus, juos laistydami Dievo žodžio versme. O kiekvienai Didžiosios savaitės dienai mažos užduotėlės padės giliau susimąstyti apie Viešpaties atpirkimo kelią. Tuomet Geroji Kristaus prisikėlimo naujiena sudygs mumyse, kaip kvepiantis sodas ir subrandins vaisių.

O aidint Velykų varpams: Kristus prisikėlė! – širdys atsišauks: Jis iš tiesų prisikėlė! Bažnyčiose sulaukę Velykų laiko, nešiokimės ir dalinkimės prisikėlimo slėpinio džiaugsmu!

„MAGNIFICAT VAIKAMS“ – žurnalas, skirtas 7–12 metų vaikams. Jis lydės vaikus liturginių metų ritmu (6 numeriai per metus), bus puikus vadovas Šv. Mišiose ir tikėjimo kelyje, padės rengtis Pirmajai Komunijai ir ves iki Sutvirtinimo Sakramento.
„MAGNIFICAT VAIKAMS“ stiprins tikėjimą ir augins dvasinį gyvenimą, lydės maldos keliu, drąsins dalyvauti šv. Mišiose ir Bažnyčios gyvenime bei ugdys krikščioniškas vertybes.

Kiekviename „MAGNIFICAT VAIKAMS“ numeryje rasite:
* sekmadienių šv. Mišių skaitinius su paaiškinimais, užduotėlėmis ir iliustracijomis;
* patrauklias skiltis, skirtas maldai, kad kiekvieną dieną vaikas gyventų Dievo Akivaizdoje;
* pagalbą gilinantis į pagrindinius gyvenimo ir tikėjimo klausimus;
* naujus ir įdomius susitikimus bei interviu.