Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Karikatūrų konkursas „Laukiu popiežiaus“

„Magnificat“ kviečia dalyvauti karikatūrų konkurse „Laukiu popiežiaus“ Mėgsti piešti komiksus ar karikatūras? Nori pamėginti? Šis konkursas tau – nupiešk karikatūrą su popiežiumi Pranciškumi ir laimėk žaismingą karikatūrų knygą „Ak, tas Pranciškus“. Tavo piešinys turi būti linksmas bei juokingas ir atspindėti popiežiaus dvasingumą. Konkurse gali dalyvauti nuo 13 m. amžiaus. Karikatūras siųsk info@magnificat.lt iki rugsėjo 20 d. Geriausius darbus
14
08 /
2018

Ambrodžijo Bergonjonės „Mergelės Marijos ėmimas į Dangų“

Italų menininkas Ambrodžijas Bergonjonė (Ambrogio Bergognone, apie 1453–1523 m.) XVI a. pradžioje sukūrė vieną lyriškiausių Marijos Ėmimo į dangų variantų, skirtų altoriui. Ant medžio lentų nutapyto kūrinio centre visu ūgiu pavaizduota Švč. Mergelė Marija, stovinti ant nedidelio debesies, rankas sudėjusi maldai. Į dangų kilti jai padeda angelų būriai: vieni – tiesiogiai prilaikantys, kiti – dedantys karūną, treti – giedantys ar muzikuojantys. Viršuje
01
08 /
2018

KLARA ASYŽIETĖ. Neturto šviesa, apšviečianti pasaulį

Klara gimė 1193 m. Asyžiuje, turtingoje ir kilmingoje šeimoje, priklausiusioje miesto didikų luomui. Tėvas ir dėdės didžiavosi ginklų galia, o mama pasižymėjo didele meile ir maldingumu. Ji subūrė nedidelį ponių būrelį, šelpusį neturtėlius ir dirbusį gailestingumo darbus. Besiartinant pirmojo gimdymo dienoms, mamą apėmė gresiančio pavojaus baimė. Ieškodama priebėgos maldoje prieš Nukryžiuotąjį, aiškiai girdėjo žodžius: „Nesibaimink, moteriške, nes tu
01
08 /
2018

Tuoktuvių giesmininkų misija – šlovinti Viešpatį

Vasara – vestuvių metas. Vis dažniau bažnyčiose besituokiančios poros atkreipia dėmesį į muzikinę liturgijos dalį. Tampa vis svarbiau, kas, ką ir kaip pamaldose gros ir giedos. Ir ne veltui. Juk giedoti – tai dvigubai melstis. Apie šlovinimo svarbą santuokos liturgijoje „Magnificat“ kalbasi su šlovintojų grupės „Betliejaus smėlis“ vokaliste Agne Stankevičiene. Ji dvejus metus su pianiste Lina Galvydyte patarnauja giesmėmis Utenos jaunavedžiams. Jaunų
15
08 /
2018

Rgpjūčio mėnesio datos

Prieš 1300 metų, 718 m. rugpjūčio 15 d., baigėsi Konstantinopolio apgultis. Bizantijos imperijos – ir viso Rytų krikščionių pasaulio – sostinė ištisus metus buvo apgulta arabų musulmonų (Umajadų kalifato) sausumos kariuomenės ir laivyno, tačiau sugebėjo atsilaikyti. Bizantijos ir bulgarų kariuomenių puldinėjama, neįprastai šaltos žiemos, ligų ir bado išvarginta arabų kariuomenė atsitraukė – Konstantinopolio gynėjų šventu įsitikinimu, neatsitiktinai – Švč.
15
08 /
2018