Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Fransisko Surbarano „Laiminantis Vaikelis Jėzus“

„Ispanų Karavadžu“ vadinamas Fransiskas Surbaranas (Francisco de Zurbarán) – vienas žymiausių Ispanijos tapytojų – gimė 1598 m. lapkričio 7 d. Fuente de Cantoso miestelyje Estremadūroje ir tą pačią dieną buvo pakrikštytas. Vaikystėje pradėjo reikštis jo polinkis piešti ir pasiturintys tėvai (pirklių šeima) nusiuntė šešiolikmetį Fransiską mokytis meno dalykų į šiandien nežinomo Sevilijos dailininko Pedro Diaso de Vilanuevos (Pedro Díaz de Villanueva)
01
11 /
2017

Kunigas Ignacas Štachas

XVIII–XIX amžiai, kai gyveno kunigas Ignacas Štachas, – istorinių negandų, dvasinio pakrikimo laikas. Mūsų tautiečiai pergyveno Abiejų Tautų Respublikos padalijimo kataklizmus, pajuto, ką reiškia caro priespauda. Dvarininkai pelnėsi iš nelaimių ir bėdų, dažnai net skatindami savo valstiečių girtuoklystę. Ko gero, čia tiktų pasakymas, kad nugirdytą tautą lengviau valdyti. Lengviau valdyti, nes tauta nebemato vilties... Šiame straipsnyje pasakosime apie dar
01
11 /
2017

Biblinė hermeneutika: komparatyvistika

Šventasis Raštas išsiskiria iš kitų knygų įvairiais bruožais. Vienas jų yra autorystė. Prie Šventojo Rašto atsiradimo, nekalbant plačiau apie patį Dievą, darbavosi maždaug 50 skirtingų žmonių. Jie gyveno daugmaž 1400 metų laikotarpiu (nuo XII a. prieš Kritų iki I–II a. po Kristaus) ir buvo skirtingų profesijų. Štai Mozė buvo teisininkas, Juozuė – karys, Dovydas ir Saliamonas karaliavo, Amosas ganė bandas, Petras buvo žvejys, Matas rinko muitą, Lukas gydė,
01
11 /
2017

Lapkričio mėnesio datos

Prieš 1150 metų, 867 m. lapkričio 13 d., mirė šv. popiežius Mikalojus I. Kilęs iš įtakingos romiečių giminės ir gavęs gerą išsilavinimą, per devynerius metus popiežiaus soste šis dvasininkas pasižymėjo ir gyvenimo šventumu, ir principingumu, ir vadovavimo gabumais. Mikalojus I gavo Didžiojo prievardį, nes buvo bene ryškiausias iš ankstyvųjų viduramžių Vakarų Bažnyčios ganytojų (nuo Grigaliaus Didžiojo VII a. pradžioje iki XI a. II pusės reformos
15
11 /
2017

Giesmėmis palydėti mirusius

Visų Šventųjų dienos ir Vėlinių proga kalbiname kanklininkę Indrę iš Vilniaus. Mergina šermenyse skambina kanklėmis, gieda ir meldžiasi prie mirusiųjų, padeda artimiesiems išlydėti juos į amžinybę. Indrė neslepia, kad krikščionims svarstant, kaip atsisveikinti su mylimu žmogumi, svarbiausia nepamiršti maldos. Antras svarbus dalykas – graži, kokybiškai atlikta, širdžiai miela melodija, palydinti giesmę. – Kaip susidomėjai muzikavimu ir giedojimu
01
11 /
2017