Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Balandžio mėn. "Magnificat" pristato Komunikacijos programų vadovė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate Miglė Mašanauskienė. Kovo 30 d., ketvirtadienį, 9:45 laidoje „Krikščioniškų leidinių apžvalga“ Laida kartojama tą pačią dieną 16:45.
29
03 /
2017

Kovo mėnesio datos

Prieš 1600 metų mirė popiežius šv.  Inocentas I (417 m. kovo 12 d.) ir buvo išrinktas jo įpėdinis Zo-simas (417 m. kovo 18 d.). Inocentas I, Šv. Petro Soste praleidęs 16 metų, iki išrinkimo, regis, buvo diakonas (šv. Jeronimo tikinimu  – savo pirmtako Anastazo I sūnus). Kaip popiežius, jis oficialiai pasmerkė britų vienuolio Pelagijaus mokymą (pelagianizmą), kuris atmetė gimtosios nuodėmės doktriną ir ragino krikščionis siekti šventumo remiantis vien savo
15
03 /
2017

Dievo Tarnas, Rusijos platybių apaštalas, kunigas ir kankinys Pranciškus Budrys

Praėjusių metų gruodžio 1 dieną popiežius Pranciškus Lietuvai įteikė puikią dovaną: buvo pranešta, kad arkivyskupas Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju. Šiais metais, kuriuos Lietuvos vyskupai paskelbė Teofiliaus Matulionio metais, esame kviečiami dėkoti už Teofiliaus Matulionio gyvenimą, šioje asmenybėje išsiskleidusius dorybių žiedus, dar kartą permąstyti apie šventumą, kaip apie gyvenimo programą, o kartu prisiminti ir tuos mūsų
01
03 /
2017

Ikona „Apreiškimas Marijai“

Viename XVII a. graikų tapytojo Dionisijaus iš Furnos parengtame vadove ikonų tapytojams taip aprašytas Apreiškimo vaizdavimo būdas: „Švč. Mergelė [he Panagia] stovi prie krėslo lengvai palenkta galva; vienoje rankoje ji laiko verpstę su šilko siūlais, o kitą, dešinę, yra ištiesusi į angelo pusę. Prieš ją – angelas Gabrielius, kuris dešine ranka ją laimina, o kairėje laiko ilgą skeptrą. Virš namo, kur visa tai vyksta, – dangus su Šventąja Dvasia, kuri
01
03 /
2017

Redakcijos žodis. 2017 m. kovas. Nr. 3(85)

Maldynas „Magnificat“ mini 7 metų sukaktį Prieš septynerius metus, 2010 metų kovą, prasidedant gavėniai, išleidome pirmą lietuviško „Magnificat“ numerį. Per šiuos metus augome, keitėmės, pasipildėme naujomis rubrikomis, plėtėsi mūsų, bendradarbių, ir jūsų, skaitytojų bei prenumeratorių, ratas. Į leidybos nuotykį leidomės pasitikėdami Apvaizda ir tikėdami, kad kasdienis Dievo žodis yra būtinas maistas kiekvieno iš mūsų sielai, ir norėdami tapti patogiu
01
03 /
2017