Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

„Magnificat valandėlė“. 2016 m. gegužės 23 d.

Gegužės mėnesio „Magnificat“ Evangelijos liudytojų šiomis dienomis skiltyje pažintis su jaunimo organizacija „A. C. Patria“. Dalyvauja organizacijos nariai Vaida Žliobaitė, Inga Rusinaitė - Vaitkuvienė, Birutė Taraškevičiūtė.
23
05 /
2016

„Magnificat valandėlė“. 2016 m. gegužės 16 d.

Leidyklos „Magnificat leidiniai“ naujos knygos "Gailestingieji šventieji" pristatymas. Laidoje dalyvauja „Magnificat“ bendradarbės vertėja, šios knygos korektorė Ieva Venskevičiūtė bei Dobilė - Agnietė Budriūtė.
16
05 /
2016


Meilė keičia jaunus žmones

Evangeliją galima liudyti net nekalbant apie tikėjimą, o vien savo darbais. Ypač tai paveiku jauniems žmonėms, kuriems ir taip daug kas aiškina, kaip gyventi. Kaune veikianti ir jaunimu besirūpinanti „Actio Catholica Patria“ komanda mato, kaip jaunuoliai keičiasi vien jausdami, kad yra mylimi ir priimami tokie, kokie yra. „AC Patria“ pradžią davė aktyvūs medicinos studentai, susibūrę padėti senyvo amžiaus žmonėms. Šiemet organizacijai – 25­eri
15
05 /
2016

Vakaro malda šeimoje. 2016 m. gegužė. Nr.5(75)

Gegužės mėnesio skyrimas Dievo Motinai – viena brangiausių katalikiškų tradicijų. Tegul maldos vieta įprasmina šį laikotarpį. Pastatykime čia Švč. Mergelės Marijos paveikslą. Papuoškime jį gražiais pavasariniais žiedais. Pasiruoškime giesmių, skirtų Jėzaus ir mūsų visų dangiškajai Motinai. Įtraukime į savo bendrą maldą Marijos litaniją ar drauge kurkime naujus kreipinius. Melskimės ir už savo mamas, močiutes... Jų meilė lydi mus kasdienybėje. Galima
15
05 /
2016

Gegužės mėnesio datos

Prieš 25 metus, 1991 m. gegužės 1 d., popiežius Jonas Paulius II paskelbė encikliką „Centesimus annus“. Šis tekstas buvo parašytas minint Leono XIII enciklikos „Rerum novarum“ (1891 m.), tapusios krikščioniško socialinio mokymo pradininke, šimtmečio jubiliejų. Anot Džordžo Veigelio (George Weigel), savo enciklika Jonas Paulius II pabrėžė, kad Bažnyčia trokšta tokios visuomenės, kuri būtų ne vien laisva, tačiau laisva ir dorybinga; ją sudaryti turėtų trys
15
05 /
2016