Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Nauja knyga vaikams. „Vilkiaus nuotykiai. Susitikimas ir kiti pasakojimai“.

  „Magnificat leidiniai“ 2016 metų rudenį pasitinka su šeimoms skirta unikalia krikščioniškų komiksų knygele „Vilkiaus nuotykiai. Susitikimas ir kiti pasakojimai“. Knygelė sukurta remiantis legendomis iš „Šventojo Pranciškaus žiedelių“. Pagrindinis knygelės herojus – našlaitis, klajojantis dainius, o veiksmas vyksta XIII amžiaus Italijoje. Berniukas miške susitinka „Dievo žmogų“ Pranciškų Asyžietį, besikalbantį su žiauriu ir pavojingu vilku, ir
05
09 /
2016

Biblinė hermeneutika: Šventasis Raštas aiškina pats save

„Šventasis Raštas aiškina pats save“ (lot. Sacra Scriptura in semetipsa interpretatur) – tai yra vienas pagrindinių biblinės hermeneutikos principų. Jis buvo žinomas net Senojo Testamento laikais, nekalbant jau plačiau apie Naujojo Testamento rašytojus ir Bažnyčios tėvus. Šis dėsnis teigia, kad, kadangi Biblija yra ne vien knygų knyga, bet ir ištisa biblioteka, tarp jos veikalų egzistuoja vidinis prasminis ryšys, padedantis suprasti paskirų ištraukų
15
09 /
2016

Rugsėjo mėnesio datos

Prieš 400 metų, 1616  m., įkurta Kražių jėzuitų kolegija. Tikslios kolegijos įsteigimo datos nežinome, tačiau prasminga ją paminėti prasidedant mokslo metams (ypač turint omenyje, kad būtent jėzuitai pirmieji Lietuvos istorijoje įvedė rugsėjo 1­ąją kaip mokslo metų pradžios dieną savo mokyklose). Prieš įkuriant kolegiją, Kražiuose kelerius metus veikė Žemaitijos jėzuitų misija, kurioje darbavosi pora kunigų, keliaudavusių su dvasiniais patarnavimais po
15
09 /
2016

Mokosi ne tik profesijos, bet ir artimo meilės

Kirpti plaukus, daryti makiažą, kurti puokštes, prižiūrėti gyvūnus, vystyti smulkųjį verslą – šių ir kitų profesijų moko Kaune įsikūręs Karaliaus Mindaugo profesinio ugdymo centras. Jis išsiskiria iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų savo katalikiška kryptimi. Čia maždaug 4 tūkst. narių bendruomenė kasdien gilina tikėjimą ir mokosi patarnauti pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumą. Ugdymo centras mokytis priima moksleivius, baigusius dešimt ar dvylika
15
09 /
2016

Gailestingi kaip Tėvas

Jau prabėgo nemažai mėnesių, kai apsisprendėme priimti Tėvo gailestingumą. Šventieji metai, paskelbti popiežiaus Pranciškaus, brandina nuostabių vaisių, ir mes vis toliau žengiame popiežiaus parodytu keliu: ne tik kontempliuodami ir švęsdami dieviškąjį Gailestingumą, bet stengdamiesi vis labiau tapti „gailestingi kaip Tėvas“ pagal šių jubiliejinių metų šūkį. „Nešamasis“ tampa nešėju Šio siekio pagrindas yra du Kristaus pasakyti sakiniai – įsakymas
01
09 /
2016