Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Naujas rudeninis „Magnificat vaikams“

Po vasaros atostogų rudeninis „Magnificat vaikams“ numeris kviečia vaikus rimtam pasiryžimui - Naujus mokslo metus praleisti Dievo akivaizdoje. Sugrįžimas po vasaros į mokyklą, į bažnyčią, į veiklas kiekvienais metais mūsų vaikams yra naujas, jaudinantis, kartais įtemptas laikas. Todėl „Magnificat vaikams“ siūlo šįkart labai asmenišką temą: padaryti gerus pasiryžimus visiems metams. Apyrankė vaikui ant rankos - tai ne vien maloni dovanėlė, prikabinta
09
08 /
2017

Biblinė hermeneutika: alegorezė

Alegorezė – tai vienas iš seniausių Šventojo Rašto aiškinimo būdų. Paprastai jos tėvu laikomas žydų filosofas Filonas Aleksandrietis (apie 13 m. pr. Kr. – apie 54 m. po Kr.). Bet iš tikrųjų šis metodas egzistavo daug anksčiau, mažų mažiausiai jau poaristotelinės filosofijos laikais, kada buvo išplėtota senovės Graikijos mitologijos alegorinio aiškinimo teorija. Tačiau neabejotinai Filonas Aleksandrietis yra žinomiausias, reikšmingiausias ir vaisingiausias
15
08 /
2017

Tikėjimo ir žmogiškojo orumo sargyboje: Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys

Šįkart noriu kviesti, kad įsiklausytume, ką sako dar vienas mūsų tautos ganytojas, Dievo tarnas kankinys arkivyskupas Mečislovas Reinys. Plačiašakė ir dar neišanalizuota asmenybė, pati keliavusi nuo kaimo arklo ir universiteto auditorijos, iki katedros ir Vladimiro kalėjimo. Ir vedusi kitus, raginusi bet kokia kaina likti ištikimiems Kristui, Evangelijai, Bažnyčiai. Mečislovas Reinys gimė 1884 m. vasario 5 d. Utenos rajone, Daugailių parapijos
01
08 /
2017

Rugpjūčio mėnesio datos

Šių metų rugpjūtį gausu garsių šventųjų reikšmingų sukakčių. Rugpjūčio 21-ąją sukanka 450 metų nuo Ženevos vyskupo, garsaus dvasinio mokytojo šv. Pranciškaus Salezo gimimo (1567 m.), rugpjūčio 24-ąją – 400 metų nuo pirmosios Amerikos šventosios, dominikonės tretininkės šv. Rožės Limietės mirties, o rugpjūčio 9-ąją prisimename 75-ąsias žydų kilmės karmelitės, filosofės, šv. Editos Štein kankinystės nacių lageryje metines. Vis dėlto ilgėliau stabtelkime
15
08 /
2017

Raktas į sutuoktinių poros vaisingumą

Santuokinis lytinis aktas – tai sutuoktinių meilės išraiška ir būdas pakviesti į pasaulį vaikelį. Jei atmesi vieną ar kitą akto tikslą, jis taps nemoralus. Kontracepcija užkerta kelią naujai gyvybei, todėl Bažnyčia skatina jos atsisakyti. Verčiau ragina pažinti savo vaisingumą ir, jei nesiekiama pastoti, meilę vienas kitam reikšti nevaisinguoju laiku. Juk Dievas ne veltui sukūrė moterį, išgyvenančią vaisingų ir nevaisingų dienų ciklą. Jis troško, kad
01
08 /
2017