Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Moriso Deni „Meilingoji Motina“

„Palaiminti romieji – jie paveldės žemę.“ (Mt 5, 5) Šią Evangelijos Kalno pamokslo mintį iliustruoja Moriso Deni (Maurice Denis, 1870–1943 m.) paveikslas, sukurtas 1923 m. Paveikslo ikonografija originali, nekartoja ankstesnių šio siužeto pavyzdžių ir suprantama tik pasiaiškinus visą menininko sugalvotą vaizdų sistemą, perteikiančią Kalno pamokslo turinį. Dėl tokio netradicinio, todėl ne kiekvienam aiškaus siužeto šiam atvaizdui yra prigijęs ir kitas
01
06 /
2017

Kanticzkų (senovinių religinių giesmių) giedojimo grupė

Jei reikėtų prisiminti, kada malda atėjo į mano gyvenimą, nebūtų paprasta. Vaikystėje Mama mokė lengvų, elementarių maldelių. Taip pat prisimenu, kaip kartą mudviem su jaunesniuoju broliu padovanojo paveikslėlį. Pakabino jį prie mūsų lovų. Jame mergaitė su berniuku eina susikibę už rankų, o greta jų ar net aukščiau jų – angelas, apgobęs juos savo sparnais. Tačiau šis, atrodo, paprastas Mamos poelgis, kaip ir prisiminimas apie tą paveikslėlį su angelu,
15
06 /
2017

Marija Kazimiera Kaupaitė

Marija Kazimiera Kaupaitė Balandžio mėnesį minėjome 77-ąsias Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės mirties metines. Tai puiki proga prisiminti šią taurią ir iškilią asmenybę. Minint Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir laukiant netrukus vyksiančios jo beatifikacijos prasminga prisiminti, kad šventumas – ne privilegija, bet programa, skirta ne vien tik vyskupams, kunigams, bet ir paprastam, kaime gimusiam žmogui. Kazimiera Kaupaitė
01
06 /
2017

Birželio mėnesio datos

Prieš 1250 metų, 767 m. birželio 28 d., mirė popiežius šv. Paulius I. Romos miesto diakonas Paulius 757 m. balandį buvo išrinktas savo tikro brolio, popiežiaus Stepono II, įpėdiniu. Dešimtmetį trukusio jo pontifikato leitmotyvas – gan sėkmingas jaunos popiežiaus valstybės saugojimas ir stiprinimas laviruojant tarp stiprių ir grėsmingų kaimynų – Frankų karalystės, Lombardų karalystės ir Bizantijos imperijos – interesų. Popiežius Paulius I, gerbiamas kaip
15
06 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Lietuvoje turime naują palaimintąjį - Teofilių Matulionį, užtariantį mus visus bei visą šalį Danguje. Dar sykį prisiminti šio iškilaus vyskupo biografiją mus kviečia kun. teol. lic. NerijusPipiras. Iš liepos mėn. "Magnificat" maldynėlio viršelio į mus žvelgia Marija Magdalietė, kurios šventę minėsime liepos mėn. 22 d. Šiame numeryje kviečiame susipažinti su pasakojimu apie dvasinį konsultavimą - naują būdą teikti dvasinę pagalbą. Laida Marijos
21
06 /
2017