Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Karikatūrų konkursas „Laukiu popiežiaus“

„Magnificat“ kviečia dalyvauti karikatūrų konkurse „Laukiu popiežiaus“ Mėgsti piešti komiksus ar karikatūras? Nori pamėginti? Šis konkursas tau – nupiešk karikatūrą su popiežiumi Pranciškumi ir laimėk žaismingą karikatūrų knygą „Ak, tas Pranciškus“. Tavo piešinys turi būti linksmas bei juokingas ir atspindėti popiežiaus dvasingumą. Konkurse gali dalyvauti nuo 13 m. amžiaus. Karikatūras siųsk info@magnificat.lt iki rugsėjo 20 d. Geriausius darbus
18
09 /
2018

Dievo Motinos gimimas. Marijos pabučiavimas

Džiaugsmingai minėkime Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimą, nes iš jos užtekėjo teisingumo Saulė – Kristus, mūsų Dievas Šiuo priegiesmiu Katalikų Bažnyčios liturgijoje pradedama švęsti Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmė, Lietuvoje vadinama Šiline. „Magnificat“ viršelis kviečia pažinti šventę ir jai skirtą paveikslą iš Rytų pusės, antrojo Bažnyčios plaučio, kaip pasakytų popiežius Pranciškus. Įsižiūrėti į ikoną padės Rytų krikščionių liturginiai
01
09 /
2018

ŠV. KRYŽIAUS PAULIUS. Maištingasis Jėzaus kančios liudytojas

Paulius Danei gimė 1694 m. sausio 3 d. Ovadoje, Italijoje, audinių prekybininkų šeimoje, pirmas iš 16 vaikų, iš kurių tiktai šeši išgyveno. Berniukas augo ramioje aplinkoje. Ir vėliau, padėdamas tėvams, išmoko vertinti vienybę, darbą ir triūsą. Mama pasakodavo vaikams apie Dykumos tėvus ir Jėzaus kančią, ir tie pasakojimai apie atsiskyrimą, maldingumą ir paprastumą paliko pėdsakus Pauliaus vaizduotėje. Gabus vaikas pradėjo skaityti ir rašyti dar namuose,
01
09 /
2018

Lengvo būdo moteris (Lk 7, 36–50)

Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir, priėjusi iš užpakalio prie jo kojų, verkdama ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas: „Jeigu
15
09 /
2018

Rugsėjo mėnesio datos

Prieš 1250 metų, 768 m. rugsėjo 24 d., mirė Frankų karalius Pipinas Trumpasis. Tai viena svarbiausių Vakarų Europos politinio gyvenimo figūrų: Pipinas padėjo Frankų imperijos pamatus, davė pradžią Popiežiaus valstybei ir užmezgė glaudų frankų valdovų ir Romos vyskupų tarpusavio ryšį. Pipinas rėmė Vokietijos apaštalu vadinamą šv. arkivyskupą Bonifacą, kuris, kaip popiežiaus pasiuntinys, reformavo frankų Bažnyčią ir vykdė saksų christianizaciją. Būdamas
15
09 /
2018