Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Magnificat knygų išpardavimas

Iki Naujųjų metų suskubkite įsigyti populiarias „Magnificat leidinių“ knygas už pusę kainos! Siūlome šiuos leidinius: Archimandritas Sofronijus „ŠV. SILUANAS ATONIETIS. UŽRAŠAI“ ŠV. Serafimas Sarovietis „DVASINIAI PAMOKYMAI“ Vaclovas Aliulis MIC „NUO BETLIEJAUS IKI ROMOS SU ŠVENTUOJU LUKU“   Joanne Mosley „EDITA ŠTEIN. MALDOS MOTERIS“ Palaimintoji Švč. Trejybės Elzbieta „DVASINIAI RAŠTAI“ Roselyne Deglaire,
15
10 /
2016

Tikėjimo kelionėje – ir žmonės su proto negalia

„Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus.“ (Kor 1, 27) Šiuose žodžiuose savo pašaukimą atpažįsta „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė. Ji vienija proto negalią turinčius žmones, jų tėvus ir draugystės ieškantį jaunimą (ir ne tik). Visi kartu jie stiprina tikėjimą ir draugystę, atranda dovanas savyje bei kituose ir liudija pasauliui, kad kiekvienas Dievo kūrinys yra
15
10 /
2016

Dievas ieško žmogaus, žmogus ieško Dievo veido

  Mūsų skaitytojus nuo šio numerio kviečiame žengti į „Magnificat“ maldos mokyklą – naujoje rubrikoje apie maldos svarbą ir būdus pasakos ne tik dvasininkai, vienuoliai, kunigai, bet ir paprasti tikintieji – mokytojai, vaikučius auginančios mamos, vieniši žmonės, ligoniai; besimeldžiantys nuo pat vaikystės ar neseniai atsivertusieji. Tegul jų liudijimai ir pasidalijimas padeda Jums atrasti laiko Dievui ir savą pokalbio su Dievu būdą. Rubriką pradedame
15
10 /
2016

Spalio mėnesio datos

Prieš 1650 metų, 366 m. spalio 1 d., popiežiumi išrinktas šv. Damazas. Pagal kilmę romietis, kunigo sūnus, jis savo pirmtako Liberijaus laikais buvo diakonas. Nepritaręs arijonybei, popiežius Liberijus buvo ištremtas imperatoriaus Konstancijaus, o drauge su juo – ir Damazas. Vis dėlto šis po kurio laiko grįžo į Romą ir pripažino imperatoriaus paskirto antipopiežiaus Felikso II autoritetą. Feliksui mirus, Damazas susitaikė su Liberijumi, tačiau toks
15
10 /
2016

Kaip naudotis „Magnificat“. 2016 m. spalis. Nr. 10(80)

Mieli „Magnificat“ bičiuliai, Tikime, kad kai kurie iš Jūsų meldžiatės su mumis jau nuo pirmojo „Magnificat“ numerio, tačiau kai kurie prie mūsų skaitytojų šeimos prisidėjote tik dabar ir kyla klausimas: kaipgi melstis su „Magnificat“? Jums ir skirta ši trumpa instrukcija. Perskaitę įvadinius straipsnius, atsiverčiate pirmąją mėnesio dieną. Ji pradedama Rytmetine malda, o užbaigiama Vakarine (arba Naktine) malda. Tai ištrauka iš Liturginių
15
10 /
2016