Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Radijo laida Marijos radijuje gruodžio 1d. 9:45 val. Laidoje teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela pristato naują „Magnificat leidinių“ išleistą knygą „Gailestingumo palyginimai“. Laida kartojama tą pačią dieną 16:45 val.
01
12 /
2016

Viešpaties Jėzaus gimimo istorija Valandų knygoje

Valandų knygos – Mažosios Švč. Mergelės Marijos valandos – jau ankstyvuoju krikščionybės laikotarpiu tapo neatskiriamos nuo vienuolynų gyvenimo. Čia sudėtos maldos buvo skirtos visiems liturginiams metams – adventui, gavėniai, eiliniam laikui, taip pat ir paros metui, pradedant Rytine ir baigiant Naktine liturgine valanda. Tad Valandų knygą galima būtų laikyti ir liturginiu kalendoriumi. Tekstus joje papildydavo miniatiūros, sujungtos į teminius ciklus,
01
12 /
2016

Būti gailestingumo liudininku

Šventosios durys užsivėrė. Ar tai reiškia, kad nebeliko ir kelio, vedusio piligrimus į bažnyčios vidų, kur patiriamas gailestingumas? Žinoma, kad taip nėra. Fiziškai žengti pro tas duris nebeįmanoma, bet dvasinis perėjimas, vedantis į susitikimą su Gailestingumu, lieka prieinamas visiems. Ateikite pas mane Esame nuolat raginami ieškoti gailestingumo ir patirti paguodžiančio, atleidžiančio ir viltį suteikiančio Dievo meilę. „Jo širdies durys nuolat
01
12 /
2016

Redakcijos žodis. 2016 m. gruodis. Nr. 12(82)

„Ateik, Viešpatie Jėzau“, – keliasdešimt kartų nuskambės šį mėnesį iš mūsų lūpų, skaitant maldavimus, giedant psalmes. „Ateiki mūsų vaduoti, Viešpatie, Galybių Dieve“. Visą advento ir Kalėdų laiką išgyvename ypatingą Dievo Sūnaus artumą, žmogiškumą. Dievui nepakako leistis žmogaus ieškomam – Jis pats ryžosi pas jį ateiti – trapiu žmogaus kūnu, Kūdikio pavidalu. „Jo širdies durys nuolat atvertos ir Jis nesiliauja kartoti, kad mus myli ir nori savo gyvenimu
01
12 /
2016

Magnificat knygų išpardavimas

Iki Naujųjų metų suskubkite įsigyti populiarias „Magnificat leidinių“ knygas už pusę kainos! Siūlome šiuos leidinius: Archimandritas Sofronijus „ŠV. SILUANAS ATONIETIS. UŽRAŠAI“ ŠV. Serafimas Sarovietis „DVASINIAI PAMOKYMAI“ Vaclovas Aliulis MIC „NUO BETLIEJAUS IKI ROMOS SU ŠVENTUOJU LUKU“   Joanne Mosley „EDITA ŠTEIN. MALDOS MOTERIS“ Palaimintoji Švč. Trejybės Elzbieta „DVASINIAI RAŠTAI“ Roselyne Deglaire,
01
12 /
2016