Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Nauja knyga. Šv. Jonas XXIII Sielos dienoraštis

Naujoje "Magnificat leidinių" knygoje - popiežiaus šv. Jono XXIII gyvenimas iš arčiau. Labai trumpas Jono XXIII pontifikatas truko vos penkerius metus, bet turėjo didelės įtakos. Šis popiežius, pradėjęs Vatikano II susirinkimą, dėl paprastumo ir gerumo pramintas Geruoju popiežiumi Jonu, buvo mylimas ne vien katalikų bendruomenės. „Suprasdamas, kad apie popiežių norisi žinoti viską ir viskas gali praversti istorijai... Savo sielą šiuose puslapiuose
01
08 /
2016

Didis darbas prasidėjo nuo keistos aplinkybės

Šv. Pranciškus mokė, kad pirmiausia Evangeliją skelbti reikia gyvenimu, o jei tai neįmanoma, tada žodžiais. Šiuo pamokymu vadovaujasi ir Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis bei jo žmona giesmių kūrėja Daiva Palionienė. Per dvidešimt metų jų kasdienis rūpestis apleistais, į narkotikus ir alkoholį įklimpusiais žmonėmis išaugo į platų Dievo Karalyste grįstą pagalbos tinklą – labdaros ir paramos fondą „Prieglobstis“,
15
08 /
2016

Rugpjūčio mėnesio datos

Rugpjūčio 7 d. sukanka 700 metų nuo popiežiaus Jono XXII išrinkimo (1316 m.). Juo tapo maždaug 72 m. amžiaus prancūzų kardinolas, Avinjono arkivyskupas Žakas Diuezas (Jacques Duèse arba D‘euze). Pasiturinčio Kaoro batsiuvio sūnus Paryžiaus ir Orleano universitetuose studijavo civilinę ir bažnytinę teisę, o vėliau kurį laiką ją dėstė. Popiežiumi jis buvo išrinktas sudėtingomis aplinkybėmis. Romos vyskupams patekus į Prancūzijos karaliaus įtaką, Jono XXII
15
08 /
2016

Evangelija pagal Matą 25, 1–13

„Su Dangaus Karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios
01
08 /
2016

Džovanio Batistos Tiepolo freska „Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų“

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dogmą popiežius Pijus XII paskelbė 1950 m. lapkričio 1 d. bule Munificentissimus Deus, tačiau šiuo antgamtiniu įvykiu tikėta nuo ankstyviausių laikų. Jau IV a. šv. Epifanijus (mirė 402 m.) trijų tomų veikale Panarion rašo, kad nieko tikro apie Marijos mirtį, kuri neminima Šventajame Rašte, negali pasakyti. Tačiau bet kuriuo atveju jos mirtis nebuvo paprasta, nes Dievo Motina yra be gimtosios nuodėmės. Pirmoji išsami
01
08 /
2016