Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Minėjimas

Prieš dvejus metus, 2015 m. gegužės 26 d., pas Viešpatį iškeliavo kun. Vaclovas Aliulis MIC, – reikšminga, plačiai žinoma Lietuvos kultūros figūra: Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas, žurnalų "Katalikų pasaulis" ir "Naujasis židinys-Aidai", leidyklų „Katalikų pasaulis” ir „Aidai” steigėjas, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjas ir prezidentas, Kalbos premijos laureatas. Gegužės 26 d. 19 val. Vilniaus
25
05 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Birželio mėnesio "Magnificat"  pristato Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinės sekretorės padėjėja Jurgita Vaitkutė. Birželio mėnesį pradėsime Sekminių iškilme, kuri šiais metais sutampa su Tėvo diena. Taip pat be galo džiugi žinia, kad birželio 25 d. Lietuvos Bažnyčia turės dar vieną palaimintąjį, - arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio beatifikacijos iškilmę visi kartu švęsime Vilniuje. Laida Marijos radijuje „Krikščioniškų leidinių
25
05 /
2017

Nauja knyga vaikams. TEOFILIUS

Leidykla „Magnificat vaikams“ išleido arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai skirtą komiksų knygelę „Teofilius“. 7–12 metų skaitytojai patrauklia ir paprasta forma susipažins su Lietuvos palaimintuoju arkivyskupu T. Matulioniu. Knygelės dailininkė – Ona Kvašytė, pirmojo tarptautinio komiksų festivalio rengėja Lietuvoje. Komikso forma pateikiamose 5 trumpose biografinėse istorijose pabrėžiamas arkivyskupo T. Matulionio paprastumas, nuoširdumas,
22
05 /
2017

Naujiena. Plakatai

„Magnificat leidiniai“ parapijų, maldos grupių ir kitų organizacijų reikmėms išleido aukštos kokybės plakatus „Trakų Dievo Motina“ (Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui), „Šv. Damijono kryžius“ (priešais jį šv. Pranciškus davė įžadą atstatyti Šv. Damijono bažnytėlę), „Vaikelis Jėzus“ (Fra Angelico paveikslo „Šešėlių Mergelė“ fragmentas vaikų katechezei). Visų plakatų dydis 50x72
23
05 /
2017

Fatimos Dievo Motinos ikona „Vienijančioji“

Fatima ir Rusija [1] 1917 m. Fatimoje (Portugalija) trims piemenėliams – Jacintai, Pranciškui ir Liucijai apsireiškė Dievo Motina, prašydama kalbėti Rožinio maldą, atgailauti ir melstis už Rusijos atsivertimą, kad būtų išvengta būsimų komunistinio režimo nusikaltimų[2]. 1929 m. vienintelei gyvai regėtojai Liucijai (tuomet jau vienuolei karmelitei) Švč. Mergelė Marija perdavė žinią: kai popiežius ir vyskupai paaukos Rusiją Nekalčiausiai Jos
01
05 /
2017