Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Dovana Šventojo Pranciškaus dienai

Artėjant visų mylimo šventojo Pranciškaus dienai (spalio 4d.), kviečiame nepraleisti progos dar giliau pažinti Asyžiaus neturtėlį ir jo brolius. Triskart Nobelio literatūros premijai nominuotas flamandų rašytojas Feliksas Timermansas, išanalizavęs istorinius šaltinius ir legendas apie šventąjį Pranciškų, parašė itin įtaigų romaną „Šventojo Pranciškaus arfa“, kuris padės ne tik įsijausti į XII amžiaus Italijos kaimelių aplinką, bet ir naujai permąstyti
22
09 /
2017

Frančesko Mančinio paveikslas „Šv. Ona ir vaikelis Švč. Mergelė Marija“

Švč. Mergelės Marijos gimimo tematika sukurti paveikslai dažnai siejami su šv. Onos ikonografija. Per amžius keitėsi ne tik meninio vaizdavimo būdai, bet ir skirtinguose kūriniuose įprasmintos idėjos, atskleidžiančios hagiografinius pasakojimus, iškeltus ir paslėptus prasminius atspalvius. Tikėtina, kad šv. Onos atvaizdų būta vienoje iš Bizantijos imperatoriaus Justiniano VI a. bazilikų, kur saugotos šios šventosios relikvijos. VIII–XI a. šv. Onos
01
09 /
2017

Turėjusi plačią ir gailestingą širdį bei švelnias rankas vargšams: Dievo tarnaitė sesuo Marija Rusteikaitė

Marija Rusteikaitė gimė 1892 metų sausio 2 dieną Kybartų dvare, Kurtuvėnų valsčiuje. Iš gausios šeimos – 4 berniukų ir 5 mergaičių – ji buvo trečioji. Mokėsi Šiaulių progimnazijoje. Kurį laiką mokytojavo Petrapilio progimnazijoje, Kražiuose. Lankė Lesgafto kursus Petrapilyje, Šaniavskio liedies universitetą Maskvoje. Buvo įgijusi medikės ir farmacininkės specialybę. Šioji patirtis jai vėliau labai pravertė. Jaunystėje buvo susižadėjusi. Rengėsi
01
09 /
2017

Rugsėjo mėnesio datos

Prieš 400 metų, 1617 m. rugsėjo 25 d., mirė filosofas ir teologas Franciskas Suaresas (Francisco Suarez) SJ. Tai vienas svarbiausių vadinamosios antrosios scholastikos laidos autoritetų (žymiausias scholastas po šv. Tomo Akviniečio) bei vienas iš tarptautinės teisės kūrėjų. Įdomu, kad jis, kaip fiziškai ir intelektualiai silpnas jaunuolis, iš pradžių buvo nepriimtas (vienintelis iš penkiasdešimties stojančiųjų!) į Jėzaus Draugiją, ir tik trečias kartas
15
09 /
2017

Dievo žaidimas

Evangelija pagal Luką 7, 31–35 „Su kuo aš galėčiau palyginti šios kartos žmones? Į ką jie panašūs? Panašūs jie į vaikus, kurie, susėdę prekyvietėje, šaukia vieni kitiems: ‚Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte‘. Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas. Jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte: ‚Jis demono apsėstas‘. Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, jūs vėl sakote: ‚Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir
01
09 /
2017