Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Nauja knyga poroms

Michel Martin-Prevel Atgimstanti poros meilė. Tobijo ir Saros kelionė Knyga skirta sunkumų patiriančioms šeimoms. Jei bendrauti darosi sunku ir nebejaučiate santuokos prasmės, reikia nuspręsti skirti laiko dviese ir ieškoti išeities iš krizės, grįžti prie santuokinės sandoros šaltinio. Knygoje pateikiami devyni žingsniai, padedantys atkurti pasitikėjimą, leistis atleidimo keliu ir atstatyti artimus poros ryšius. Paprastai ir aiškiai analizuojamos
16
07 /
2018

Serafimas Sarovietis

Serafimas Sarovietis „Žemiškas angelas ir dangiškas žmogus“ – liepsnojantis ir gydantis paprastumas Šventas Serafimas Sarovietis (tikrasis vardas Prochoras) yra vienas žinomiausių vienuolių ir mistikų Rusijos Ortodoksų bažnyčioje. Jis bandė perteikti pasauliečiams kontempliatyvųjį ir asketiškąjį vienuolynų mokymą ir teigė, kad kiekvieno krikščionies tikslas – jungtis su Šventąja Dvasia. „Žemiškas angelas ir dangiškas žmogus“, – gieda Bažnyčia per jo
01
07 /
2018

Šv. Ona

Šv. Onos kultas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (toliau – LDK) prigijo ir įsitvirtino labai anksti. Jo užuomazgos pastebimos dar XIV a., kai prieš oficialų šalies krikštą Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dukros ištekėdamos pasirinkdavo Onos krikšto vardą. Kaip ir Vakarų Europoje, pagarbos šv. Onai suaktyvėjimas LDK stebimas XV a. pabaigoje–XVI a. I pusėje. Jis pasireiškė sparčiai augančiu Šv. Onos titulo bažnyčių ir altarijų skaičiumi, pranciškonų
01
07 /
2018

Liepos mėnesio datos

Prieš 1100 metų, 918 m. liepos 6 d., mirė Akvitanijos kunigaikštis Vilhelmas I Pamaldusis. Į istoriją jis įėjo kaip garsiosios Kliuni (Cluny) benediktinų abatijos, 910 m. įkurtos Burgundijos miškuose, fundatorius. Tuo metu buvo įprasta, kad kilmingieji (dažniausiai pasauliečiai), suteikę vienuolynui materialinį aprūpinimą (o po fundatorių mirties – jų palikuonys, paveldėtojai arba įpėdiniai), turėdavo teisę parinkti vienuolyno vyresnįjį (abatą).
15
07 /
2018

Nauja knyga: Ak, tas Pranciškus

Popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje parengėme knygą, neįprastu būdu atskleidžiančią Šventojo Tėvo paprastumą ir šiltumą. Gerhardas Mesteris kurdamas šią knygą gerai pasismailino plunksną. Juokingos ir šiltos karikatūros taikliai vaizduoja naująjį kelią, kuriuo eina popiežius Pranciškus. Smagi, patraukli ir žmogiška karikatūrų knyga tikrai ne vienam sukels šypseną. Gryniausias tikėjimo džiaugsmas! Visai taip, kaip trokšta mūsų popiežius
05
07 /
2018