Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Naujas leidinys „MEILĖ SANTUOKOJE“

„Meilės džiaugsmas“ – tai laiškas, popiežiaus Pranciškaus paskelbtas 2016 m. balandžio mėnesį. Šiame daugiau nei 200 puslapių tekste popiežius labai konkrečiai kalba apie meilę šeimoje. Stebina laiško kalbos paprastumas, nes tai nėra įprasta Bažnyčios dokumentams. Popiežius kreipiasi į visas šeimas, kad ir kokia būtų jų istorija, džiaugsmai ar nesėkmės. Jis primena, kad santuoka yra kelias, ir visiems jame reikia ištyrimo ir palydėjimo. Laiške santuoka
26
07 /
2016

Dvasinį vėžį įveikia atleidimo malonė

Neatleidimas – baisus nuodas, užteršiantis dvasią, sukeliantis kūno bei psichikos ligas. Kai jaučiame skausmą ir negalime atleisti skriaudėjui, galvojame: „Palauk, Dieve, aš pats susitvarkysiu.“ Tačiau toks mąstymas – tai leidimas klestėti dvasios vėžiui ir žudyti mus iš vidaus. Vienintelė galimybė išsivaduoti iš nuoskaudų ir žaizdų – įsileisti į jas Dievą ir leisti Jam dirbti savo darbą – atleisti, gydyti, mylėti. Rekolekcijų „Mylėti ir atleisti“
15
07 /
2016

Evangelija pagal Joną Jn 20, 1–18

Evangelija pagal Joną Jn 20, 1–18 Evangelijos ištrauka skaitoma minint šv. Mariją Magdalietę Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo.“ Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du
10
07 /
2016

Liepos mėnesio datos

Prieš 800 metų, 1216 m. liepos 16 d., mirė popiežius Inocentas III. Tai žymiausias Romos vyskupas brandžiųjų Viduramžių laikotarpiu; jam valdant popiežių valdžia Europoje pasiekė savo zenitą. Gimęs kilmingoje Senji (Segni) grafų šeimoje, būsimasis popiežius (tuomet vadinęsis Lotaru) mokėsi Romoje, Paryžiuje ir Bolonijoje. Paskirtas kardinolu diakonu, darbavosi popiežiaus kurijoje, tačiau ypač svarbių pareigų nėjo. Nepaisant jauno amžiaus ir
15
07 /
2016

Kaip naudotis „Magnificat“. 2016 m. liepa. Nr. 7(77)

Mieli „Magnificat“ bičiuliai, Tikime, kad kai kurie iš Jūsų meldžiatės su mumis jau nuo pirmojo „Magnificat“ numerio, tačiau kai kurie prie mūsų skaitytojų šeimos prisidėjote tik dabar ir kyla klausimas: kaipgi melstis su „Magnificat“? Jums ir skirta ši trumpa instrukcija. Perskaitę įvadinius straipsnius, atsiverčiate pirmąją mėnesio dieną. Ji pradedama Rytmetine malda, o užbaigiama Vakarine (arba Naktine) malda. Tai ištrauka iš Liturginių
01
07 /
2016