Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Gegužės mėn. "Magnificat" numeris išskirtinis - jo viršelį puošia Fatimos Dievo Motinos ikona, nutapyta Rusijoje ispanų kunigo prašymu. Prisiminsime apsireiškimo Fatimoje istoriją, gilinsimės į biblinę hermeneutiką, sužinosime, ką tai reiškia Opus Dei. Gegužės mėnesio "Magnificat" rubrikas pristato Dobilė Agnietė Budriūtė. Laida Marijos radijuje „Krikščioniškų leidinių apžvalga balandžio 27d. 9:45. Kartojama tą pačią dieną
26
04 /
2017


Frančesko Džiudičio (Frančabidžo) „Nelaikyk manęs“

Italų brandžiojo renesanso dailininko Frančabidžo (1484–1525 m.) freskoje „Nelaikyk manęs“ (lot. Noli me tangere, 1520–1525 m.) pavaizduota biblinė scena, kurioje Marija Magdalietė atpažįsta prisikėlusį Kristų, ištarusį jai: „Nelaikyk manęs! Aš dar neįžengiau pas Tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: 'Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą'.“ (Jn 20, 17) Ši kompozicija yra freskos, kažkada puošusios audėjo
01
04 /
2017

Penktoji Evangelija, arba ką dovanoja piligrimystė

Susitikti su Dievu savo kambarėlyje yra labai reikalinga ir svarbu. Taip pat būtina garbinti Kūrėją su bendruomene – Mišiose, rekolekcijose, vieni kitų namuose. Tačiau Viešpačiui patinka ir keliauti su savo tauta. Kad piligriminės kelionės yra puikus būdas sutikti Dievą, dar labiau Jį pamilti ir patirti Jo malones, „Magnificat“ liudijo Kauno arkivyskupijos Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro koordinatorius Mantas Kuraitis ir jo vadovaujamos religinės
15
04 /
2017

Balandžio mėnesio datos

Prieš 700 metų, 1317 m. balandžio 20 d., mirė šv. Agnietė iš Montepulčiano. Mergaitė iš Toskanos kilmingųjų šeimos, būdama vos devynerių, gavo popiežiaus leidimą įstoti į pranciškonių, pagal šiurkštų abitą vadinamų „maišo seserimis“, vienuolyną gimtajame Montepulčiane, o netrukus persikėlė į naujai įkurtą vienuolyną kitame Toskanos mieste. Čia sesuo Agnietė pasižymėjo pamaldumu Švč. Sakramentui, giliu maldos gyvenimu, taip pat stebuklais ir
15
04 /
2017

Eik ir daugiau nebenusidėk! (Jn 8, 1–11)

Evangelija pagal Joną 8, 1–11 Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti.
01
04 /
2017