Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Studentams – tiesesnis kelias į dangų

Šaukštas medaus gali deguto statinę pataisyti. Toks šūkis tinka projektui „Šaukštas medaus“. Jo koordinatoriai studentai padeda rasti veiklos ir organizacijas studentams, kurie nori atlikti gailestingumo darbų seneliams, vaikams, stokojantiems, visuomenės atstumtiems žmonėms ar beglobiams gyvūnams. „Laimi visi – benamių, neįgaliųjų, pamestų gyvūnų priežiūros ir kitos visuomenei gera darančios institucijos sulauks daugiau pagalbos rankų, o studentai
15
06 /
2016

Nuolaidų nėra

Evangelija pagal Matą 5, 20–26 „Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į Dangaus Karalystę.“ „Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: 'Pusgalvi!', turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: 'Beproti!', tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši
01
06 /
2016

Birželio mėnesio datos

Prieš 25 metus, 1991 m. birželio 5 d., popiežius šv. Jonas Paulius II Lomžos katedroje susitiko su Lenkijos lietuviais bei maldininkais iš Lietuvos. Tai buvo bene pirmasis istorijoje toks masiškas (keliolikos tūkstančių) iš Lietuvos atkeliavusių piligrimų susitikimas su Šventuoju Tėvu; savo ruožtu popiežius pirmą kartą istorijoje taip priartėjo prie Lietuvos sienų. Šis šv. Jono Pauliaus II susitikimas su lietuviais tiesė kelią į ilgai lauktą Šventojo Tėvo
15
06 /
2016

„Šv. Petro ir Pauliaus atsisveikinimas“

Šv. apaštalai Petras ir Paulius ir Vakarų, ir Rytų Bažnyčiose pagerbiami birželio 29 d., ir ši jų kankinio mirties diena minima jau nuo 258 metų. Nors pateikiama ir skirtingų datų, tradicija skelbia, kad abu apaštalai buvo nužudyti 67 metais. Petras, kaip pats paprašė (nesijautė vertas vienodos mirties su Kristumi), buvo nukryžiuotas žemyn galva Vatikano laukuose buvusiame Nerono cirke. Romos piliečiui Pauliui skirta garbingesnė mirtis: išvedus už miesto
01
06 /
2016

„Magnificat valandėlė“. 2016 m. birželio 20 d.

Dr. Regimanta Stankevičienė komentuoja paveikslą "Šv. Petro ir Pauliaus atsisveikinimas", publikuojamą birželio "Magnficat" viršelyje.
20
06 /
2016