Redakcijos žodis

MAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Knygos sutiktuvės

Diskusija apie pašaukimą ir Casey Cole OFM knygos sutiktuvės Vilniuje Casey’io Cole’o OFM knygos „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui „Taip“ sutiktuvės ir diskusija „Ką daryti su savo gyvenimu“ vyks:
26
09 /
2018

Didysis apaštalų siuntimas

Krokuvos nacionaliniame muziejuje, Vyskupo Erazmo Cioleko rūmuose, saugomas gana retai sutinkamo siužeto paveikslas – „Didysis apaštalų siuntimas“. Evangelijose minimi keli kartai, kai Kristus siunčia savo mokinius į misijas (galima palyginti Mk 6, 7–13, Mt 28,16–20, Jn 20,19–21, Lk 24, 47–48, Mk 16, 15–18 aprašomus įvykius). Bandant suprasti, kurį momentą iliustruoja šis atvaizdas, reikia įsižiūrėti į paveikslo detales. Kristus vaizduojamas jau po
01
10 /
2018

Šventasis Paulius VI

Šių metų pradžioje sužinojome, kad spalio 14 dieną Romoje popiežius Pranciškus nauju Katalikų Bažnyčios šventuoju paskelbs dar vieną savo pirmtaką – Paulių VI. Džovanis Batista Montinis (Giovani Battista Montini) gimė 1897 m. rugsėjo 26 dieną Šiaurės Italijoje, Brešos provincijoje, teisininko Džordžo ir Džuditos Montini šeimoje. Drauge su būsimuoju popiežiumi augo dar du broliai Liudvikas ir Frančeskas. Baigęs gimnaziją Džovanis apsisprendė siekti
01
10 /
2018

Biblinė hermeneutika: Biblija ir pasakos

2018 metų vasario mėnesio „Magnificat“ numeryje, rašant apie Bibliją ir poeziją, buvo pastebėta, kad Šventajame Rašte aptinkami įvairūs literatūriniai žanrai (žr. „Biblinė hermeneutika: poezija ir Biblija“, p. 12). Šiame straipsnyje tam tikra prasme sugrįžtama prie paliestos temos, tik šįkart pasirenkant studijos objektu ne poeziją, bet pasaką. Pasaka – vienas iš pagrindinių pasakojamosios tautosakos žanrų. Jos skirstomos į keletą formalių tipų
01
10 /
2018

Spalio mėnesio datos

Prieš 100 metų, 1918 m. spalio 11 d., gimė kun. Pranas Gavėnas SDB (1918–2000 m.). Būsimasis Brazilijos lietuvių sielovadininkas, gimęs Kalvarijos parapijoje, dar vaikystėje patyrė emigranto dalią, kai šeima išvyko į Pietų Ameriką ieškoti geresnio gyvenimo. Po kelerių metų drauge su motina grįžo į Lietuvą, tačiau netrukus, būdamas keturiolikos, išvyko mokytis pas saleziečius į Italiją. Ten studijavo, tapo saleziečiu ir kunigu, darbavosi mokykloje, rašė ir
15
10 /
2018